cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ความต้องการของเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์สำหรับ Canvas คืออะไรบ้าง

ความต้องการของเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์สำหรับ Canvas คืออะไรบ้าง

เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ควรใช้ Canvas บน Chrome, Firefox, Edge หรือ Safari รุ่น Major Release ปัจจุบันหรือก่อนหน้าหนึ่งรุ่น เนื่องจากสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานเว็บ Canvas จึงทำงานบน Windows, Mac, Linux, iOS, Android หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีเว็บเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย

Canvas ต้องการเพียงระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่เข้ากันได้ล่าสุดเท่านั้น ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการอัพเดตและอัพเกรดด้านความปลอดภัยที่แนะนำล่าสุด 

เบราเซอร์ที่รองรับ

Canvas รองรับเบราว์เซอร์ต่อไปนี้รุ่น Major Release ปัจจุบันหรือก่อนหน้าหนึ่งรุ่น:

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่นั้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเบราว์เซอร์ในขั้นตอนด้านล่าง

คุณควรใช้เบราว์เซอร์ที่คุณต้องการในเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เบราว์เซอร์ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบหากมีเวอร์ชันใหม่ให้ใช้งาน

หมายเหตุ: Safari 13.1 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะมีการอัพเดตที่อาจทำให้เกิดปัญหากับการดาวน์โหลดไฟล์ การแสดงรูปภาพ และการแจ้งเตือนแชทใน Canvas วิศวกรของ Canvas กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่ ในระหว่างนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล์ รูปภาพ และการแจ้งเตือนได้โดย ปิดการใช้งานการป้องกันการติดตามข้ามไซต์ ใน Safari ตอนใช้ Canvas หากการปิดใช้งานการติดตามข้ามไซต์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โปรดลองใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นที่รองรับ

แบนเนอร์เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ

เบราว์เซอร์ที่รองรับบางตัวอาจยังคงสร้างแบนเนอร์ที่ระบุว่า เบราว์เซอร์ของคุณไม่ตรงตามความต้องการขั้นต่ำสำหรับ Canvas หากคุณอัพเกรดเบราว์เซอร์แล้วแต่ยังเห็นแบนเนอร์เตือนอยู่ ให้ลองออกจากระบบ Canvas และลบคุกกี้ของเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์รุ่น Extended Release ระดับองค์กร

Chrome และ Firefox มีเวอร์ชัน Extended Release ให้สำหรับองค์กรที่จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย Chrome ESR สามารถปรับให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ด้วย Chrome เวอร์ชันเต็มที่มีอยู่ได้ตลอดเวลา แต่ Firefox ESR นั้นจะปรับได้เฉพาะด้วยเวอร์ชัน Major ที่ออกมาใหม่ทุกเจ็ดครั้งเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ Firefox ESR ไปซ้อนทับกับเวอร์ชันที่ล้าสมัย เว็บเพจ Firefox ESR มีหมายเหตุไว้ว่าเว็บแอปพลิเคชันบางตัวอาจไม่รองรับ ESR เนื่องจากเวอร์ชันนี้ปล่อยออกมาช้า สถาบันที่ใช้ Firefox ESR ควรพิจารณาปรับใช้รุ่นล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ Canvas จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

* สำหรับเบราว์เซอร์เวอร์ชัน Extended Release ใดที่ต่ำกว่าความต้องการเวอร์ชันขั้นต่ำ แบนเนอร์คำเตือนจะยังคงมีผลและแสดงใน Canvas

พฤติกรรมของเบราว์เซอร์ที่ทราบ

เช่นเดียวกับทุกฟีเจอร์ใน Canvas พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับเบราว์เซอร์จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญโดยทีมงานผลิตภัณฑ์ของเรา และพฤติกรรมบางอย่างในเวอร์ชันก่อนหน้าอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไข หากเบราว์เซอร์มีพฤติกรรมใดในเวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งไม่มีอยู่ในเวอร์ชันปัจจุบัน วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการอัพเดตเบราว์เซอร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

การเข้าถึง

Canvas มีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะริเริ่มดำเนินการทำให้เว็บเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility Initiative) ของ W3C หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่รองรับและการผสานรวมเข้ากับเบราว์เซอร์ โปรดดูเอกสารแสดง มาตรฐานการเข้าถึง Canvas

JavaScript

ต้องเปิดใช้งาน JavaScript เพื่อเรียกใช้ Canvas

ปลั๊กอินและส่วนขยายของเบราว์เซอร์

ปลั๊กอินหรือส่วนขยายของเบราว์เซอร์บางอย่างอาจขัดแย้งกับ Canvas และส่งผลต่อการทำงาน หากคุณพบพฤติกรรมที่ทำให้คุณไม่สามารถดูหรือเข้าร่วมในบทเรียนใน Canvas ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดการใช้งานส่วนขยายหรือปลั๊กอินใดที่โต้ตอบกับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรงแล้ว

สำหรับการแก้ไขปัญหา ให้ลองล็อกอินเข้าระบบ Canvas โดยใช้หน้าต่างเบราว์เซอร์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนหรือเป็นส่วนตัว ซึ่งจะสร้างเซสชันของเบราว์เซอร์โดยไม่มีประวัติการเรียกดูหรือค้นหาก่อนหน้า คุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้อง หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์ หากคุณสามารถดูและเข้าร่วมใน Canvas ได้โดยใช้หน้าต่างเบราว์เซอร์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนหรือเป็นส่วนตัว พฤติกรรมที่คุณพบนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ Canvas

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์

เพื่อให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ ให้ปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ที่สถาบันของคุณกำหนดทุกประการ โดยเฉพาะหากคุณใช้ Canvas บนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของคุณจัดหาให้

เวลาแสดงเนื้อหา Canvas จะมีค่าเริ่มต้นตามค่าที่กำหนดโดยเบราว์เซอร์นั้น ๆ เบราว์เซอร์บางตัวอาจทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อปกป้องผู้ใช้จากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยจะมีคำนำหน้าเป็น http:// ใน URL และสามารถจัดทำเนื้อหาผสมขึ้นในหน้า Canvas ของคุณได้ เนื้อหาที่ปลอดภัยจะมีคำนำหน้าเป็น https:// ใน URL เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ควรเป็นเนื้อหาที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของเบราว์เซอร์

  • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Canvas เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดจากการจัดเก็บไฟล์ JS/CSS ที่ไม่ปลอดภัยไว้ภายนอก Canvas หากบัญชีของคุณรองรับการอัพโหลดแบบกำหนดเอง คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ของคุณไว้ใน Canvas Theme Editor ซึ่งจะแก้ไขการขัดแย้งของเบราว์เซอร์ใด ๆ ได้
  • หากคุณเป็นผู้สอน Canvas ที่ฝังบทเรียนเกี่ยวกับ Canvas ไว้ในบทเรียนของคุณ คุณจะสามารถป้องกันปัญหาเรื่องเนื้อหาผสมของเบราว์เซอร์ได้โดยใช้ URL คู่มือ Canvas ที่ปลอดภัย 

พฤติกรรมของเบราว์เซอร์ที่ทราบ

Chrome, Edge, Firefox และ Safari ใช้ HTML5 ในการแสดงเนื้อหาเว็บไซต์ ซึ่งช่วยส่งเสริมประสบการณ์การท่องเว็บที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุดใน Canvas เนื้อหาบทเรียนจึงควรได้รับการออกแบบให้รองรับ HTML5

ในเบราว์เซอร์เช่น Safari จะไม่แสดงเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยในเบราว์เซอร์โดยเด็ดขาด

แต่ใน Chrome และ Firefox จะมีให้คุณเลือกว่าจะดูเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ โปรดตระหนักถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้และดูเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวัง

ต่อไปนี้เป็นปัญหาใน Chrome และ Firefox ที่ทราบกันโดยทั่วไปซึ่งอาจบล็อกหรือจัดทำเนื้อหาผสมภายใน Canvas ได้

การรักษาความปลอดภัยของ Chrome

การรักษาความปลอดภัยของ Chrome

Google Chrome จะตรวจสอบว่าเนื้อหาเว็บไซต์ที่คุณดูถูกส่งอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากคุณเข้าหน้าใดในบทเรียนใน Canvas ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย Chrome จะแสดงไอคอนรูปโล่ [1] ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์

คุณสามารถเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและให้แสดงเนื้อหานั้นได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปโล่ แล้วคลิกปุ่ม โหลดสคริปต์ที่ไม่ปลอดภัย (Load unsafe script) [2]

การอนุญาตให้ใช้สื่อของ Chrome

การอนุญาตให้ใช้สื่อของ Chrome

Chrome มีการอนุญาตให้ใช้สื่อของตัวเองภายในเบราว์เซอร์ หากต้องการใช้กล้องและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ภายในฟีเจอร์ของ Canvas ใดๆ ให้อนุญาตการเข้าถึง Canvas ผ่านการตั้งค่าการอนุญาตให้ใช้สื่อของ Chrome ข้อความแจ้งนี้จะปรากฏใต้แถบที่อยู่ [1] หากต้องการให้เข้าถึงได้ ให้คลิกปุ่ม อนุญาต (Allow) [2]

การรักษาความปลอดภัยของ Firefox

การรักษาความปลอดภัยของ Firefox

Firefox จะตรวจสอบว่าเนื้อหาเว็บไซต์ที่คุณดูถูกส่งอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากคุณเข้าหน้าใดในบทเรียนใน Canvas ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย Firefox จะแสดงรูปกุญแจที่มีไอคอนคำเตือนในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ [1]

คุณสามารถเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและให้แสดงเนื้อหานั้นได้โดยคลิกที่กุญแจที่มีไอคอนคำเตือน คลิกลูกศรเพื่อขยายตัวเลือกของคุณ [2] และเลือกปุ่ม ปิดการป้องกันในตอนนี้ (Disable protection for now) [3]

ข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์

เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด คุณควรเข้าถึง Canvas ด้วยคอมพิวเตอร์ที่รองรับเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุด ขอแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี พร้อม RAM อย่างน้อย 1GB

ระบบปฏิบัติการ

Canvas ต้องการเพียงระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่เข้ากันได้ล่าสุดเท่านั้น ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการอัพเดตและอัพเกรดด้านความปลอดภัยที่แนะนำล่าสุด

ความเร็วอินเทอร์เน็ต

นอกเหนือจากความเข้ากันได้และมาตรฐานเว็บแล้ว Canvas ยังได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์ต่ำอีกด้วย

ขอแนะนำให้ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำที่ 512kbps

โปรแกรมอ่านหน้าจอ

  • Macintosh: VoiceOver (เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Safari)
  • PC: JAWS (เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Chrome และ Firefox)
  • PC: NVDA (เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Chrome และ Firefox)

Canvas บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อินเทอร์เฟซของ Canvas ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการแสดงผลบนเดสก์ท็อป ดังนั้นการใช้ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์ อาจไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจในการใช้ Canvas เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด โปรดดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมือถือ Canvas แอพพลิเคชันมือถือ Canvas ต้องใช้ Android 6.0 ขึ้นไป และ iOS 13.0 ขึ้นไป

Canvas รองรับได้จำกัดสำหรับเบราว์เซอร์มือถือที่มีมาให้บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู คำแนะนำเกี่ยวกับเบราว์เซอร์มือถือที่มีการรองรับแบบจำกัด

เบราว์เซอร์มือถือ

ไปที่ Apple store หรือ Play store เพื่อดาวน์โหลดเบราว์เซอร์มือถือ เบราว์เซอร์หลัก ๆ ต่อไปนี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่:

iOS

  • Safari (เบราว์เซอร์ปริยายที่มีการรองรับ Canvas แบบจำกัด)
  • Chrome

Android

  • Chrome (เบราว์เซอร์ปริยายที่มีการรองรับ Canvas แบบจำกัด)*
  • Internet
  • Firefox

 

*เบราว์เซอร์ปริยายของ Android จะแตกต่างกันไปตามแต่อุปกรณ์เคลื่อนที่

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback