จะใช้เครื่องมือแจ้งขอคำบรรยาย (Caption Request) ของ Canvas Studio เพื่อเพิ่มคำบรรยายให้กับไฟล์มีเดียได้อย่างไร

Canvas Studio มีเครื่องมือจัดทำคำบรรยายที่จะจัดทำไฟล์ทรานสคริปต์สำหรับไฟล์มีเดียของคุณ เครื่องมือการแจ้งขอคำบรรยาย (Caption Request) จะทำการคัดความภาษาในไฟล์มีเดียโดยมีความแม่นยำที่ 85%

นอกจากนี้คุณยังสามารถ อัพโหลดไฟล์เผื่อเลือกสำหรับมีเดียของคุณใน Canvas Studio

หมายเหตุ: หลังจาก Canvas Studio Media มีคำบรรยาย ผู้ใช้อื่น ๆ จะสามารถดาวน์โหลดทรานสคริปต์สำหรับมีเดียดังกล่าว

เปิดมีเดีย

จากบัญชี Studio ของคุณ ให้ค้นหามีเดียที่คุณต้องการเปิดดูในเพจไลบรารี่ของฉัน (My Library) [1] หรือใช้ฟิลด์ค้นหา [2]

มีเดียที่มีไฟล์คำบรรยายจะแสดงตราสัญลักษณ์สำหรับคำบรรยาย [3]

เปิดไฟล์มีเดียโดยคลิกที่ลิงค์ ดู (View) [4]

เปิดคำบรรยาย

เปิดคำบรรยาย

คลิกที่แท็บ คำบรรยาย (Captions) [1] แจ้งขอทรานสคริปต์คำบรรยายโดยคลิกที่ปุ่ม แจ้งขอ (Request) [2]

แจ้งขอคำบรรยาย

แจ้งขอคำบรรยาย

หากไฟล์มีเดียไม่มีไฟล์คำบรรยายที่เชื่อมโยงไว้แล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือแจ้งขอคำบรรยาย (Caption Request) เพื่อจัดทำทรานสคริปต์คำบรรยาย เครื่องมือนี้จะจัดทำคำบรรยายอัตโนมัติให้กับมีเดียของคุณโดยมีความแม่นยำประมาณ 85%

เลือกภาษาที่พูดในไฟล์โดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ภาษา (Language) [1]

ยืนยันคำขอของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม แจ้งขอ (Request) [2]

ดูคำขอคำบรรยายที่อยู่ในคิว

ดูคำขอคำบรรยายในคิว

คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเมื่อ Studio จัดทำทรานสคริปต์คำบรรยายเสร็จสิ้น

ดูไฟล์คำบรรยาย

จากแท็บ คำบรรยาย (Captions) สถานะการเผยแพร่จะปรากฏขึ้น [1]  สำหรับคำบรรยายที่จะจัดแสดงสำหรับมีเดียของคุณ คุณจะต้องพิจารณารายละเอียดและทำการเผยแพร่ไฟล์ดังกล่าว  

พิจารณารายละเอียดและเผยแพร่ไฟล์โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ พิจารณารายละเอียดและเผยแพร่ (Review and Publish) [3]

พิจารณารายละเอียดไฟล์คำบรรยาย

จาก Caption Editor ให้ทำการแก้ไขไฟล์คำบรรยายตามที่ต้องการ

เผยแพร่คำบรรยายโดยคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [1]

ปิดโปรแกรมแก้ไขคำบรรยายโดยไม่เผยแพร่โดยคลิกที่ปุ่ม ปิด (Close) [2]  

จัดการตัวเลือกคำบรรยายที่เผยแพร่

ดูตัวเลือกคำบรรยายที่เผยแพร่

จัดการคำบรรยายที่เผยแพร่โดยคลิกที่ไอคอน ตัวเลือก (Options) [1] พิจารณารายละเอียดหรือแก้ไขคำบรรยายที่เผยแพร่โดยคลิกที่ลิงค์ แก้ไข (Edit) [2] หรือสามารถดาวน์โหลด [3] แทนที่ [4] หรือลบ [5] ไฟล์คำบรรยายที่ต้องการ

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดไฟล์คำบรรยายของ Canvas Studio เป็นไฟล์ SRT หลังจากดาวน์โหลด คุณสามารถแปลงไฟล์คำบรรยายเป็นไฟล์ Word Processor ได้สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

เปิดใช้งานคำบรรยาย

เปิดใช้งานคำบรรยาย

ตามค่าเริ่มต้น คำบรรยายจะถูกปิดใช้งานไว้ เปิดคำบรรยายสำหรับมีเดียโดยคลิกที่ไอคอนเปิดปิดคำบรรยาย [1]

หมายเหตุ:

  • ไอคอนเปิดคำบรรยายจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีเดียมีคำบรรยายอยู่ด้วย
  • ไอคอนคำบรรยายสามารถสืบค้นได้จากเมนู ค่าปรับตั้ง (Settings) บนหน้าจอที่กว้าง 480px หรือน้อยกว่านี้