จะดูรูปแบบการให้เกรดในบัญชีได้อย่างไร

คุณสามารถดูรูปแบบการให้เกรดสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมทั้งรูปแบบการให้เกรดที่คุณจัดทำไว้สำหรับบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถสแก้ไขและลบรูปแบบการให้เกรดได้ในกรณีที่จำเป็น

รูปแบบการให้เกรดที่จัดทำในบัญชีผู้ใช้ของคุณยังมีแสดงไว้ในบัญชีย่อยด้วยเช่นกัน

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิดการให้เกรด

เปิดการให้เกรด

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี คลิกที่ลิงค์ การให้เกรด (Grading)

เปิดรูปแบบการให้เกรด

เปิดรูปแบบการให้เกรด

หากเปิดใช้งาน ระยะเวลาให้เกรดแบบหลายช่วง สำหรับสถาบันของคุณแล้ว ให้คลิกที่แท็บ รูปแบบ (Schemes)

ดูรูปแบบการให้เกรด

เพจรูปแบบ (Schemes) จะแสดงรูปแบบการให้เกรดทั้งหมดสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพิ่มรูปแบบการให้เกรด

เพิ่มรูปแบบการให้เกรด

เพิ่มรูปแบบการให้เกรดสำหรับบัญชีผู้ใช้,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มรูปแบบการให้เกรด

จัดการรูปแบบการให้เกรด

แก้ไขรูปแบบการให้เกรดโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1]

ลบรูปแบบการให้เกรดโดยคลิกที่ไอคอน ลบ [2]

หมายเหตุ:

  • คุณสามารถแก้ไขรูปแบบการให้เกรดที่ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงไว้กับบทเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ คุณสามารถลบรูปแบบการให้เกรดได้ทุกเมื่อ
  • หากคุณลบรูปแบบการให้เกรดระดับบัญชีผู้ใช้ที่ถูกเปิดใช้งานไว้ในระดับบทเรียนและใช้เพื่อประเมินผู้เรียน รูปแบบการให้เกรดจะไม่ถูกลบจากบทเรียนดังกล่าว
0 Likes
Was this article helpful? Yes No