cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

เงื่อนไขสำหรับเบราเซอร์และคอมพิวเตอร์สำหรับ Canvas มีอะไรบ้าง

เงื่อนไขสำหรับเบราเซอร์และคอมพิวเตอร์สำหรับ Canvas มีอะไรบ้าง

เพื่อให้การแสดงผลที่ดีที่สุด ควรใช้ Canvas บน Chrome, Firefox, Edge หรือ Safari เวอร์ชั่นหลักในปัจจุบันหรือก่อนหน้า เนื่องจากเป็นการจัดทำโดยใช้มาตรฐานแบบเว็บ Canvas จึงสามารถทำงานบน Windows, Mac, Linux, iOS, Android หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีเว็บเบราเซอร์ที่ทันสมัย

Canvas ต้องการเพียงระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้เว็บเบราเซอร์ที่รองรับการทำงานเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการอัพเดตและอัพเกรดด้านความปลอดภัยที่แนะนำล่าสุด 

เบราเซอร์ที่รองรับ

Canvas รองรับเบราเซอร์เวอร์ชั่นหลักในปัจจุบันและก่อนหน้าดังต่อไปนี้

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่นั้นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเบราเซอร์ในขั้นตอนด้านล่าง

คุณควรใช้เบราเซอร์ที่คุณต้องการในเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ เบราเซอร์ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบหากมีเวอร์ชั่นใหม่ให้ใช้งาน

หมายเหตุ: Safari 13.1 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าจะมีการอัพเดตที่อาจทำให้เกิดปัญหากับการดาวน์โหลดไฟล์ การแสดงรูปภาพ และการแจ้งเตือนแชทใน Canvas วิศวกรระบบของ Canvas กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่ ในระหว่างนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล์ รูปภาพ และการแจ้งเตือนได้โดย ปิดการใช้งานระบบป้องกันการติดตามระหว่างไซต์ใน Safari ขณะใช้ Canvas หากการปิดใช้งานระบบติดตามระหว่างไซต์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โปรดลองใช้เบราเซอร์ตัวอื่นที่รองรับ

แบนเนอร์เบราเซอร์ที่ไม่รองรับ

เบราเซอร์ที่รองรับบางตัวอาจยังคงจัดทำแบนเนอร์ที่ระบุว่าเบราเซอร์ของคุณไม่ตรงตามความต้องการขั้นต่ำสำหรับ Canvas หากคุณอัพเกรดเบราเซอร์แล้วแต่ยังเห็นแบนเนอร์เตือนอยู่ ให้ลองออกจากระบบ Canvas และลบคุกกี้ของเบราเซอร์

เบราเซอร์รุ่น Extended Release สำหรับองค์กร

Chrome และ Firefox มีเวอร์ชั่นเสริม (Extended Release) ให้สำหรับองค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย Chrome ESR สามารถปรับให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ด้วย Chrome เวอร์ชั่นเต็มที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ Firefox ESR จะมีการอัพเดตเฉพาะเวอร์ชั่นหลักที่ออกมาใหม่ทุกรอบที่เจ็ดเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ Firefox ESR ไปซ้อนทับกับเวอร์ชั่นที่ล้าสมัย เว็บเพจ Firefox ESR มีหมายเหตุไว้ว่าเว็บแอพพลิเคชั่นบางตัวอาจไม่รองรับ ESR เนื่องจากความล่าช้าในการอัพเดตเวอร์ชั่น สถาบันที่ใช้ Firefox ESR ควรพิจารณาปรับใช้เวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ Canvas จะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

* สำหรับเบราเซอร์เวอร์ชั่นเสริมที่ต่ำกว่าความเงื่อนไขเวอร์ชั่นขั้นต่ำ แบนเนอร์คำเตือนจะยังคงมีผลและแสดงใน Canvas

ลักษณะการทำงานของเบราเซอร์ที่ทราบ

ลักษณะการทำงานไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับเบราเซอร์จะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยทีมงานผลิตภัณฑ์ของเราลักษณะเดียวกับคุณสมบัติการทำงานใน Canvas และการทำงานบางอย่างในเวอร์ชั่นก่อนหน้าอาจไม่มีการแก้ไขใด ๆ หากเบราเซอร์มีส่วนการทำงานใดในเวอร์ชั่นก่อนหน้าซึ่งไม่มีอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการอัพเดตเบราเซอร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

