cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะกำหนดรายละเอียดบทเรียนได้อย่างไร?

ฉันจะกำหนดรายละเอียดบทเรียนได้อย่างไร?

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถจัดการรายละเอียดในบทเรียน Canvas หน้าค่าปรับตั้งบทเรียนอาจอนุญาตให้คุณจัดการรายละเอียดการระบุบทเรียน, รูปภาพหน้าแดชบอร์ดของบทเรียน, ข้อมูลพิมพ์เขียว (ถ้ามี), ข้อมูลการจัดเก็บไฟล์, รูปแบบการให้เกรดบทเรียน, ใบอนุญาตบทเรียน, การแสดงผลบทเรียน, รูปแบบบทเรียนและตัวเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้สำหรับบทเรียน

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง

เปิดรายละเอียดบทเรียน

ดูรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่แท็บ รายละเอียดบทเรียน

ดูการระบุบทเรียน

ดูการระบุบทเรียน

กลุ่มย่อยแรกของรายละเอียดบทเรียนแสดงภาพรวมของบทเรียนของคุณ รวมถึงชื่อบทเรียน [1] และรหัสบทเรียน [2] ขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ คุณอาจไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อและรหัสบทเรียน

เพื่อ เปลี่ยนเขตเวลาของบทเรียน, ใช้เขตเวลาตามเมนูส่วนแสดงรายการ [3]

หากคุณสามารถดู SIS IDs, คุณสามารถดู SIS ID สำหรับบทเรียน [4] คุณยังสามารถดูบัญชีย่อยที่ได้รับมอบหมายสำหรับบทเรียน [5]

เพจรายละเอียดบทเรียนยังแสดงสถานะของบทเรียน เผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่ [6]

ดูรูปภาพบทเรียน

ดูรูปภาพบทเรียน

หากสถาบันของคุณอนุญาตให้คุณเพิ่มรูปภาพลงในการ์ดบทเรียนในแดชบอร์ด คุณสามารถ เพิ่มหรือแทนที่รูปภาพบทเรียน

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

ดูบทเรียนพิมพ์เขียว

แท็บรายละเอียดบทเรียนของคุณระบุว่าไม่ว่าบทเรียนถูกเปิดใช้งานเป็นบทเรียนพิมพ์เขียวหรือไม่และจะแสดงคำว่าใช่หรือไม่ใช่[1]

หากบทเรียนของคุณเกี่ยวข้องกับบทเรียนพิมพ์เขียว แท็บรายละเอียดบทเรียนของคุณจะระบุชื่อบทเรียนพิมพ์เขียว [2] ชื่อบทเรียนยังรวมถึง ID บทเรียน เป็นข้อมูลอ้างอิง (เช่น บทเรียน/XXX) หากคุณได้ลงทะเบียนในบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอนหรือ TA ชื่อของบทเรียนพิมพ์เขียวจะประกอบด้วยลิงค์สำหรับเข้าถึงบทเรียนพิมพ์เขียว

โดยทั่วไปแล้ว บทเรียนของคุณจะลิงค์กับบทเรียนพิมพ์เขียวและคุณสามารถเพียงแค่ จัดการเนื้อหาที่ปลดล็อคในบทเรียนของคุณ หากบทเรียนของคุณเป็นบทเรียนพิมพ์เขียว คุณสามารถล็อคและซิงค์เนื้อหาบทเรียนไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้

ดูวันที่ของบทเรียน

บทเรียนอาจถูกกำหนดให้เป็นเทอมค่าเริ่มต้นหรือเทอมเฉพาะ [1] โดยค่าเริ่มต้น ผู้เรียนของคุณจะสามารถเข้าร่วมบทเรียนได้ภายในวันที่ของเทอม [2]

หากมีความจำเป็น คุณสามารถอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าร่วมได้ภายในวันที่ของบทเรียน [3] และกำหนดเฉพาะ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของบทเรียน [4] อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนวันที่ของบทเรียนอาจบอกล้างค่าปรับตั้งความพร้อมของเทอมและการจัดวางในเพจบทเรียนและแดชบอร์ด โปรดยืนยันวันที่ของเทอมก่อนการเพิ่มวันเข้าร่วมบทเรียน

คุณยังสามารถ เปลี่ยนค่าปรับตั้งการเข้าถึงของผู้เรียน [5] เพื่ออนุญาตหรือจำกัดผู้เรียนจากการดูบทเรียนของคุณก่อนวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: หากวันที่สิ้นสุดการเข้าร่วมบทเรียนถูกตั้งค่าเป็นเวลาเที่ยงคืน ข้อความเตือนจะแสดง [6]

ดูภาษาของบทเรียน

ดูภาษาของบทเรียน

คุณสามารถ กำหนดภาษาเฉพาะสำหรับบทเรียนของคุณ โดยค่าเริ่มต้น ภาษาจะถูกตั้งค่าเป็นไม่ได้ตั้งค่า ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) การเลือกภาษาสำหรับบทเรียนของคุณจะเป็นการบอกล้างค่าปรับแต่งภาษาผู้ใช้ และแนะนำเฉพาะสำหรับบทเรียนที่จัดไว้ในภาษาที่เลือก

ดูพื้นที่จัดเก็บไฟล์

ดูพื้นที่จัดเก็บไฟล์

คุณสามารถดูขนาดไฟล์จัดเก็บที่อนุญาตในบทเรียนของคุณ การจัดเก็บไฟล์ประกอบด้วยไฟล์ทั้งหมดในไฟล์บทเรียนและผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจ ผู้ดูแลระบบที่สถาบันของคุณกำหนดโควตาการจัดเก็บไฟล์สำหรับแต่ละบทเรียน

หมายเหตุ:

 • การนำเข้าบทเรียน Canvas นับเทียบกับโควตาบทเรียน หากการนำเข้าบทเรียนล้มเหลว ยืนยันขนาดของไฟล์เทียบกับโควตาการจัดเก็บไฟล์บทเรียนของคุณ หากจำเป็น โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas เพื่อขอโควตาบทเรียนที่มากขึ้น  
 • บทเรียน Canvas ที่คัดลอกและรายการหลักสูตรจะไม่นับรวมเทียบกับโควต้าการจัดเก็บไฟล์บทเรียน คุณสามารถ คัดลอกบทเรียน Canvas ที่มีอยู่ และรายการบทเรียนจากบทเรียนเดิมไปสู่บทเรียนใหม่ของคุณโดยไม่กระทบต่อโควตาการจัดเก็บไฟล์บทเรียนของคุณ

ดูการตั้งค่าบทเรียนขนาดใหญ่

ดูการตั้งค่าบทเรียนขนาดใหญ่

คุณสามารถ เปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อเรียกใช้ SpeedGrader กรองตามกลุ่มผู้เรียน ในบทเรียนของคุณ เมื่อเปิดใช้งานค่าปรับตั้งนี้ คุณจะต้องเลือกกลุ่มผู้เรียนเมื่อมีการเปิด SpeedGrader ค่าปรับตั้งนี้ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น

ดูรูปแบบการให้เกรด

ดูรูปแบบการให้เกรด

คุณสามารถเปิดใช้งาน รูปแบบการให้เกรด สำหรับบทเรียนของคุณ รูปแบบการให้เกรดเป็นชุดเกณฑ์พิจารณาที่ชี้วัดระดับความสำเร็จต่าง ๆ ภายในบทเรียน คุณยังสามารถดูรูปแบบการให้เกรดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถ้ามี ค่าปรับตั้งนี้ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น

ดูใบอนุญาต

ดูใบอนุญาต

คุณสามารดูใบอนุญาตสำหรับบทเรียนของคุณ โดยค่าเริ่มต้น เนื้อหาทั้งหมดถือเป็นเนื้อหาส่วนตัวและมีลิขสิทธิ์ แต่คุณยังสามารถเผยแพร่เนื้อหาของคุณให้เป็นสาธารณสมบัติหรือเลือกใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ เมื่อมีการทำบทเรียนของคุณเป็นสาธารณะ คุณมักจะต้องการ กำหนดใบอนุญาตสำหรับบทเรียนของคุณ

ดูสิทธิ์การใช้งานไฟล์

ดูสิทธิ์การใช้งานไฟล์

คุณสามารถดูค่าปรับตั้งลิขสิทธิ์ไฟล์สำหรับบทเรียนของคุณ หากตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานจะต้องถูกเลือก สำหรับไฟล์บทเรียนทั้งหมดก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ ค่าปรับตั้งนี้ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: หากตัวเลือกในการจัดการสิทธิ์การใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สถาบันของคุณได้ล็อคการตั้งค่านี้

ดูการแสดงผล

ดูการแสดงผล

คุณสามารดูค่าปรับตั้งการแสดงผลสำหรับบทเรียนของคุณ แต่ละตัวเลือกการแสดงผลเป็นอิสระจากตัวเลือกอื่นๆ คุณสามารถ ปรับแต่งการแสดงผลบทเรียน, ปรับแต่งการแสดงผลเนื้อหา, และรวมถึงบทเรียนใน ดัชนีบทเรียนสาธารณะ

ดูรูปแบบ

ดูรูปแบบ

คุณสามารถ กำหนดรูปแบบสำหรับบทเรียนของคุณ ในเมนูรูปแบบ [1] ค่าปรับตั้งนี้ระบุรูปแบบของบทเรียนที่ต้องการ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบบทเรียน คลิกเมนูส่วนแสดงรายการรูปแบบ

คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดบทเรียนของคุณสำหรับการดูแบบออฟไลน์โดยใช้หนึ่งในสองตัวเลือก

 • หากการส่งออก ePub ถูกเปิดใช้งานในบทเรียนของคุณ คุณสามารถดู การส่งออก ePub (ePub Export) ช่องทำเครื่องหมาย[2] และ เปลี่ยนรูปแบบ ePub
 • หากบทเรียนของคุณแสดงช่องทำเครื่องหมายบทเรียนออฟไลน์ [3], สถาบันของคุณได้เปิดใช้งานเนื้อหาบทเรียนเพื่อดูแบบออฟไลน์เป็นไฟล์ HTML โดยค่าเริ่มต้น ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ จัดการการเข้าถึงบทเรียนออฟไลน์ โดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายเมื่อใดก็ได้

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

หากบทเรียนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีบทเรียนสาธารณะ คุณสามารถใส่คำอธิบายสำหรับบทเรียนของคุณในช่องคำอธิบาย

ดูตัวเลือกเพิ่มเติม

ดูตัวเลือกเพิ่มเติม

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเพิ่มเติมในบทเรียนของคุณได้โดยการคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม (More Options) ลิงค์[1]

คุณสามารถให้สิทธิพิเศษบทเรียนเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนโดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เหมาะสม [2]:

 • อนุญาตให้ผู้เรียน ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการคลิก ให้ผู้เรียนลงทะเบียนด้วยตนเองโดยการแชร์ URL ลับกับพวกเขา หรือรหัส (Let students self-enroll by sharing with them a secret URL or code) ช่องทำเครื่องหมาย ปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
 • แสดงประกาศล่าสุด ในหน้าหลักของบทเรียนโดยการคลิก แสดงประกาศล่าสุดบนหน้าหลักบทเรียน (Show recent announcements on course home page) ช่องทำเครื่องหมาย ปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
 • อนุญาตให้ผู้เรียน แนบไฟล์การตอบกลับการพูดคุย โดยการคลิก ให้ผู้เรียนแนบไฟล์ในการพูดคุย (Let students attach files to Discussions) ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น*
 • อนุญาตให้ผู้เรียน จัดทำหัวข้อการพูดคุยใหม่ โดยการคลิก ให้ผู้เรียนจัดทำหัวข้อการพูดคุย (Let students create Discussion Topics) ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น*
 • อนุญาตให้ผู้เรียน แก้ไขหรือลบโพสต์การพูดคุยของตนเอง โดยการคลิก ให้ผู้เรียนแก้ไขหรือลบโพสต์การพูดคุยของตนเอง (Let students edit or delete their own discussion posts) ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น*
 • อนุญาตให้ผู้เรียนจัดทำกลุ่มของตนเองโดยการคลิก ให้ผู้เรียนจัดการกลุ่มของตนเอง (Let students organize their own groups) ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
 • ซ่อนเกรดผู้เรียนทั้งหมด ในหน้าเกรดโดยการคลิก ซ่อนทั้งหมดในสรุปเกรดของผู้เรียน (Hide totals in student grades summary) ช่องทำเครื่องหมาย ปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
 • ซ่อนกราฟการกระจายเกรด ในหน้าเกรดโดยการคลิก ซ่อนกราฟการกระจายเกรดจากผู้เรียน (Hide grade distribution graphs from students) ช่องทำเครื่องหมาย ปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
 • ปิดการใช้งานความเห็นในประกาศ โดยการคลิก ปิดการใช้งานความเห็นในประกาศ (Disable comments on announcements) ช่องทำเครื่องหมาย* (ขึ้นอยู่กับความชอบของสถาบันของคุณ ตัวเลือกนี้อาจถูกเลือกไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณ)
 • อนุญาตให้ผู้เรียนแก้ไขเพจบทเรียนโดยค่าเริ่มต้นโดยการเลือก แก้ไขเพจบทเรียน (Edit course pages) เมนูส่วนแสดงรายการ*
 • หากเปิดใช้งานนโยบายความปลอดภัยของเนื้อหาในบัญชี ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานนโยบายความปลอดภัยของเนื้อหาสำหรับบทเรียนได้โดยการคลิก เปิดใช้งานนโยบายความปลอดภัยของเนื้อหา (Disable Content Security Policy) ช่องทำเครื่องหมาย หากเลือกช่องนี้ นโยบายถูกปิดใช้งานสำหรับบทเรียนนี้

 

* ตัวเลือกเหล่านี้สามารถเลือกได้จากหน้าดัชนีของคุณสมบัติ

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback