cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
goran_karlsson
Community Participant

Tillgängligt för studenter att se inlägg

Jump to solution

Jag vill att mina studenter skall kunna lämna in manus och också kunna läsa varandras manus men de kan bara se sina egna i vyn. Hur gör jag?

Det här meddelandet har översatts med hjälp av Google Translate.

Subject: Available for students to see posts

Message: I want my students to be able to submit scripts and also be able to read each other's scripts but they can only see their own in the view. How do I?

1 Solution

Accepted Solutions

Hi Goran! Yes, that is correct. If they attach their manuscripts to a discussion they would then be able to see each others. Here are the directions on how to make sure students can attach files in the discussion - How do I allow students to attach files to a course discussion? And then also directions for the students on how to attach the file - https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10687-4212189819 

Hope this helps!

Kona

View solution in original post

5 Replies
kona
Community Coach
Community Coach

 @goran_karlsson , greetings! Did your students post their script in an Assignment or a Discussion? The only type of assignment in Canvas where students can see what each other posted is a Discussion. Hope this helps! Kona

Via Google Translate:

 @goran_karlsson , hälsningar! Har dina elever postat sitt manus i en uppgift eller en diskussion? Den enda typen av uppdrag i Canvas där eleverna kan se vad de andra har skrivit är en diskussion. Hoppas det här hjälper! Kona

goran_karlsson
Community Participant

Hi Kona

It was an assignment. So then I have to have my students to put their manuscripts in a discussion to make it possible for them to see each others manuscript.

Göran

Hi Goran! Yes, that is correct. If they attach their manuscripts to a discussion they would then be able to see each others. Here are the directions on how to make sure students can attach files in the discussion - How do I allow students to attach files to a course discussion? And then also directions for the students on how to attach the file - https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10687-4212189819 

Hope this helps!

Kona

View solution in original post

goran_karlsson
Community Participant

Thank you Konan for this valuabe information

Göran

AnreeFreden
Community Member

Hej. Mycket intressant och seriöst ämne du har här. Kan du berätta om jag kan använda några av dina teman i copywriting? Jag använder https://writingmetier.com/ och jag behöver nya idéer och teman för mina texter. Vad kan du ge mig för råd?