การใช้งาน

Canvas มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานทางเว็บ (Web Accessibility) ของ W3C หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่รองรับและการผสานรวมเข้ากับเบราเซอร์ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแสดงมาตรฐานการใช้งาน Canvas

JavaScript

ต้องเปิดใช้งาน JavaScript เพื่อเรียกใช้ Canvas

ปลั๊กอินและส่วนต่อขยายของเบราเซอร์

ปลั๊กอินหรือส่วนต่อขยายของเบราเซอร์บางอย่างอาจขัดแย้งกับ Canvas และส่งผลต่อการทำงาน หากคุณพบพฤติกรรมที่ทำให้คุณไม่สามารถดูหรือเข้าร่วมในบทเรียนใน Canvas ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดการใช้งานส่วนต่อขยายหรือปลั๊กอินใดที่โต้ตอบกับเว็บเบราเซอร์ของคุณโดยตรงแล้ว

สำหรับการแก้ไขปัญหา ให้ลองล็อกอินเข้าระบบ Canvas โดยใช้หน้าต่างเบราเซอร์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนหรือแบบส่วนตัวซึ่งจะเป็นการจัดทำส่วนทำรายการของเบราเซอร์โดยไม่มีประวัติการเรียกดูหรือค้นหาก่อนหน้า คุกกี้ของเบราเซอร์ที่เกี่ยวข้อง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจรบกวนการทำงานกับเบราเซอร์ หากคุณสามารถดูและเข้าร่วมใน Canvas ได้โดยใช้หน้าต่างเบราเซอร์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนหรือเป็นส่วนตัว ปัญหาการทำงานที่คุณพบน่าจะเกี่ยวข้องกับเบราเซอร์ ไม่ใช่ Canvas

ค่าปรับตั้งความเป็นส่วนตัวของเบราเซอร์

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเบราเซอร์ ให้ปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร์ที่สถาบันของคุณกำหนดทุกประการ โดยเฉพาะหากคุณใช้ Canvas บนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของคุณจัดหาให้

ขณะแสดงเนื้อหา Canvas จะมีค่าเริ่มต้นตามค่าที่กำหนดโดยเบราเซอร์นั้น ๆ เบราเซอร์บางตัวอาจทำการปรับเปลี่ยนค่าปรับตั้งความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อปกป้องผู้ใช้จากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยจะมีอักขระนำเป็น http:// ใน URL และสามารถจัดทำเนื้อหาคละรวมขึ้นในเพจ Canvas ของคุณได้ เนื้อหาที่ปลอดภัยจะมีคำนำหน้าเป็น https:// ใน URL เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เนื้อหาควรมีความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับเบราเซอร์

  • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Canvas เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดจากการจัดเก็บไฟล์ JS/CSS ที่ไม่ปลอดภัยไว้ภายนอก Canvas หากบัญชีของคุณรองรับการอัพโหลดแบบกำหนดเอง คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ของคุณไว้ใน Canvas Theme Editor ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหากับเบราเซอร์
  • หากคุณเป็นผู้สอนใน Canvas ที่ผนวกบทเรียนเกี่ยวกับ Canvas ไว้ในบทเรียนของคุณ คุณจะสามารถป้องกันปัญหาเนื้อหาคละรวมในเบราเซอร์ได้โดยใช้ URL คู่มือ Canvas แบบปลอดภัย 

ลักษณะการทำงานของเบราเซอร์ที่ทราบ

Chrome, Edge, Firefox และ Safari ใช้ HTML5 ในการแสดงเนื้อหาเว็บไซต์ ซึ่งช่วยเสริมประสบการณ์การท่องเว็บที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุดใน Canvas เนื้อหาบทเรียนจึงควรได้รับการออกแบบให้รองรับ HTML5

ในเบราเซอร์ เช่น Safari เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยจะไม่มีการจัดแสดงในเบราเซอร์

แต่ใน Chrome และ Firefox จะมีให้คุณเลือกว่าจะดูเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ พิจารณาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ดีและดูเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยด้วยความระมัดระวัง

ต่อไปนี้เป็นปัญหาใน Chrome และ Firefox ที่ทราบกันโดยทั่วไปซึ่งอาจบล็อกหรือจัดทำเนื้อหาแบบคละรวมภายใน Canvas ได้

การรักษาความปลอดภัยของ Chrome

การรักษาความปลอดภัยของ Chrome

Google Chrome จะตรวจสอบว่าเนื้อหาเว็บไซต์ที่คุณดูถูกส่งอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากคุณเข้าไปในเพจใดในบทเรียนใน Canvas ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย Chrome จะแสดงไอคอนรูปโล่ [1] ในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์

คุณสามารถเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและให้แสดงเนื้อหานั้นได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปโล่ แล้วคลิกที่ปุ่ม โหลดสคริปต์ที่ไม่ปลอดภัย (Load unsafe script) [2]

สิทธิ์อนุญาตสำหรับสื่อใน Chrome

สิทธิ์อนุญาตสำหรับสื่อใน Chrome

Chrome มีสิทธิ์อนุญาตสำหรับสื่อมีเดียของตนเองภายในเบราเซอร์ หากต้องการใช้กล้องและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ภายในคุณสมบัติการใช้งานของ Canvas ใด ๆ ให้อนุญาตการใช้งานของ Canvas ผ่านค่าปรับตั้งสิทธิ์อนุญาตสื่อมีเดียของ Chrome ข้อความแจ้งนี้จะปรากฏใต้แถบที่อยู่ [1] หากต้องการให้ใช้งานได้ ให้คลิกที่ปุ่ม อนุญาต (Allow) [2]

การรักษาความปลอดภัยของ Firefox

การรักษาความปลอดภัยของ Firefox

Firefox จะตรวจสอบว่าเนื้อหาเว็บไซต์ที่คุณดูถูกส่งอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากคุณเข้าหน้าใดในบทเรียนใน Canvas ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย Firefox จะแสดงรูปกุญแจที่มีไอคอนคำเตือนในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ [1]

คุณสามารถเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและให้แสดงเนื้อหานั้นได้โดยคลิกที่กุญแจที่มีไอคอนคำเตือน คลิกลูกศรเพื่อขยายตัวเลือกของคุณ [2] และเลือกปุ่ม ปิดการป้องกันในตอนนี้ (Disable protection for now) [3]

รายละเอียดทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์

เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด คุณควรใช้งาน Canvas ด้วยคอมพิวเตอร์ที่รองรับเบราเซอร์เวอร์ชั่นล่าสุด ขอแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี พร้อม RAM อย่างน้อย 1GB

ระบบปฏิบัติการ

Canvas ต้องการเพียงระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้เว็บเบราเซอร์ที่รองรับการทำงานเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการอัพเดตและอัพเกรดด้านความปลอดภัยที่แนะนำล่าสุด

ความเร็วอินเทอร์เน็ต

นอกเหนือจากการรองรับการทำงานและมาตรฐานทางเว็บแล้ว Canvas ยังได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับสำหรับการใช้งานภายใต้แบนด์วิธต่ำอีกด้วย

ขอแนะนำให้ใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำที่ 512kbps

โปรแกรมอ่านหน้าจอ

  • Macintosh: VoiceOver (เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ Safari)
  • PC: JAWS (เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Chrome และ Firefox)
  • PC: NVDA (เวอร์ชันล่าสุดสำหรับ Chrome และ Firefox)

Canvas สำหรับอุปกรณ์พกพา

อินเทอร์เฟซของ Canvas ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการแสดงผลบนเดสก์ทอป ดังนั้นการใช้ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์ อาจไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจในการใช้ Canvas เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด โปรดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Canvas สำหรับอุปกรณ์พกพา แอพพลิเคชั่น Canvas สำหรับอุปกรณ์พกพาต้องใช้ Android 6.0 ขึ้นไป และ iOS 13.0 ขึ้นไป

Canvas รองรับเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพาแบบเนทีฟได้จำกัดกับแท็บเล็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำเกี่ยวกับเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพาที่มีการรองรับแบบจำกัด

เบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพา

ไปที่ Apple store หรือ Play store เพื่อดาวน์โหลดเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพา เบราเซอร์หลัก ๆ ต่อไปนี้รองรับการทำงานกับอุปกรณ์พกพา:

iOS

  • Safari (เบราเซอร์เริ่มต้นที่มีการรองรับ Canvas แบบจำกัด)
  • Chrome

Android

  • Chrome (เบราเซอร์เริ่มต้นที่มีการรองรับ Canvas แบบจำกัด)*
  • Internet
  • Firefox

 

*เบราเซอร์เริ่มต้นของ Android จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์พกพาที่ใช้

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback