cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะดูโมดูลในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร?

ฉันจะดูโมดูลในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร?

ผู้สอนบางคนจะใช้โมดูลในการจัดระเบียบบทเรียน โมดูลควบคุมขั้นตอนทั้งหมดของบทเรียนพร้อมกับเนื้อหา

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกซ่อนลิงค์โมดูลในการสืบค้นเนื้อหาหลักสูตร หากลิงค์โมดูลไม่พร้อมใช้งาน คุณยังคงสามารถเข้าถึงรายการโมดูลผ่านพื้นที่อื่นๆ ของ Canvas เช่น หน้าแรกของหลักสูตรหรือบทเรียนได้ อีกทางหนึ่ง ผู้สอนของคุณอาจเลือกซ่อนลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดยกเว้นโมดูล หากลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียนอื่นๆไม่พร้อมใช้งาน ผู้สอนของคุณต้องการให้คุณสืบค้นในบทเรียนโดยใช้โมดูล

เปิดโมดูล

เปิดโมดูล

ในการสืบค้นบทเรียน คลิก หน่วยการเรียน (Modules) ลิงค์

ดูหน่วยการเรียน

ในโมดูล คุณสามารถดูโมดูลทั้งหมดในบทเรียนของคุณ โมดูลถูกจัดระเบียบตามลําดับของความก้าวหน้า

โมดูลจัดเก็บรายการเนื้อหาภายในแต่ละโมดูล

เพื่อขยายหรือยุบโมดูลทั้งหมด ให้คลิกปุ่มขยายทั้งหมด/ยุบทั้งหมด [1]

เพื่อขยายหรือยุบแต่ละโมดูล ให้คลิกที่โมดูลลูกศรขยายหรือยุบ [2]

หากคุณเลือกที่จะยุบหรือขยายโมดูลตั้งแต่หนึ่งโมดูลขึ้นไป หน้าดัชนีโมดูลจะคงสถานะของแต่ละโมดูลไว้

หมายเหตุ:

 • ปุ่มยุบทั้งหมดจะปรากฏขึ้นหากมีการขยายโมดูลอย่างน้อยหนึ่งโมดูล ปุ่มขยายทั้งหมดจะปรากฏขึ้นหากโมดูลทั้งหมดถูกยุบ
 • หน้าโมดูลรองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ เพื่อดูหน้าต่างที่มีรายการชอร์ตคัทการสืบค้นแป้นพิมพ์ กดแป้น Shift+เครื่องหมายคำถาม พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ

 

ดูโมดูลที่ถูกล็อค

ดูโมดูลที่ถูกล็อค

ผู้สอนของคุณอาจล็อคโมดูลจนถึงวันที่กำหนด โมดูลที่ถูกล็อคจะแสดงไอคอนล็อค [1] และวันที่ปลดล็อค [2]

ดูไอคอนโมดูล

ดูไอคอนโมดูล

โมดูลสามารถบรรจุเนื้อหาประเภทที่แตกต่างกันได้ แต่ละรายการโมดูลยังมีไอคอนที่แสดงประเภทของโมดูลเอง:  

 • หน้า (Page) [1]: หน้าของเนื้อหาที่จะอ่าน
 • การพูดคุย (Discussion) [2]: การพูดคุยบทเรียน
 • แบบทดสอบ (Quiz) [3]: แบบทดสอบบทเรียน
 • ภารกิจ (Assignment) [4]: ภารกิจบทเรียน
 • ลิงค์หรือเครื่องมือจากภายนอก (Link or External Tool) [5]: ลิงค์จากภายนอกหรือเครื่องมือเพื่อดูบทเรียนภายนอก
 • ไฟล์ (File) [6]: ไฟล์ที่ดาวน์โหลดหรือดู

ดูข้อกำหนด

ดูข้อกำหนด

หากโมดูลมีข้อกำหนด ส่วนหัวจะแสดงว่าคุณควรทำตามข้อกำหนดทั้งหมดหรือเลือกข้อกำหนดหนึ่งข้อ [1]

ถัดจากรายการโมดูล คุณสามารถดูประเภทของข้อกำหนดที่จำเป็นในการดำเนินการรายการโมดูลให้เสร็จสมบูรณ์ [2] คุณต้องทำรายการโมดูลที่จำเป็นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการไปยังโมดูลถัดไปได้ บางโมดูลอาจต้องการให้คุณทำรายการโมดูลให้เสร็จตามลำดับ

ขึ้นอยู่กับประเภทรายการโมดูล ข้อกำหนดประกอบด้วยตัวเลือกสูงสุดห้าตัวเลือก:

 • ดู: คุณจะต้องดูรายการนี้
 • ทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสิ้นแล้ว: คุณจะต้อง ทำเครื่องหมายรายการโมดูลเป็นเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่คุณจะสามารถคืบหน้าไปยังรายการถัดไปได้
 • มีส่วนร่วม: คุณต้องโพสต์การตอบกลับหัวข้อการพูดคุยหรือมีส่วนร่วมเนื้อหาไปยังหน้า
 • ส่ง: คุณจะต้องส่งภารกิจ,การพูดคุยที่มีการให้เกรดหรือแบบทดสอบ
 • คะแนนอย่างน้อย X: คุณต้องส่งภารกิจด้วยคะแนนขั้นต่ำที่แสดงไว้

ดูไอคอนความก้าวหน้า

ดูไอคอนความก้าวหน้า

รายการโมดูลยังสามารถใช้เพื่อแสดงความก้าวหน้าผ่านโมดูล โมดูลและ/หรือรายการโมดูลที่ไม่พร้อมใช้งานจะเป็นสีเทา

สำหรับไอคอนโมดูลใดๆ คุณสามารถเลื่อนเหนือไอคอนและดูข้อความสำหรับข้อกำหนดได้

ความหมายของไอคอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าบทเรียนของคุณใช้ข้อกำหนดหรือไม่:

 • ไอคอนเส้นประสีส้ม [1]: เมื่ออยู่ถัดจากรายการโมดูล รายการโมดูลจะเกินกำหนด เมื่ออยู่ถัดจากส่วนหัวของโมดูล แสดงว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของโมดูล
 • เครื่องหมายถูกสีเขียว [2]: รายการโมดูลเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อกำหนด ไอคอนนี้หมายความว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของโมดูลแล้ว
 • ไอคอนข้อมูลสีน้ำเงิน [3]: รายการโมดูลถูกส่งแล้วแต่ยังไม่ได้มีการให้เกรด
 • ป้ายกำกับตัวเลือก [4]: รายการโมดูลกำหนดให้คุณต้องเลือกเส้นทางภารกิจก่อนที่จะแสดงรายการโมดูลเพิ่มเติม
 • วงกลมสีขาว [5]: รายการโมดูลยังไม่ได้เริ่ม
 • ไอคอนล็อค [6]: โมดูลถูกล็อคจนถึงวันที่ในอนาคต สำหรับข้อกำหนดเบื้องต้น ไอคอนนี้หมายความว่าโมดูลก่อนหน้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงไม่สามารถดูได้
 • ล็อคข้อความ [7]: โมดูลอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จนกว่าชื่อของภารกิจในข้อความจะมีการให้เกรด

ดูรายการโมดูลแต่ละรายการ

ดูรายการโมดูลแต่ละรายการ

แต่ละโมดูลประกอบด้วยรายการโมดูล แต่ละรายการรวมถึงชื่อรายการโมดูล [1] รายการจะแสดงวันครบกำหนด (ถ้ามี) [2] และจำนวนคะแนนที่ภารกิจได้รับ [3] หากวันที่ที่ต้องทำถูกเพิ่มในรายการที่ไม่มีการให้เกรด วันที่จะแสดงถัดจากรายการโมดูล [4]

หมายเหตุ: หากผู้สอนของคุณวางแบบทดสอบที่ยังไม่ได้เผยแพร่ในโมดูล คุณจะไม่สามารถดูคะแนนที่เป็นไปได้หรือคำถามแบบทดสอบได้จนกว่าจะเผยแพร่แบบทดสอบ

ดูรายการโมดูล

ดูรายการโมดูล

เพื่อเริ่มโมดูล คลิกรายการแรกในโมดูล

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback