cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะใช้ หน้าหลักของบทเรียน ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

ฉันจะใช้ หน้าหลักของบทเรียน ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนในฐานะผู้เรียน หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะช่วยคุณในการสืบค้นในบทเรียนและจัดการการบ้านของคุณ

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกแสดงแบบอักษรอื่นสำหรับบทเรียนของคุณ

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

ดูหน้าหลักของบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียนจะเกี่ยวโยงกับการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน [1] พื้นที่เนื้อหา [2] และแถบด้านข้าง [3]

ดูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ดูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียนจะเข้ามาดูได้จากลิงค์ หน้าหลัก (Home) ในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน [1]

การสืบค้นเนื้อหาบทเรียนจะมีลิงค์ที่ช่วยให้คุณและผู้เรียนของคุณไปยังตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในบทเรียนได้ ผู้สอนสามารถปรับแต่งลิงค์ที่จะให้แสดงในบทเรียนได้ ดังนั้นหากคุณไม่เห็นลิงค์ที่อาจแสดงในบทเรียนอื่น แสดงว่าผู้สอนได้ซ่อนลิงค์เหล่านั้นไว้ไม่ให้มองเห็นได้จากมุมมองของคุณ

ลิงค์ที่ใช้งานได้ของหน้าที่คุณกำลังดูจะถูกเน้นด้วยข้อความสีต่าง ๆ และเส้นบ่งชี้ [1] การไฮไลท์นี้ช่วยให้คุณระบุพื้นที่คุณสมบัติที่คุณกำลังดูอยู่ใน Canvas ได้อย่างรวดเร็ว

คุณยังอาจเห็นตัวบ่งชี้ของบทเรียน [2] ที่แสดงการอัพเดตเกรดต่าง ๆ ของบทเรียนเมื่อ ผู้สอนให้เกรดภารกิจของคุณ

ย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

เพื่อขยายหรือย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิก เมนู ไอคอน

ดูพื้นที่เนื้อหา

ดูพื้นที่เนื้อหา

เนื้อหาในหน้าหลัก (และเนื้อหาใน Canvas ทั้งหมด) จะแสดงอยู่ในพื้นที่เนื้อหานี้

เนื้อหาอาจเป็นหน้าเพจ หลักสูตร การอภิปราย ประกาศ ข้อสอบ หรือเนื้อหาที่นำเข้า [1] เนื้อหายังสามารถแสดง รายการกิจกรรมของบทเรียน ซึ่งจะเป็นรายการกิจกรรมล่าสุดทั้งหมดในบทเรียน หน้าหลักของคุณยังอาจแสดงประกาศล่าสุดไว้ที่ด้านบนสุดของหน้าด้วย [2]

เนื้อหาในหน้าหลักยังกำหนดส่วนต่าง ๆ ที่จะแสดงในแถบด้านข้างได้ด้วย

ดูตัวบอกตำแหน่ง

ดูตัวบอกตำแหน่ง

ตัวบอกตำแหน่ง (Breadcrumbs) จะปรากฏอยู่เหนือพื้นที่เนื้อหาของบทเรียน  

ในขณะที่คุณดูเนื้อหาบทเรียน ตัวบอกตำแหน่งนั้นจะทิ้งร่องรอยไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ตรงไหนภายในบทเรียน คุณสามารถตามลิงค์เหล่านี้ย้อนกลับไปยังเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้าได้

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

แถบด้านข้างจะทำงานเหมือนกับ แถบด้านข้างของแดชบอร์ด แต่เพียงแสดงเนื้อหาสำหรับบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งโดยเฉพาะและมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้

หากหน้าหลักของบทเรียนของคุณแสดงหน้าอื่นที่ไม่ใช่รายการกิจกรรมของบทเรียน คุณสามารถดูรายการกิจกรรมของบทเรียนได้โดยคลิกปุ่ม ดูสตรีมบทเรียน (View Course Stream) ในแถบด้านข้าง [1] เมื่อตั้งหน้าหลักเป็นรายการกิจกรรมของบทเรียน ปุ่มนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

หากคุณถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มหนึ่งในบทเรียนของคุณ ส่วน กลุ่มในบทเรียน (Course Group) [2] จะมีลิงค์ไปยังกลุ่มในบทเรียนของคุณ

ดูส่วนต่าง ๆ ในแถบด้านข้าง

ดูส่วนต่าง ๆ ในแถบด้านข้าง

แถบด้านข้างจะแสดงส่วน สิ่งที่ต้องทำ (To Do) เสมอ [1] ซึ่งจะแสดงประกาศล่าสุดทั้งหมดและภารกิจที่จะครบกำหนดส่งในสัปดาห์ที่จะมาถึงสูงสุดเจ็ดภารกิจ ซึ่งรวมถึงข้อสอบแบบไม่ให้เกรดและภารกิจที่ไม่จำเป็นต้องจัดส่ง แต่ละรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำจะแสดงชื่อภารกิจ จำนวนคะแนน และวันที่ครบกำหนดของภารกิจนั้น ๆ เมื่อเลยวันครบกำหนดแล้ว รายการจะยังคงอยู่ในส่วนนี้เป็นเวลาสี่สัปดาห์

แถบด้านข้างยังอาจมีส่วนอื่น ๆ ได้อีกสารพัด ขึ้นอยู่กับเค้าโครงของหน้าหลักของบทเรียนที่ผู้สอนของคุณกำหนดไว้ ตัวเลือกในแถบด้านข้างเพิ่มเติม ได้แก่ รายการภารกิจ ปฏิทินและกลุ่มภารกิจ และความคิดเห็นล่าสุด

จัดการรายการในแถบด้านข้าง

จัดการรายการในแถบด้านข้าง

แต่ละรายการในส่วนนี้จะมีไอคอนแสดง [1] เพื่อแยกแยะระหว่างภารกิจต่าง ๆ กับภารกิจที่ต้องมีการทำพิชญพิจารณ์

หากส่วนใดมีรายการมากกว่าที่แสดง จะมีลิงค์ปรากฏอยู่ใต้รายการซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูรายการเพิ่มเติมได้ [2]

ส่วน ที่ต้องทำ นี้จะแสดงรายการสูงสุดเจ็ดรายการพร้อมวันครบกำหนดในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง หากต้องการดูรายการเพิ่มเติม คุณต้องลบรายการต่าง ๆ ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำนั้นด้วยตนเอง หากต้องการลบรายการสิ่งที่ต้องทำรายการใด ให้คลิกไอคอน ลบ [3]

หมายเหตุ: ภารกิจที่ส่งผ่าน Canvas จะหายไปโดยอัตโนมัติจากรายการสิ่งที่ต้องทำ ภารกิจแบบไม่ต้องส่ง (ส่งแบบกระดาษ/ในชั้นเรียน) ต้องลบออกจากรายการเองเท่านั้น

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback