cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan administrerer jeg nye funktioner for en konto?

Hvordan administrerer jeg nye funktioner for en konto?

Canvas søger til stadighed at oprette nye funktioner for at forbedre din oplevelse. Hovedparten af forbedringerne vil blive gjort tilgængelige som en del af vores regelmæssige programfrigivelser. Ikke desto mindre kan nogle funktioner ændre workflowet for fælles aktiviteter i Canvas i din nuværende termin. Fordi vi ønsker, at du skal være i stand til at lære mere om disse funktioner i dit eget tempo, vil de blive placeret i dine kontoindstillinger som en forhåndsvisning af funktioner. Forhåndsvisning af funktioner vil tillade dig at vælge, hvornår du ønsker at aktivere den nye funktion for din institution. De fleste institutioner vil afprøve funktionen som et pilotprojekt inden for deres institution og derefter aktivere det for hele institutionen imellem terminer.

Denne lektion giver et overblik over, hvordan forhåndsvisninger af funktioner administreres for en hel konto. Funktioner kan muligvis aktiveres på konto-, underkonto-, fag- og brugerniveau. På kursusniveau kan du give instruktører muligheden for at implementere funktioner på et kursus-til-kursus basis. Admins og instruktører har ingen kontrol over brugerniveaufunktioner.

Hovedparten af funktionsmuligheder vil være tilgængelig for aktivering for dig til enhver tid. Ikke desto mindre vil nogle funktionsmuligheder kun forekomme efter de er blevet aktiveret af din  Kundesuccess Manager (Customer Success Manager). For at se specifikke tilgængelige forhåndsvisninger af funktioner i Canvas kan du tage et kig på lektionen nuværende kontofunktioner.

Bemærk, at de fleste forhåndsvisninger af funktioner kun vil være valgfrie i en kort periode. Når først en forhåndsvisning af funktioner officielt frigives til dit produktionsmiljø, vil du have et par frigivelser (afhængig af funktionen), før den vil blive aktiveret for alle Canvas-brugere. Vi opfordrer dig derfor til at bruge dit betamiljø til lære om de nye forhåndsvisninger af funktioner for din institution, og når funktionerne frigives til dit produktionsmiljø, at du tillader dem så hurtigt som muligt for hele din institution.

Bemærk: Kontoniveaufunktioner kan ikke administreres i underkonti og konti, der er gratis for lærere.

Åbn konto

Åbn konto

I Global Navigation skal du klikke på linket Admin [1] og derefter på kontoens navn [2].

Åbn kursusindstillinger

Åbn kursusindstillinger

I Kontonavigation skal du klikke på linket Indstillinger (Settings).

Åbn fanen Forhåndsvisninger af funktioner

Klik på fanen Forhåndsvisninger af funktioner (Featue Previews).

Vis Forhåndsvisninger af funktioner

Tilgængelige funktioner vises i fanen Forhåndsvisning af funktioner. Nogle nye funktioner er aktiveret af din Kundesuccess Manager.

Søg Forhåndsvisninger af funktioner

Søg funktionsindstillinger

Hvis du vil søge efter en Forhåndsvisning af en funktion, skal du skrive et nøgleord i feltet Søg (Search).

Se typer af funktioner

Når først funktionerne er tilgængelige, vil de blive listet efter Konto (Account) [1] eller Kursus (Course) [2], afhængig af funktionens funktionalitetsniveau.

Hver funktion indeholder en beskrivelse af funktionen. For at udvide funktionsfeltet og vise beskrivelsen skal du klikke på pilikonet [3].

Se Funktionsmærkerne

Funktionsmærker (Feature tags) hjælper med at identificere status for funktion. En funktion uden mærke betyder, at funktionen er stabil og parat til brug i dit produktionsmiljø [1].  Funktioner kan inkludere et pre-produktionsmærke, hvilket betyder funktionen er tilgængelig for brug i dit produktionsmiljø, men bliver stadig testet for brugbarhed og tilgængelighed. Aktivering af en betafunktion kan skabe uønskede hændelser på din Canvas-konto.

Bemærk: Fra tid til anden vil funktioner inkludere et udviklingsmærke, hvilket betyder, at funktionen er kun tilgængelig for test i dit betamiljø; den er ikke tilgængelig i dit produktionsmiljø.

Vis Funktionsstatusser

Som administrator på kontoniveau kan du vælge at aktivere eller deaktivere funktioner som standard på kontoen og alle underkonti.

Hvis en funktion kan redigeres på underkonto- eller fagniveau, kan du vælge at låse eller tillade redigering af standardfunktionstilstanden på underkonto- eller fagniveau.

Administrer standardfunktionstilstand

Som administrator på kontoniveau kan du vælge at aktivere eller deaktivere funktioner som standard for kontoen og alle underkonti.

For at aktivere eller deaktivere en funktion skal du klikke på funktionens ikon for Status [1].

For at aktivere funktionen som standard for kontoen og alle underkonti skal du klikke på indstillingen Aktiveret (Enabled) [2].

For at deaktivere funktionen som standard for kontoen og alle underkonti skal du klikke på indstillingen Deaktiveret (Disabled) [2].

Bemærk: Afhængig af funktionalitet, viser Canvas muligvis en advarselsmeddelelse, når du aktiverer en funktion, der beder om at bekræfte indstillingen, da nogle kontofunktioner ikke kan slås fra, når de er blevet aktiveret.

Vis standardfunktionstilstand

Funktioner, der er aktiveret som standard, viser ikonet Aktiveret [1].

Funktioner, der er deaktiveret som standard, viser ikonet Deaktiveret [2].

Tillad og lås funktioner

Nogle funktioner kan administreres på underkonto- eller fagniveau. Som kontoadministrator kan du vælge at låse eller tillade, at disse funktioner redigeres på underkonto- eller fagniveauer.  

For at tillade eller ikke tillade, at en funktions standardtilstand redigeres på underkonto- eller fagniveauer skal du klikke på funktionens ikon for Tilstand [1].

For at låse standardfunktionstilstanden, så den ikke kan redigeres på underkonto- eller fagniveau, skal du vælge indstillingen Lås (Lock) [2].

For at tillade, at en standardfunktionstilstand redigeres på underkonto- eller fagniveau skal du fjerne indstillingen Lås (Lock).

Bemærk:  

  • Funktioner, der kun kan administreres på kontoniveau, viser ikke et låst- eller ulåst-ikon [3]. Disse funktioners standardtilstande er indstillet for kontoen og alle underkonti.
  • Afhængig af funktionalitet, viser Canvas muligvis en advarselsmeddelelse, når du låser en funktionstilstand op, der beder om at bekræfte indstillingen, da nogle kontofunktioner ikke kan slås fra, når de er blevet aktiveret.

Vis Tilladte og låste funktioner

Låste funktioner viser ikonet for Låst [1].

Tilladte funktioner viser ikonet for Ulåst [2].

Vis værktøjstip for funktionstilstande

Vis værktøjstip for funktionstilstande

Hvis du vil se en mere detaljeret beskrivelse af tilstanden af forhåndsvisning af funktioner, skal du holde markøren over ikonet for tilstanden af forhåndsvisning af funktioner. Et værktøjstip forklarer den aktuelle tilstand af forhåndsvisninger af funktioner. Værktøjstip viser følgende beskrivelser baseret på tilstanden af forhåndsvisning af funktioner:

Forhåndsvisninger af funktioner for konto:

  • Tilstand: Aktiveret og ulåst | Værktøjstip: Tilladt for underkonti / fag, standard aktiveret
  • Tilstand: Aktiveret og låst | Værktøjstip: Aktiveret for alle underkonti / fag
  • Tilstand: Deaktiveret og ulåst | Værktøjstip: Tilladt for underkonti / fag, standard deaktiveret
  • Tilstand: Deaktiveret og låst | Værktøjstip: Deaktiveret for alle underkonti / fag

Forhåndsvisninger af funktioner for faget

  • Tilstand: Aktiveret og ulåst | Værktøjstip: Valgfrit i fag, standard aktiveret
  • Tilstand: Deaktiveret og ulåst | Værktøjstip: Valgfrit i fag, standard deaktiveret

Se Kursusniveaufunktioner

Se Kursusniveaufunktioner

Instruktører kan se funktioner, som du har aktiveret, i fanen Forhåndsvisninger af funktioner.

Se Brugerniveaufunktioner

Se Brugerniveaufunktioner

Brugere kan aktivere funktionsindstillinger på brugerniveau i bunden af deres Profilindstillinger.

Bemærk: Admins har ingen kontrol over brugerniveaufunktioner.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback