Hoe bekijk ik statistieken voor een cursist?

Studentenstatistiek toont je hoe goed een bepaalde student het doet in je cursus. Je kunt ook cursistanalytics weergeven nadat je de opleiding hebt afgerond.

Jouw instelling kan cursisten toestaan om hun eigen cursusanalyse te zien, wat ze accurate informatie over hun cursusactiviteiten en interacties laat zien. Als deze machtiging is ingeschakeld, dan is de weergave van de analytics van de cursist voor jou en voor de cursist dezelfde.

Opmerkingen:

  • De statistiekfuncties die in deze les worden weergegeven zullen in een toekomstige release worden verwijderd en de Nieuwe statistieken komen ervoor in de plaats. Zie gebruik van Nieuwe statistieken voor meer informatie.
  • De weergave van statistieken is een cursusmachtiging. Als je Statistieken niet kunt zien, heeft je instituut deze functie beperkt.
  • Analytics is ook toegankelijk via de Personenpagina en de gebruikersdetails [user details] pagina van een cursist kan ook vanuit daar gezien worden.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Cursusanalyse openen

Cursusanalyse openen

Klik op de knop Cursusanalytics weergeven (View Course Analytics).

Cursistanalytics openen

Klik in het Cursistanalyticss tabel op de naam van de cursist.

Om een cursist te vinden, kun je de tabel op de naam van de cursist, de paginaweergaves, participaties en huidige score sorteren. Het analysetabel is gepagineerd zodat je meer studenten kunt zien als je verder in de pagina omlaag schuift.

Cursistinformatie weergeven

Bij het bekijken van analyses voor een individuele cursist, kun je de naam van de cursist en de huidige percentage in de cursus [1] weergeven. Om een bericht direct naar de cursist te sturen, klik je op het icoon mail [2].

Om analytics voor een andere cursist te weergeven, klik je op de volgende of vorige knoppen in het gebruikersmenu [User] [3] of vindt je de cursist in het drop-down menu [4].

Analysegrafieken bekijken

Analysegrafieken bekijken

Standaard worden de analytics in een grafiek weergegeven. Er zijn vier soorten grafieken: Activiteit op datum, inleveringen en cijfers.

Activiteit per categorie weergeven

Het activiteit per datum grafiek toont alle cursusactiviteiten van de cursist. De x-as geeft de cursusdata weer, terwijl de y-as het aantal paginaweergaves toont. Donkerblauwe balken stellen deelname aan de cursus voor. Als een datum alleen paginaweergaves bevat, dan wordt de balk alleen als lichtblauw weergegeven.

Het grafiek bapaalt hoe de balk eruit gaat zien volgens de duur van de weergave. Activiteiten die minder dan zes maanden oud zijn, toont de balk als dagelijkse activiteiten, met zes maanden worden de balken als wekelijkse activiteiten weergeven en bij ongeveer een jaar worden de balken als maandelijkse activiteit weergegeven. Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven. De wekelijkse weergave toont de eerste en de laatste dag van de week; de maandelijkse weergave toont de maand en het jaar. Ook de grootte van het browservenster, het zoomniveau en de schermresolutie kunnen van invloed zijn op de manier waarop de balken worden weergegeven.

De volgende gebruikershandelingen genereren analytics cursusparticipatie:

  • laadt een samenwerking om een document te bekijken/bewerken
  • woont een webvergadering bij
  • post een nieuwe opmerking in een discussie of aankondiging
  • levert een toets in
  • begint met een quiz
  • levert een opdracht in
  • maakt een wiki-pagina

 

Je kunt ook specifieke inhoudspartecipatiegegevens in de het toegangsrapport van de cursus [course access report] weergeven.

Mededelingen weergeven

Het mededelingen grafiek toont de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de cursist en de cursusleider(s) in het Canvas Inbox. De y-as geeft het type gebruiker aan; oranje berichtpictogrammen tonen wanneer een student een bericht naar een cursusleider heeft gestuurd en de blauwe berichtpictogrammen tonen aan waneer een cursusleider een bericht naar een cursist heeft gestuurd. De x-as geeft de interactiedatums weer.

Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven. Je kunt de datum van de mededeling en hoeveel berichten er zijn verzonden weergeven. Een bericht is een afzonderlijk bericht die van de ene gebruiker naar een andere is doorgegeven; in berichtthreads wordt ieder afzonderlijk bericht individueel geteld. In groepsgesprekken, worden interacties geteld mits de student één van de ontvangers is. Meldingen worden niet in analytics opgenomen, tenzij de gebruiker op de melding reageert en een nieuw bericht genereert die langs het Canvas Inbox gaat. Aankondigingen worden niet in de communicatieanalyse opgenomen.

Je kunt ook specifieke communicatie gegevens in het interactierapport van de cursist [student interactions report] weergeven.

Inleveringen weergeven

Inleveringen weergeven

Het inleveringengrafiek toont de status van iedere inlevering in de cursus. De y-as vertegenwoordigd iedere opdracht, terwijl de x-as de inleverdatum voorstelt. Een groene cirkel stelt een opdracht voor die op tijd is ingeleverd. Een geel driehoek stelt een opdracht voor die te laat is ingeleverd. Een rood vierkant stelt een opdracht voor die ontbreekt (niet ingezonden). Een witte cirkel met een zwarte omtrek stelt een opdracht voor met een toekomstige inleverdatum.

Als een inlevering een inleverdatum bevat, dan kan het een horizontale lijn opnemen. De lijn geeft aan wanneer de opdracht is ingediend, terwijl de vorm de werkelijke inleverdatum aangeeft. Als een inlevering voor de inleverdatum is ingediend, dan is de horizontale lijn groen; als het na de inleverdatum is ingediend, dan is de horizontale lijn geel. Inleveringen zonder een horizontale lijn hebben geen inleverdatum of de opdracht is na de inleverdatum ingezonden.

Als je de details wilt weergeven van het staafdiagram, beweeg dan over de specifieke balk die je wilt weergeven. Huidige en vorige opdrachten bevatten het titel van de opdracht, de inleverdatum (indien van toepassing), de datum van indiening en de score. Toekomstige opdrachten bevatten de titel van de opdracht, de inleverdatum (indien van toepassing) en de score.

Opmerking: Het inleveringsdiagram bevat geen informatie over opdrachten die niet hoeven ingediend te worden (bv. die niet gescored worden, opdrachten op papier), vrijgestelde opdrachten of opdrachten die niet voor de cursist gelden vanwege gedifferentieerde opdrachten.

Cijfers weergeven

Het cijfersgrafiek toont de mediaan, hoogste en laagste cijfer voor elke opdracht. De x-as geeft de opdrachten weer, terwijl de y-as de punten van de inleveringen voor alle studenten in de cursus weergeeft. De verticale blauwe lijn loopt vanaf de hoogste score tot de laagste score [1]. Het grijze vak strekt zich uit vanaf de 75e tot het 25e percentiel [percentile] [2]. De horizontale zwarte lijn toont de mediaan score voor de opdracht (assignment) [3].

De score van de cursist is weer aangegeven door dezelfde vormen van het inleveringsgrafiek. Een groene cirkel geeft een opdracht aan met score goed. Score goed is gelijk aan of hoger dan de mediaan score. Een gele driehoek geeft een opdracht aan met score voldoende. Score voldoende is onder de mediaan score maar nog binnen het 75e tot 25e percentiel. Een rood vierkant geeft een opdracht aan met score slecht. Score slecht is onder het 25e percentiel.

Om de namen en details van een opdracht te zien, wijs je met de cursor naar de grafiek [4].

Analysegrafiek weergeven

Analysegrafiek weergeven

Om analytics te weergeven zonder de grafiek kolommen op de grafiek balken aan te wijzen, kun je alle gegevens in een tabel weergegeven. Klik op het Analyticsicoon, als je naar de tabelindeling wilt overschakelen. Het pictogram verandert van links naar rechts en geeft de huidige analyseweergave.

Tabelgegevens weergeven

Tabelgegevens weergeven

De tabellen zijn van toepassing op elk grafiek in zijn respectievelijke pagina en elke kolom definieert de gegevens binnen zijn eigen grafiek. Grafische gegevens worden weergegeven per kolom.

Tabelpaginering weergeven

Elke tabel is gepagineerd met maximum 30 items per pagina; extra pagina’s kunnen worden bekeken door naar de volgende pagina te gaan.