ค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงานใดที่ฉันสามารถเปิดใช้ในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้ดูแลระบบ

Canvas มีการพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ การปรับปรุงส่วนใหญ่จะให้บริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของรอบการเผยแพร่ปกติของเรา อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการใช้งานบางอย่างอาจส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลของคุณกับ Canvas เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าปรับตั้งคุณสมบัติการทำงานของผู้ใช้ (User Feature Settings) และการเปิดใช้งานได้จากบทเรียน จัดการคุณสมบัติการทำงานใหม่

แสดงคำบรรยายแบบปิดได้อัตโนมัติ

แสดงคำบรรยายแบบปิดได้อัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติการใช้งานนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (Off)

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ แสดงคำบรรยายแบบปิดได้อัตโนมัติ (Auto Show Closed Captions) ช่วยให้คุณสามารถจัดทำคำบรรยายที่ถูกเพิ่มไปยังวิดีโอเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชี Canvas ของคุณได้

หมายเหตุ: ไม่รองรับวิดีโอที่ผนวกไว้ผ่านเครื่องมือจากภายนอก เช่น YouTube นอกจากนี้ยังไม่รองรับวิดีโอ Canvas Studio ที่มีการผนวกไว้  

ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน

ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน

คุณสมบัติการใช้งานนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อสถาบันของคุณเปิดใช้งาน ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียนใน Canvas เท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติการใช้งานนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (Off)

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน (Course Set-up Tutorial) ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลแนะนำการตั้งค่าบทเรียน เมื่อเปิดใช้งานไว้ คุณสมบัติการใช้งานนี้จะแสดงข้อมูลแนะนำในเพจดัชนีการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation Index) แต่ละหน้า ซึ่งจะแสดงวัตถุประสงค์ของเพจดังกล่าวและสิ่งที่ต้องทำต่อไป ข้อมูลแนะนำนี้จะใช้กับทุกบทเรียนของคุณใน Canvas ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ในฐานะผู้สอน

ปิดกำหนดเวลาการแจ้งเตือน

ปิดกำหนดเวลาการแจ้งเตือน

ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติการใช้งานนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (Off)

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ ปิดกำหนดเวลาการแจ้งเตือน (Disable Alert Notification Timeouts) ช่วยไม่ให้มีการกำหนดเวลาหมดอายุสำหรับป๊อปอัพการแจ้งเตือน ขณะเปิดใช้งานค่าปรับตั้งคุณสมบัตินี้ การแจ้งเตือนใน Canvas จะแสดงขึ้นจนกว่าคุณจะปิดการแจ้งเตือนด้วยตัวเอง

ปิดแอนิเมชั่นเฉลิมฉลอง

ปิดแอนิเมชั่นเฉลิมฉลอง

คุณสมบัติการใช้งานนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อสถาบันของคุณเปิดใช้งานการแสดงความยินดีสำหรับลิงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติการใช้งานนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (Off)

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ ปิดใช้งานแอนิเมชั่นเฉลิมฉลอง (Disable Celebration Animations) ช่วยให้คุณสามารถปิดใช้งานแอนิเมชั่นเฉลิมฉลองที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ระบบตรวจสอบลิงค์ในบทเรียน เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ จะไม่มีแอนิเมชั่นแสดงการเฉลิมฉลองแสดงใน Canvas อีกต่อไป

ปิดใช้งานชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

ปิดใช้งานชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติการใช้งานนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (Off)

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ ปิดใช้งานชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ (Disable Keyboard Shortcuts) ช่วยให้คุณสามารถปิดใช้งานชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ในหน่วยการเรียน การพูดคุย สมุดบันทึกเกรดและ SpeedGrader ส่วนอื่น ๆ ของ Canvas จะได้รับการอัพเดตในอนาคต

ค่าปรับตั้งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องใช้ตัวอ่านหน้าจอหรือระบบนำทางแป้นพิมพ์สามารถควบคุมการใช้งานใน Canvas ได้ผ่านชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

UI คอนทราสต์สูง

UI คอนทราสต์สูง

ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติการใช้งานนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (Off)

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ UI คอนทราสต์สูง (High Contrast UI) ช่วยให้คุณสามารถดู Canvas แบบคอนทราสต์สูง คุณสมบัติการใช้งานนี้จะไปเพิ่มค่าการตัดกันของสีของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (ข้อความ ปุ่มกด ฯลฯ) ทำให้อินเทอร์เฟซต่าง ๆ นั้นชัดเจนยิ่งขึ้นและระบุได้ง่ายขึ้นใน Canvas แต่เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้ ระบบจะไม่รองรับคุณสมบัติการใช้งานการนำเสนอแบรนด์ของสถาบัน (Institutional Branding) ดังนั้นคุณจะไม่สามารถดูโลโก้ของสถาบันหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ได้

Microsoft Immersive Reader

Microsoft Immersive Reader

ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติการใช้งานนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (Off)

Microsoft Immersive Reader ช่วยปรับปรุงการใช้งานและการทำความเข้าใจเนื้อหาโดยผู้อ่าน เมื่อเปิดใช้งานไว้ หน้าหลักของบทเรียน ภารกิจ เพจและหลักสูตรจะแสดงปุ่ม Immersive Reader

Microsoft Immersive Reader จัดไว้ให้เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าการใช้งานระดับบัญชีนี้ได้ไม่ว่าจะมีการกำหนดค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ไว้อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากเปิดใช้คุณสมบัตินี้ไว้สำหรับบัญชีทั้งหมด ค่าปรับแต่งทางบัญชีจะมีผลบอกล้างค่าปรับแต่งของผู้ใช้ และค่าปรับตั้งผู้ใช้ของคุณจะไม่มีผลใด ๆ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft Immersive Reader

ค่าปรับแต่งตัวคั่น CSV

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะต้องการแสดงผลตัวคั่นในไฟล์ส่งออก CSV เป็นอย่างไร ตามแต่พื้นที่และความชอบของคุณ

ค่าปรับตั้งตัวคั่นจะถูกจัดการผ่านค่าปรับตั้งคุณสมบัติสามรายการใน ค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้ (User Settings) ค่าปรับตั้งเหล่านี้จะมีผลเฉพาะกับการส่งออกกระกาษคำนวณที่รองรับ

ตรวจหาตัวคั่นฟิลด์อัตโนมัติในการส่งออกกระดาษคำนวณที่รองรับ

ตรวจหาตัวคั่นฟิลด์อัตโนมัติในการส่งออกสมุดบันทึกเกรด

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ ตรวจฟาตัวคั่นฟิลด์อัตโนมัติ (Autodetect field separators) จะพยายามระบุตัวคั่นฟิลด์ที่เหมาะสมตามชุดภาษาในบัญชีผู้ใช้ สำหรับภาษาที่ตัวคั่นทศนิยมเป็นจุด (เช่น 1,234.56) การตรวจจับอัตโนมัติจะเลือกจุลภาคเป็นตัวคั่นฟิลด์ สำหรับภาษาที่ตัวคั่นทศนิยมเป็นจุลภาค (เช่น 1.234,56) การตรวจจับอัตโนมัติจะเลือกอัฒภาคเป็นตัวคั่นฟิลด์ สำหรับกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด การตรวจหาอัตโนมัติจะเลือกจุลภาคเป็นตัวคั่นฟิลด์เป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะถูกปิดใช้งานอัตโนมัติหากเปิดใช้งานค่าปรับตั้ง ใช้อัตภาคเพื่อคั่นฟิลด์ (Use semicolons to separate fields) ไว้

รวม Byte-Order Mark ในการส่งออกกระดาษคำนวณที่รองรับ

รวม Byte-Order Mark ในการส่งออกสมุดบันทึกเกรด

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ รวมเครื่องหมายลำดับไบต์ (Include Byte-Order Mark) จะกำหนดชุดอักขระเฉพาะสามรายการในตอนเริ่มต้นของไฟล์ CSV อักขระเหล่านี้ซึ่งเรียกเป็น Byte-Order Mark จะช่วยให้ Microsoft Excel บางเวอร์ชั่นเข้าใจว่าไฟล์ CSV เป็นไฟล์ที่เข้ารหัส UTF-8 นอกจากนี้ยังบอก Excel เวอร์ชั่นเฉพาะที่บางเวอร์ชั่นว่าควรจัดการกับไฟล์ CSV ขาเข้าเสมือนกำหนดค่าเริ่มต้นให้คั่นด้วยอัฒภาค เนื่องจาก Excel บางเวอร์ชั่นไม่เข้าใจหรือยอมรับ Byte-Order Mark คุณสมบัติการใช้งานนี้จึงทำให้ผู้ใช้ทุกรายสามารถปิดการใช้งานการกำหนด Byte-Order Mark นี้ได้

ใช้อัฒภาคเพื่อคั่นฟิลด์ในการส่งออกกระดาษคำนวณที่รองรับ

ใช้อัฒภาคเพื่อคั่นฟิลด์ในการส่งออกสมุดบันทึกเกรด

ค่าปรับตั้งคุณสมบัติ ใช้อัตภาคเพื่อคั่นฟิลด์ (Use semicolons to separate fields) จะจัดทำไฟล์ CSV พร้อมเครื่องหมายอัตภาคเป็นตัวคั่นฟิลด์แทนจุลภาคตามปกติ ขณะปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้จะย้อนกลับไปที่ค่าดั้งเดิมตามสถานะของค่าปรับตั้งตัวคั่นฟิลด์แบบตรวจจับอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้จะถูกปิดใช้งานอัตโนมัติหากเปิดใช้งานค่าปรับตั้ง ตรวจหาตัวคั่นฟิลด์อัตโนมัติ (Autodetect Field Separators) ไว้