จะจัดการแถวคำถามในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

หลังจากจัดทำแถวคำถามในบัญชีของคุณ คุณสามารถลบ แก้ไขและทำบุ๊กมาร์กได้ตามที่ต้องการ การทำบุ๊กมาร์กแถวคำถามช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุรายการโปรดหรือแถวคำถามที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดแถวคำถาม

เปิดแถวคำถาม

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี ให้คลิกที่ลิงค์ แถวคำถาม

แก้ไขแถวคำถาม

แก้ไขแถวคำถาม

แก้ไขชื่อแถวคำถามโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1]

แก้ไข เพิ่มหรือลบคำถามจากแถวคำถามโดยคลิกที่ชื่อแถวคำถาม [2]

ทำบุ๊กมาร์กแถวคำถาม

ทำบุ๊กมาร์กแถวคำถาม

คลิกที่ไอคอนบุ๊กมาร์ก แถวคำถามที่ทำบุ๊กมาร์กไว้แล้วจะมีเครื่องหมาย x สีขาวอยู่ที่ไอคอนบุ๊กมาร์ก

ดูแถวที่บุ๊กมาร์กไว้

ดูแถวที่บุ๊กมาร์กไว้

ดูแถบคำถามที่ทำบุ๊กมาร์กไว้แล้วโดยคลิกที่ปุ่ม ดูแถวที่บุ๊กมาร์กไว้

ลบแถบคำถาม

ลบแถบคำถาม

คลิกที่ไอคอนลบ

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบ

คลิกที่ปุ่ม ตกลง เพื่อลบแถวคำถาม