ฉันจะจัดการคุณสมบัติการใช้งานใหม่สำหรับบทเรียนได้อย่างไร

Canvas มีการพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ บทเรียนนี้ระบุข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานในระดับบทเรียน ในระดับบทเรียน คุณอาจมีตัวเลือกแก่ในการปรับใช้คุณสมบัติเป็นรายบทเรียน ผู้สอนไม่สามารถควบคุมคุณสมบัติการใช้งานระดับผู้ใช้ได้ ดูตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานระดับบทเรียนที่ต้องการโดยเฉพาะใน Canvas ได้ตามคำแนะนำในบทเรียน คุณสมบัติบทเรียนในปัจจุบัน

เพื่อให้คุณสมบัติปรากฏขึ้นสำหรับบทเรียน ผู้ดูแลระบบ Canvas ต้องปลดล็อคคุณสมบัตินี้สำหรับสถาบันของคุณ

หมายเหตุ:

  • ค่าตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานจะไม่ถูกคัดลอกจากส่วนการทำงาน โดยจะมีการคงค่าเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องไว้ตามเดิม ตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานจะต้องมีการจัดการแยกเฉพาะในส่วนการทดสอบและเวอร์ชั่นเบต้า
  • ตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งานในบัญชี ฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher) ดูรายละเอียดได้จาก เอกสาร PDF เปรียบเทียบบัญชี Canvas

เปิดค่าปรับตั้งบทเรียน

เปิดค่าปรับตั้งบทเรียน

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดแท็บตัวเลือกคุณสมบัติ

เปิดแท็บตัวเลือกคุณสมบัติ

คลิกที่แท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติ (Feature Options)

ดูตัวเลือกคุณสมบัติ

ดูตัวเลือกคุณสมบัติ

คุณสมบัติการใช้งานที่พร้อมใช้งานจะปรากฏในแท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติการใช้งาน (Feature Options) คุณสมบัติการทำงานใหม่ ๆ จะเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบในสถาบันของคุณ และแท็บ ตัวเลือกคุณสมบัติ (Feature Options) จะไม่แสดงคุณสมบัติใด ๆ จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้คุณสืบค้น

คุณสมบัติการทำงานของบทเรียนแต่ละรายการมีรายละเอียดคุณสมบัติระบุไว้ คลิกที่ไอคอนลูกศรถัดจากคุณสมบัติเพื่อขยายกล่องคุณสมบัติและแสดงรายละเอียด

กรองตัวเลือกคุณสมบัติ

กรองตัวเลือกคุณสมบัติ

กรองคุณสมบัติทั้งหมดทั้งที่เปิดและปิดใช้งานโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ตัวกรอง (Filter)

ตัวเลือกคุณสมบัติการค้นหา

ตัวเลือกคุณสมบัติการค้นหา

ค้นหาตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานโดยพิมพ์คำค้นหาในฟิลด์ ค้นหา (Search)

ดูหมายเหตุกำกับคุณสมบัติ

หมายเหตุกำกับคุณสมบัติช่วยระบุสถานะของแต่ละคุณสมบัติการใช้งาน คุณสมบัติที่ไม่มีฉลากกำกับแสดงว่าเป็นคุณสมบัติที่เสถียรและพร้อมสำหรับการใช้งานจริงของคุณ [1]

คุณสมบัติการทำงานยังอาจครอบคลุมแท็บ แสดงตัวอย่างคุณสมบัติ (Feature Preview) [2] ซึ่งหมายความว่าคุณสมบัตินี้อยู่ระหว่างการพัฒนา คุณสามารถเลือกใช้คุณสมบัตินี้และเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ กลุ่ม (Community) เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการทำงานผ่านการแสดงความคิดเห็นโดยตรง การเข้าไปยังกลุ่มผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้ในรายละเอียดตัวเลือกคุณสมบัติการทำงาน

ดูสถานะคุณสมบัติ

คุณสมบัติแต่ละรายการจะแสดงสถานะคุณสมบัติตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด

คุณสมบัติการใช้งานที่เปิดใช้งานแล้วจะมีไอคอนเปิดใช้งานแสดงอยู่ [1]

คุณสมบัติการใช้งานที่ปิดการใช้งานแล้วจะมีไอคอนปิดการใช้งานแสดงอยู่ [2]

หมายเหตุ:

  • สถานะคุณสมบัติการทำงานที่ล็อคไว้โดยผู้ดูแลระบบจะไม่ปรากฏขึ้นในรายการตัวเลือกคุณสมบัติ (Feature Options) สำหรับบทเรียน
  • คุณสมบัติของบทเรียนจะเปิดใช้งานตามบทเรียนแต่ละบทเรียน

จัดการสถานะคุณสมบัติ

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติที่ปลดล็อคแล้ว โดยคลิกที่ไอคอนสถานะของคุณสมบัติการใช้งาน [1]

เปิดใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว โดยคลิกที่ตัวเลือก เปิดใช้งาน (Enabled) [2]

ปิดใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว โดยคลิกที่ตัวเลือก ปิดใช้งาน (Disabled) [3]

หมายเหตุ: 

  • สถานะคุณสมบัติการทำงานที่ล็อคไว้โดยผู้ดูแลระบบจะไม่ปรากฏขึ้นในรายการตัวเลือกคุณสมบัติ (Feature Options) สำหรับบทเรียน
  • เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติเป็นเปิด (On) Canvas อาจจะแสดงข้อความเตือนเพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างของบทเรียนอาจมีผลที่ไม่คาดคิดหากปิดไว้ขึ้นอยู่กับการใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว