ฉันจะดูแบบทดสอบ (Quizzes) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถดูแบบทดสอบในบทเรียนของคุณได้โดยเข้าไปที่เพจแบบทดสอบ (Quizzes) เรียนรู้วิธีการดูแบบทดสอบแต่ละประเภทที่อาจปรากฏในบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกซ่อนลิงค์แบบทดสอบในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน หากลิงค์แบบทดสอบไม่พร้อมใช้งาน คุณยังสามารถสืบค้นแบบทดสอบได้ผ่านส่วนอื่น ๆ ของ Canvas

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

หมายเหตุ: หากลิงค์แบบทดสอบไม่มีอยู่ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คุณจะสามารถสืบค้นแบบทดสอบสำหรับบทเรียนได้จากเพจ หน่วยการเรียน (Modules)

ดูแบบทดสอบ

ดูแบบทดสอบ

แบบทดสอบจะถูกระบุโดยไอคอนแบบทดสอบ [1]

จากเพจดัชนีแบบทดสอบ (Quize Index Page) คุณสามารถดูชื่อของแต่ละแบบทดสอบ [2] วันที่พร้อมใช้งานสำหรับแบบทดสอบ [3] วันครบกำหนดสำหรับแบบทดสอบ [4] จำนวนคะแนนสำหรับแบบทดสอบ [5] และจำนวนคำถามในแบบทดสอบ [6]

แบบทดสอบจะเรียงลำดับตามวันครบกำหนด แบบทดสอบบางรายการอาจไม่มีวันครบกำหนด

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

ดูวันที่พร้อมใช้งาน

วันที่แรกที่คุณจะเห็นคือวันที่พร้อมใช้งาน บางครั้งผู้สอนของคุณกำหนดให้คุณต้องส่งแบบทดสอบในช่วงวันที่ที่ระบุเท่านั้น ดังนั้นวันที่ที่พร้อมใช้งานคือช่วงเวลาที่คุณสามารถสืบค้นแบบทดสอบได้

  1. หากแบบทดสอบไม่มีวันที่ระบุไว้ แบบทดสอบดังกล่าวจะถือว่าเปิดใช้งานอยู่โดยคุณสามารถทำแบบทดสอบได้ตลอดเวลาในระหว่างบทเรียนของคุณ  
  2. หากแบบทดสอบระบุว่า ใช้ได้จนถึง (Available until) [วันที่] คุณสามารถทำแบบทดสอบได้จนถึงวันที่ระบุ
  3. หากแบบทดสอบระบุว่า ไม่พร้อมใช้งานจนถึง (Not Available Until) [วันที่] แบบทดสอบจะถูกล็อคจนกระทั่งถึงวันที่กำหนด
  4. หากภารกิจระบุว่า สรุปแล้ว (Closed), แบบทดสอบจะไม่สามารถรับผลงานจัดส่ง  

หากคุณเริ่มทำแบบทดสอบแต่ยังไม่ได้ส่ง แบบทดสอบจะมีคุณสมบัติการส่งอัตโนมัติที่จะส่งแบบทดสอบให้คุณตามวันที่แบบทดสอบ ใช้ได้จนถึง (Available until) หากแบบทดสอบไม่มีระบุวันที่ ใช้ได้จนถึง (Available until) แบบทดสอบจะส่งอัตโนมัติในวันสุดท้ายของบทเรียน

หมายเหตุ: หากวันที่ที่ระบุตั้งค่าเป็น 12 am วันสุดท้ายในการจัดส่งภารกิจคือเต็มวันก่อนวันที่ที่ระบุ เช่น หากภารกิจพร้อมใช้งานจนถึง 15 ธันวาคม คุณจะสามารถเข้าไปยังภารกิจดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม เวลา 11:59 pm

ดูวันครบกำหนด

ดูวันครบกำหนด

วันที่ชุดที่สองคือวันครบกำหนด (Due date) [1] สำหรับแบบทดสอบในลำดับต่อไป แบบทดสอบที่จัดส่งไปยังส่วนการพูดคุยหลังจากวันครบกำหนดจะถูกกำกับว่าล่าช้า ผู้สอนบางส่วนอาจหักคะแนนสำหรับผลงานจัดส่งที่ล่าช้า แบบทดสอบบางส่วนเท่านั้นที่อาจมีวันครบกำหนด (Due date)

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งแบบทดสอบล่าช้าได้ก่อนวันที่ ใช้ได้จนถึง (Available until) ของแบบทดสอบ (มิฉะนั้นแบบทดสอบจะถูกส่งให้คุณโดยอัตโนมัติ)

ทั้งนี้วันครบกำหนดอาจอยู่ก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่พร้อมใช้งาน

วันครบกำหนดยังครอบคลุมเวลาด้วย [2] หากผู้สอนไม่ได้ระบุเวลาครบกำหนดไว้ วันที่ที่ระบุจะแสดงกำหนดเวลาเริ่มต้นสำหรับบทเรียน

กรองแบบทดสอบ

กรองแบบทดสอบ

คุณสามารถค้นหาแบบทดสอบโดยการพิมพ์ชื่อแบบทดสอบหรือคำค้นหาในฟิลด์ ค้นหาแบบทดสอบ (Search for Quiz)

ดูรายละเอียดแบบทดสอบ

ดูรายละเอียดแบบทดสอบ

ดูรายละเอียดแบบทดสอบโดยคลิกที่ชื่อของแบบทดสอบ

ดูแบบทดสอบที่เปิดอยู่

ดูแบบทดสอบที่เปิดอยู่

ขณะแบบทดสอบเปิดใช้งานให้คุณทำได้ตลอดเวลา คุณสามารถดูวันครบกำหนด คะแนนและคำถามสำหรับแบบทดสอบดังกล่าว

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม:

  • จำกัดเวลา (Time Limit) [1]: ระยะเวลาที่คุณต้องทำแบบทดสอบ ถ้าแบบทดสอบของคุณมีจำกัดเวลา คุณต้องทำแบบทดสอบทั้งหมดให้เสร็จภายในเวลานั้นในคราวเดียว หากคุณออกจากแบบทดสอบ ระบบตั้งเวลาจะทำงานต่อไป คุณจะถูกให้ออกจากแบบทดสอบเมื่อถึงเวลาที่กำหนด
  • คำแนะนำ (Instructions) [2]: คำแนะนำที่ผู้สอนของคุณมีเกี่ยวกับแบบทดสอบ

 

ในตัวอย่างข้างต้น แบบทดสอบจะครบกำหนดภายในวันที่ 15 กันยายน หากคุณพลาดวันครบกำหนด คุณยังสามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับหน่วยกิตล่าช้าได้ก่อนวันสุดท้ายของบทเรียน

ทำแบบทดสอบ, โดยคลิกที่ปุ่ม ทำแบบทดสอบ (Take the Quiz)

หมายเหตุ:

  • หากคุณเริ่มทำแบบทดสอบที่มีวันครบกำหนด แต่ทำแบบทดสอบไม่เสร็จภายในวันครบกำหนด (ตามที่ระบุไว้ในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ) Canvas จะส่งแบบทดสอบในวันที่ครบกำหนดโดยอัตโนมัติ
  • รายละเอียดแบบทดสอบไม่แสดงวันครบกำหนดแบบแปรผันตามเวลาปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากแบบทดสอบมีกำหนดส่งเวลา 11:59 pm และคุณเริ่มแบบทดสอบเวลา 11:30 pm คุณจะมีเวลาเพียง 30 นาทีในการทำแบบทดสอบให้เสร็จก่อนที่จะถูกกำกับหมายเหตุว่าล่าช้า ข้อจำกัดเวลาเดียวกันนี้ยังมีผลในกรณีที่คุณทำแบบทดสอบแบบจับเวลา ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าจำกัดเวลาเป็น 60 นาที แต่คุณเริ่มแบบทดสอบเวลา 11:30 pm คุณจะยังมีเวลาเพียง 30 นาทีในการทำแบบทดสอบให้เสร็จก่อนที่จะถูกทำกำกับหมายเหตุว่าล่าช้า Canvas จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านเวลาเมื่อคุณเริ่มทำแบบทดสอบ

ดูแบบทดสอบพร้อมวันที่พร้อมใช้งาน

ดูแบบทดสอบพร้อมวันที่พร้อมใช้งาน

หากแบบทดสอบเปิดให้คุณทำระหว่างวันที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถดูข้อมูลแบบทดสอบทั้งหมดที่มีจัดไว้ให้นอกเหนือจากวันที่กำหนดไว้เฉพาะในการเผยแพร่แบบทดสอบกับคุณ วันที่พร้อมใช้งานครอบคลุมวันแรกที่พร้อมใช้งาน (วันที่เปิดรับ) วันที่พร้อมใช้งานวันสุดท้าย (ล็อคหรือสรุป) หรือวันที่ทั้งสองช่วงเพื่อกำหนดช่วงวันที่โดยรวม วันครบ (Due date) กำหนดอาจจะเป็นก่อนหรือในวันที่พร้อมใช้งานวันสุดท้าย (หากมีการตั้งค่าไว้)

จากตัวอย่างข้างต้น แบบทดสอบจะพร้อมให้บริการแก่คุณตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน เวลา 12 am และครบกำหนดภายในวันที่ 9 เมษายน เวลา 11:59 pm อย่างไรก็ตาม หากคุณพลาดวันครบกำหนด คุณยังสามารถทำแบบทดสอบได้จนถึงวันที่ 10 เมษายน เวลา 11:59 pm เพื่อรับหน่วยกิตล่าช้า หากคุณไม่ส่งแบบทดสอบภายในวันที่ 10 เมษายนที่ทำได้เป็นวันสุดท้ายเวลา 23:59 น. (ตามที่ระบุไว้ในเขตเวลาท้องถิ่นของคุณ) Canvas จะส่งแบบทดสอบโดยอัตโนมัติในวันสุดท้ายที่ใช้งานได้ ในวันที่ 11 เมษายน เวลา 12.00 น. คุณจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้

หมายเหตุ: รายละเอียดแบบทดสอบไม่แสดงวันครบกำหนดและวันที่พร้อมใช้งานแปรผันตามเวลาปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากแบบทดสอบมีวันที่ จนถึง (Until) เวลา 11:59 pm และคุณเริ่มแบบทดสอบเวลา 11:30 pm คุณจะมีเวลาเพียง 30 นาทีในการทำแบบทดสอบ ข้อจำกัดเวลาเดียวกันนี้ยังมีผลในกรณีที่คุณทำแบบทดสอบแบบจับเวลา ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าจำกัดเวลา (Time Limit) เป็น 60 นาที แต่คุณเริ่มแบบทดสอบเวลา 11:30 pm คุณจะมีเวลาเพียง 30 นาทีในการทำแบบทดสอบ Canvas จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านเวลาเมื่อคุณเริ่มทำแบบทดสอบ

ดูแบบทดสอบที่ล็อคไว้

ดูแบบทดสอบที่ล็อคไว้

เมื่อแบบทดสอบถูกล็อค คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของแบบทดสอบได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวันที่ที่คุณสามารถทำแบบทดสอบได้

ดูแบบทดสอบที่สรุปแล้ว

ดูแบบทดสอบที่สรุปแล้ว

เมื่อแบบทดสอบถูกสรุปแล้ว คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของแบบทดสอบดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวันที่ที่แบบทดสอบถูกล็อคไว้กับผลงานจัดส่ง

ดูแบบทดสอบที่ไม่พร้อมใช้งาน

ดูแบบทดสอบที่ไม่พร้อมใช้งาน

ในแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) เมื่อสรุปการลงทะเบียนของคุณแล้วในบทเรียน ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าแบบทดสอบไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป