AnsweredAssumed Answered

Rätta en grupp studenters anonyma inlämningar- HUR?

Question asked by Christina Skodras on Jan 28, 2020

Hej

Jag är kursledare för L3MA11 på Pedagogen GU, och har en inlämningsuppgift som är anonym. Studenterna är indelade i tre seminariegrupper med ca 35 studenter/grupp. Lärare A ansvarar för seminariegrupp A, Lärare B för grupp B och lärare C för grupp C. Lärare A, B respektive C kommer behöva läsa sin grupps inlämningsuppgifter. Hur går vi tillväga för detta. Kan man skapa olika slags "mappar " eller finns det något annat sätt?

Hälsningar

Christina Skodras

Göteborgs universitet, Pedagogen

Outcomes