จะอัพโหลดไฟล์คำบรรยายไปยังมีเดียของ Canvas Studio อย่างไร

ใน Canvas Studio คุณสามารถอัพโหลดไฟล์คำบรรยายสำหรับมีเดียที่คุณอัพโหลดไว้และมีเดียที่เชื่อมโยงจาก YouTube และ Vimeo Studio รองรับไฟล์ SRT ไฟล์ถอดความทั่วไปส่วนใหญ่ และไฟล์ VTT ซึ่งเป็นไฟล์ถอดความที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพา

ขอคำแนะนำในการจัดทำไฟล์คำบรรยายของมีเดียโดยสามารถเลือกใช้ไซต์จัดทำคำบรรยายอย่าง Amara

หมายเหตุ: Canvas Studio สามารถจัดทำไฟล์ำคบรรยายให้กับมีเดียที่คุณอัพโหลดไว้ สำหรับไฟล์มีเดียที่ไม่มีคำบรรยายอีกต่อไป ลองเรียนรู้วิธีการจัดทำคำบรรยายผ่าน เครื่องมือแจ้งขอคำบรรยาย (Caption Request)

เปิดมีเดีย

จากบัญชี Studio ของคุณ ให้ค้นหามีเดียที่คุณต้องการเปิดดูในเพจไลบรารี่ของฉัน (My Library) [1] หรือใช้ฟิลด์ค้นหา [2]

เปิดไฟล์มีเดียโดยคลิกที่ลิงค์ ดู (View) [3]

เปิดคำบรรยาย

คลิกที่แท็บ คำบรรยาย (Captions) [1] จากนั้นอัพโหลดไฟล์คำบรรยายแล้วคลิกที่ปุ่ม อัพโหลด (Upload) [2]

เลือกภาษาสำหรับไฟล์คำบรรยาย

เลือกภาษาสำหรับไฟล์คำบรรยาย

จากหัวข้ออัพโหลดคำบรรยาย (Upload Captions) คลิกที่เมนูแสดงรายการ ภาษา (Language) [1] แล้วเลือกภาษาที่ใช้กับไฟล์คำบรรยายของคุณ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม อัพโหลด (Upload) [2]

กรอกภาษาสำหรับคำบรรยายกำหนดเอง

กรอกภาษาสำหรับคำบรรยายกำหนดเอง

หาก Studio ไม่แสดงภาษาสำหรับคำบรรยายในรายการ ให้คลิกที่ลิงค์ กำหนดเอง (Custom) [1]

กรอกชื่อภาษากำหนดเองในฟิลด์ ภาษา (Language) [2] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม อัพโหลด (Upload) [3]

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

ค้นหาแล้วเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ [1] คลิกที่ปุ่ม เลือก (Choose) หรือ เปิด (Open) [2]

ดูคำบรรยาย

ดูคำบรรยาย

หลักจากอัพโหลดแล้ว ไฟล์คำบรรยายจะปรากฏขึ้นที่หัวข้อ จัดการคำบรรยาย (Manage Captions)

ไฟล์มีเดียอาจมีไฟล์คำบรรยายหลายไฟล์ในภาษาต่าง ๆ อย่างไรก็ตามไฟล์มีเดียจะมีไฟล์คำบรรยายได้ภาษาละหนึ่งไฟล์เท่านั้น

ดูตัวเลือกคำบรรยาย

ดูตัวเลือกสำหรับไฟล์คำบรรยายโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] คุณสามารถแก้ไข [2] ดาวน์โหลด [3] แทนที่ [4] หรือลบ [5] ไฟล์คำบรรยาย

หมายเหตุ: ไฟล์คำบรรยายจะดาวน์โหลดในฟอร์แมตเดียวกับที่มีการอัพโหลด (SRT หรือ VTT) หลังจากดาวน์โหลด คุณสามารถแปลงไฟล์คำบรรยายเป็นไฟล์ Word Processor ได้สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

เปิดใช้งานคำบรรยาย

เปิดใช้งานคำบรรยาย

ตามค่าเริ่มต้น คำบรรยายจะถูกปิดใช้งานไว้ เปิดคำบรรยายสำหรับมีเดียโดยคลิกที่ไอคอนเปิดปิดคำบรรยาย 

หมายเหตุ: ไอคอนเปิดคำบรรยายจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีเดียมีคำบรรยายอยู่ด้วย

0 Likes
Was this article helpful? Yes No