cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะดูบทเรียนโปรดใน แดชบอร์ดมุมมองแบบใบ ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ฉันจะดูบทเรียนโปรดใน แดชบอร์ดมุมมองแบบใบ ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

แดชบอร์ดมุมมองแบบใบ (Card View Dashboard) จะแสดงใบแสดงบทเรียนสำหรับทุกบทเรียนโปรดของคุณที่มีการใช้งานอยู่ ใบแสดงบทเรียน (Course Card) สามารถช่วยคุณจัดระเบียบบทเรียนของคุณได้โดยเพิ่มชื่อเล่นหรือปรับแต่งสี ซึ่งจะซิงค์กับสีที่แสดงถึงบทเรียนนั้นในปฏิทิน มุมมองแบบใบ (Card View) อาจเป็นแดชบอร์ดปริยายของคุณ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของสถาบันของคุณ

แดชบอร์ดมุมมองแบบใบ (Card View Dashboard) ยังมี แถบด้านข้างของแดชบอร์ด ซึ่งจะรวมรายการต่าง ๆ ในรายการสิ่งที่ต้องทำไว้และมีลิงค์ไปยังหน้า เกรด ส่วนกลาง

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมองของแดชบอร์ดได้ตลอดเวลาโดยใช้ไอคอนตัวเลือกแดชบอร์ด

บทเรียนโปรดจะถูกลบออกจากแดชบอร์ดมุมมองแบบใบนั้นเมื่อจบบทเรียน บทเรียนที่จบแล้วที่เคยตั้งเป็นรายการโปรดไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงแสดงเป็นวิชาโปรดใน รายการบทเรียน

ดูใบแสดงบทเรียน

ดูใบแสดงบทเรียน

ตามค่าเริ่มต้น Canvas จะเพิ่มใบแสดงบทเรียนที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติและแสดงไว้มากถึง 20 วิชา

บทเรียนบนแดชบอร์ดจะถูกจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อบทเรียนและบทบาทของคุณในบทเรียนนั้น ชื่อเล่นและรหัสบทเรียนจะไม่มีผลกับการจัดลำดับบทเรียน บทเรียนที่มีบทบาทเป็นผู้สอนจะถูกแสดงไว้ก่อน ตามด้วยบทบาทเป็นผู้ช่วยสอน และบทบาทเป็นผู้เรียน  

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบการตั้งค่าใบแสดงบทเรียนที่ตั้งไว้เป็นค่าปริยายนั้น คุณสามารถ ปรับแต่งรายการบทเรียน และเลือกบทเรียนโปรดที่จะแสดงบนแดชบอร์ดเองได้ เมื่อคุณตั้งอย่างน้อยหนึ่งบทเรียนเป็นรายการโปรด แดชบอร์ดจะแสดงเฉพาะบทเรียนโปรดเท่านั้น Canvas จะตั้งการลงทะเบียนในบทเรียนที่เผยแพร่ใหม่เป็นรายการโปรดต่อโดยอัตโนมัติด้วย

ดูรายละเอียดบนใบ

ดูรายละเอียดบนใบ

ใบแสดงบทเรียนจะแสดงภาพรวมของข้อมูลบทเรียน ซึ่งรวมถึงชื่อบทเรียน รหัสบทเรียน และเทอม [1]

แต่ละใบสามารถมีแท็บได้มากถึงสี่แท็บ [2] ซึ่งจะแทนฟีเจอร์หลักสำหรับกิจกรรมในบทเรียนของผู้เรียนใน Canvas สี่อย่าง: ประกาศ ภารกิจ การอภิปราย และแฟ้มข้อมูล แท็บเหล่านี้จะเลียนแบบการมองเห็นและลำดับในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ตัวอย่างเช่น หากผู้สอนซ่อนลิงค์ประกาศ ก็จะไม่มีแท็บประกาศแสดงอยู่บนใบแสดงบทเรียน

ไอคอน ยังไม่ได้อ่าน บนแท็บการอภิปราย (Discussions) หรือประกาศ (Announcements) จะบ่งชี้ว่ามีการอภิปรายหรือประกาศใหม่ในบทเรียนนั้น [3] ตัวเลขในไอคอนจะแสดงถึงจำนวนรายการใหม่

จัดทำชื่อเล่น

จัดทำชื่อเล่น

หากบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งของคุณมีชื่อยาวหรือน่าสับสน คุณสามารถจัดทำชื่อเล่นให้กับบทเรียนของคุณได้ บทเรียนส่วนใหญ่ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ระบบข้อมูลผู้เรียน (Student Information Systems: SIS) ที่สร้างชื่อบทเรียนตามเทอม ภาควิชา และหมายเลขกลุ่มเรียนย่อย และวิชาที่มีชื่อคล้ายกันอาจแยกแยะได้ยาก

ชื่อเล่นของบทเรียนจะปรากฏในแดชบอร์ด เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ตัวบอกตำแหน่งของบทเรียน และอีเมลแจ้งเตือน

ชื่อเล่นของบทเรียนจะไม่มีผลกับชื่อบทเรียนในระดับบัญชีหรือระดับบทเรียน แค่เปลี่ยนชื่อของบทเรียนให้เฉพาะผู้ใช้ที่จัดทำชื่อเล่นนั้นเท่านั้น

หากคุณต้องการทราบชื่อเดิมของบทเรียน คุณสามารถวางเมาส์เหนือชื่อเล่นนั้นและชื่อเดิมจะปรากฏขึ้น นอกจากนี้ รหัสบทเรียนจะไม่ได้รับผลกระทบและจะแสดงบนใบแสดงบทเรียนเสมอเพื่อใช้อ้างอิงบทเรียน

หมายเหตุ: 

  • ปัจจุบันยังไม่ได้มีการนำฟีเจอร์นี้ไปใช้กับหน้า เกรด ส่วนกลางและองค์ประกอบในแถบด้านข้างของแดชบอร์ด เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ
  • ชื่อเล่นวิชามีอักขระได้ไม่เกิน 59 ตัว

จัดการชื่อเล่น

จัดการชื่อเล่น

หากต้องการเพิ่มชื่อเล่น ให้คลิกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม [1] แล้วพิมพ์ชื่อในช่องชื่อเล่น (Nickname) [2] คลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ (Apply) [3]

หากต้องการลบชื่อเล่น ให้เปิดตัวเลือกของใบและลบชื่อเล่นนั้น ช่องชื่อเล่น (Nickname) จะแสดงชื่อเดิมของบทเรียนนั้น

เปลี่ยนสีบทเรียน

เปลี่ยนสีบทเรียน

ใบแสดงบทเรียน (Course Card) สามารถช่วยคุณจัดระเบียบบทเรียนของคุณได้โดยการปรับแต่งสี ซึ่งจะซิงค์กับสีที่แสดงถึงบทเรียนนั้นในปฏิทิน หากต้องการเปลี่ยนสี ให้คลิกไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม [1] แล้วเลือกสีใหม่ เครื่องหมายถูกจะบ่งชี้ว่าเป็นสีที่เลือก [2] และรหัสสีเลขฐานสิบหกจะแสดงในช่องข้อความ [3] หากคุณต้องการใช้สีที่ไม่แสดงในหน้าต่าง คุณสามารถป้อนรหัสสีเลขฐานสิบหกของสีนั้นในช่องข้อความได้โดยตรง ช่องเลขฐานสิบหกจะแสดงไอคอนคำเตือนหากรหัสเลขฐานสิบหกนั้นไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังไม่ยอมรับสีขาวเฉดใด ๆ เป็นสีประจำบทเรียนอีกด้วย

คลิกปุ่ม ใช้ (Apply) [4] 

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนสีประจำบทเรียนในปฏิทิน สีจะอัพเดตในแดชบอร์ดด้วย

ย้ายใบแสดงบทเรียน

จัดลำดับใบแสดงบทเรียนใหม่

คุณยังสามารถย้ายใบแสดงบทเรียนไปตำแหน่งอื่นในแดชบอร์ดหรือลบออกจากแดชบอร์ดได้อีกด้วย คลิกเมนู ตัวเลือก (Options) [1] และเลือกแท็บ ย้าย (Move) [2] คุณจะย้ายใบนั้นไปไว้ด้านบนสุดของแดชบอร์ด ข้างหน้าหรือข้างหลังใบใดใบหนึ่ง หรือด้านล่างสุดของแดชบอร์ด [3] ก็ได้ ขึ้นกับตำแหน่งการจัดวางของใบที่มีอยู่

เมื่อมีการจัดลำดับใบแสดงบนแดชบอร์ดใหม่ บทเรียนใหม่ที่เพิ่มลงในแดชบอร์ดจะแสดงต่อท้ายบทเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดเสมอ

หากต้องการลบใบแสดงบทเรียนออกจากแดชบอร์ด ให้คลิกตัวเลือก ยกเลิกเป็นรายการโปรด (Unfavorite) [4]

หมายเหตุ: ตัวเลือกยกเลิกเป็นรายการโปรด (Unfavorite) จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเคยเลือกบทเรียนโปรดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ลากและวางใบแสดงบทเรียน

ลากและวางใบแสดงบทเรียน

คุณยังสามารถลากและวางใบแสดงบทเรียนไปยังตำแหน่งอื่นในแดชบอร์ดด้วยตนเองได้อีกด้วย คลิกที่ใบแสดงบทเรียนและลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ดูสีซ้อนทับ

บางวิชาอาจมีรูปภาพประจำวิชานั้นอยู่ด้านหลังสีประจำวิชาด้วย [1] ตามค่าเริ่มต้น ใบแสดงบทเรียนที่มีรูปภาพจะมีสีซ้อนทับ หากต้องการลบสีซ้อนทับออกจากใบแสดงบทเรียนทั้งหมดที่มีรูปภาพ ให้คลิกไอคอน ตัวเลือก [2] แล้วยกเลิกการเลือกตัวเลือก สีซ้อนทับ (Color Overlay) [3]

ลบสีซ้อนทับ

ลบสีซ้อนทับ

เมื่อลบสีซ้อนทับออกแล้ว สีประจำบทเรียนนั้นจะแสดงเป็นวงกลมด้านหลังไอคอน ตัวเลือกเพิ่มเติม ของใบนั้น

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback