Skip navigation
Log in to follow, share, and participate in this community.

Recent Activity

Kandis Barlow
Svenska Versionsinformation fîr Canvas (2018-11-17)   Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig…
Kandis Barlow
Svenska Versionsinformation fîr Canvas (2018-10-27)   Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig…
Kandis Barlow
Svenska Versionsinformation för Canvas (2018-10-06)   Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja sig…
Kandis Barlow
Svenska Versionsinformation för Canvas (2018-08-04)    Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja…
Kandis Barlow
Svenska Versionsinformation för Canvas (2018-08-25)    Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya funktioner kan skilja…
Kandis Barlow
Svenska Canvas produktionsutgåvan notering (2018-07-14) - Google Docs    Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya…
Kandis Barlow
Svenska Canvas produktionsutgåvan notering (2018-04-21).docx - Google Docs    Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya…
Kandis Barlow
Svenska Canvas produktionsutgåvan notering (2018-03-31).docx - Google Docs    Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya…
Kandis Barlow
Svenska Canvas produktions release noteringar (2018-03-10).docx - Google Docs    För specifika frågor om funktioner i de släppta noterna, vänligen lämna en kommentar nedan och @nämna din Canvas administratör eller Customer Success Manager.   Utgivningsinformation kan komma att ändras.
Kandis Barlow
Svenska Canvas produktionsutgåvan notering (2018-06-23).docx - Google Docs    Information om Canvas Release noteringar Produktions release noteringar visar Canvas uppdateringar som kommer att inkluderas med lördagens utgåva och kan komma att ändras. Vissa funktioner kan emellertid redan användas för produktion enligt anvisningarna i utgåvan. Nya…
Load more items