Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik de start- en einddatum van een cursus wijzigen met gebruik van de Beschikbaarheid UI voor klassieke cursussen?

Hoe kan ik de start- en einddatum van een cursus wijzigen met gebruik van de Beschikbaarheid UI voor klassieke cursussen?

Als je cursusdeelname-opties of cursusdatumvelden verschillend worden weergegeven, is het mogelijk dat je instituut de functie Beschikbaarheid UI voor nieuwe cursussen heeft ingeschakeld. De Beschikbaarheid UI voor nieuwe cursussen vervangt de klassieke gebruikersinterface in een toekomstige release. Meer informatie over het veranderen van cursusdatums met gebruik van de Beschikbaarheid UI voor nieu....

Standaard nemen cursussen periodedatums over die voor je hele instituut zijn ingesteld. Als cursusleider kun je echter de begin- en einddatum van je cursus wijzigen. Datums kunnen korter zijn dan de periodedatums of deze overlappen.  Zie voor meer informatie het interactieve stroomschema voor Zichtbaarheid en deelname van cursisten in cursussen.

Deelnamedatums van gebruikers beperken

Met het selectievakje Deelname cursisten kun je aangeven of cursisten al dan niet alleen tijdens de opgegeven cursusdatums kunnen deelnemen. Deelname betekent dat cursisten opdrachten kunnen inleveren, discussies kunnen publiceren, bestanden kunnen uploaden of kunnen deelnemen aan een andere actiegerichte taak binnen een cursus. Als je instelt dat cursisten alleen kunnen deelnemen tijdens de cursusdatums, kunnen ze de cursusuitnodiging accepteren, de cursus openen en de inhoud bekijken, maar ze kunnen pas vanaf de eerste cursusdag volledig deelnemen. Wanneer de cursus wordt afgesloten, krijgt deze de status alleen-lezen.

Overschrijdingsdatums van cursussen

Het overschrijden van cursusdatums kan alleen worden ingesteld als het selectievakje Deelname cursisten is ingeschakeld als onderdeel van het instellen van de begin- en einddatum (beide datums zijn vereist). Als het selectievakje Deelname cursisten niet in Cursusinstellingen wordt ingeschakeld, kunnen cursisten voor en na de begin- en einddatum aan de cursus deelnemen. De datums voor deelname worden daarbij altijd bepaald door de periodedatums.

Overwegingen bij gebruik van het dashboard

Het selectievakje Deelname cursisten kan ook betrekking hebben op cursussen die gemarkeerd zijn als een favoriet en in het dashboard worden weergegeven. Als een cursus een overschrijdingsdatum bevat en het selectievakje Deelname cursisten is ingeschakeld, kunnen cursisten niet meer na de einddatum deelnemen en wordt de cursus uit het dashboard verwijderd.

Als het selectievakje Deelname cursisten niet is ingeschakeld, wordt de cursus na de einddatum nog steeds in het dashboard als een favoriete cursus weergegeven omdat er nog steeds actief aan de cursus kan worden deelgenomen. De cursus wordt pas verwijderd nadat de cursus is beëindigd via periodedatums. Cursusdatums bepalen wel nog steeds de plaatsing van de cursus in de lijst met eerdere, huidige en toekomstige inschrijvingen van de cursist, ongeacht de periodedatums.

Cursustoegang beperken

Als je niet wilt dat cursisten de inhoud van de cursus kunnen zien tot aan de begindatum van de cursus, kun je in Cursusinstellingen ook aangeven dat je cursisten geen toegang geeft tot de cursusinhoud. Bovendien kun je ervoor kiezen om alle toegang tot je cursus te beperken nadat de cursus is afgesloten.

Opmerking: Je kunt de einddatum van de cursus alleen veranderen wanneer je inschrijving actief is. Cursusdatums kunnen niet worden veranderd nadat de inschrijving voor de cursus is afgesloten.

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Cursusgegevens openen

Cursusgegevens openen

Klik op het tabblad Cursusgegevens (Course Details).

Begindatum instellen

Begindatum van de cursus instellen

Klik op het kalenderpictogram Begint op (Starts) [1]. Selecteer een nieuwe begindatum voor de cursus [2].

Einddatum instellen

Einddatum instellen

Klik op het kalenderpictogram Eindigt op (Ends) [1]. Selecteer een nieuwe einddatum voor de cursus [2].

Datumwaarschuwing weergeven

Opmerkingen:

  • Als je cursusdeelname-opties of cursusdatumvelden verschillend worden weergegeven, is het mogelijk dat je instituut de functie Beschikbaarheid UI voor nieuwe cursussen heeft ingeschakeld. Meer informatie over het veranderen van cursusdatums met gebruik van de Beschikbaarheid UI voor nieu....
  • Einddatums vallen precies op de minuut dat ze zijn ingesteld. Een cursus met een eindtijd van 11:59 's avonds bijvoorbeeld, zal precies om 11:59:00 eindigen.
  • Als je voor de einddatum geen tijd instelt, of als je de eindtijd instelt op middernacht, wordt met een waarschuwingspictogram gemeld dat de dag vóór de ingestelde einddatum de laatst beschikbare dag voor de cursus is. Als het einde van de cursus bijvoorbeeld is ingesteld op 13 januari, is 12 januari de laatste volledige dag waarop de cursus beschikbaar is.

Deelname van cursisten beperken

Deelname van cursisten beperken

Als je niet wilt dat cursisten buiten de cursusdatums aan de cursus deelnemen, schakel je het selectievakje Cursisten kunnen alleen tussen deze datums aan de cursus deelnemen in [1]. Door dit selectievakje in te schakelen worden de periodedatums overschreven met een aangepaste begin- en einddatum. Cursisten kunnen alleen tussen de begin- en einddatum van de cursus deelnemen. Buiten de cursusdatums heeft de cursus de status alleen-lezen.

Dit selectievakje heeft alleen betrekking op de rollen van cursist en waarnemer; alle andere rollen zijn standaard ingesteld op de periodedatums.

Opmerkingen:

  • Overschrijdingsdatums van cursussen worden alleen gemaakt als het selectievakje Deelname cursisten is ingeschakeld.
  • Als het selectievakje Deelname cursisten niet in Cursusinstellingen wordt ingeschakeld, kunnen cursisten voor en na de begin- en einddatum aan de cursus deelnemen. Deelname wordt daarbij altijd bepaald door de periodedatums.
  • Wanneer het selectievakje Deelname cursisten niet is ingeschakeld, bepalen de cursusdatums de plaatsing van de cursus in de lijst met eerdere, huidige en toekomstige inschrijvingen voor cursisten.

Cursustoegang beperken

Cursustoegang beperken

Je kunt ook detoegangsinstellingen voor cursisten wijzigen om cursisten je cursus al dan niet te laten inzien voor de begin- of einddatum. Wanneer dit is ingeschakeld, kan de cursus niet worden geopend buiten de cursusdatums. Als er geen cursusdatums zijn ingevoerd, gelden deze begin- en einddatum voor de periodedatums.

Cursusgegevens bijwerken

Cursusgegevens bijwerken

Klik op de knop Cursusgegevens bijwerken (Update Course Details).

Was this article helpful? Yes No