Hvad er diskussioner?

Canvas tilbyder et integreret system for klassediskussioner, der tillader både instruktører og studerende at starte og bidrage til så mange diskussionsemner, som de ønsker. Diskussioner muliggør interaktiv kommunikation mellem to eller flere personer. Brugere kan deltage i en samtale med en hel klasse eller gruppe.

Diskussioner kan også oprettes som en opgave for bedømmelse (og nemt integreres med Canvas Karakterbog), eller simpelthen fungere som et forum for emner og nuværende begivenheder. Diskussioner kan også blive opretteet inden for studiegrupper.

Diskussionsemner kan organiseres som fokuserede eller trådede diskussioner. Fokuserede diskussioner tillader kun to niveauer af struktur, det oprindelige indlæg og efterfølgende svar. Trådede diskussioner giver mulighed for uendelige niveauer af struktur. Fokuserede diskussioner er relativt kortvarige interaktioner, mens diskussioner med tråd tillader svar og kan vare i længere tid.

Fokuserede diskussioner

Fokuserede diskussioner inkluderer et svar og et lag med kommentarindlejring. Fokuserede diskussioner er relativt kortvarige interaktioner, der er tilbøjelige til at forsvinde, når faget skrider frem, som fx et ugentligt forum for spørgsmål relateret til denne uges aktiviteter.

Brug en fokuseret diskussion for enkelte indlæg og relaterede kommentarer. En diskussionsleder sender typisk en besked, og flere elever kommenterer den. Deltagerne kan efterlade en sidekommentar til et svar, men kan ikke udvikle samtalen ud over to lag med struktur.

fokuserede diskussioner kan også bruges til at:

 • svare på et enkelt spørgsmål
 • dele ressourcer med kollegaer
 • samle resultater fra en enkelt undersøgelse
 • dele løsninger på et enkelt problem
 • rette misforståelser
 • præcisere kursuspolitiker
 • få feedback på et igangværende arbejde
 • dele indsigt i en enkelt læsning

Trådede diskussioner

Trådede diskussioner

Trådede diskussioner inkluderer uendelige lag med svarindlejring, så kommentatorerne kan fortsætte med at svare på en enkelt indlejret tråd. Trådede diskussioner er mere raffinerede og komplekse. Der kan hurtigt navigeres i Svar og forskellige undersøgelseslinjer på grund af diskussionens hierarkiske struktur. Trådede diskussioner kan give tid og rum for tanker, der vedvarer gennem et helt fag.

Brug en trådet diskussion for flere indlæg og relaterede kommentarer. En eller flere diskussionsledere sender en besked, og flere studerende kommenterer på den med mulighed for at skabe andre relaterede diskussionsemner og kommentarer.

Trådede diskussioner kan også bruges til at:

 • sende og besvare flere relaterede eller ikke-relaterede spørgsmål
 • organisere resultater fra en kompleks undersøgelse
 • dele og gentage ideer, der deles af hver elev i kurset
 • diskutere fordele og ulemper ved et enkelt problem eller flere problemer
 • stille flere spørgsmål af en enkelt diskussionsleder
 • forfinede ideer mellem flere diskussionsledere og flere elever
 • lette gruppediskussioner om flere emner
 • lette diskussioner om en diskussion (”fiskeskål samtaler”)
 • undersøge i længden muligheden for forskellige løsninger på et komplekst problem

Hvordan bruger jeg som instruktør diskussioner?

Inden for diskussioner kan du:

 • Oprette, redigere og slette diskussionsemner. Du kan også svare på, redigere og slette individuelle studerendes diskussionsposts.
 • Oprette trådede eller fokuserede diskussioner inden for dit kursus. (Private diskussioner kan blive startet inden for studiegrupper, der ikke kan ses af andre udenfor gruppen.)
 • Oprette diskussioner med varierede datoer for forskellige sektioner inden for dit kursus.
 • Oprette diskussioner med varierede datoer for forskellige sektioner indenfor dit kursus.
 • Oprette en bedømt diskussion eller en gruppediskussion som en opgave. Når en diskussion er markeret som en bedømt opgave, isolerer Canvas SpeedGrader™ hver studerendes kommentar fra tråden og kombinerer dem til et nemt læsbart format for bedømmelse.
 • Tilmelde til en diskussion og få besked om svar.
 • Aktivere podcast-nyhedskilder indenfor din diskussion.
 • Indlejre eller vedhæfte filer, billeder og YouTube-videoer.
 • Tilføje kursusindhold direkte fra din computer.
 • Forsinke diskussionsposter indtil en defineret dato.
 • Fæstne diskussionstråde, som du ønsker studerende skal se øverst på diskussionssiden.

Bemærk: Du kan også benytte tastaturgenveje til at nagivere individuelle diskussionstråde. Hvis du vil se et vindue med en liste over tastaturgenveje, skal trykke på Alt+F8 (på en PC) eller Option+Fn+F8 (på en Mac) på dit tastatur på samme tid.

Hvilke indstillinger kan jeg kontrollere i diskussioner?

Du kan kontrollere visse indstillinger i diskussioner:

 • Fortæl Canvas, hvordan dine diskusssionsposts skal markeres som læst og ulæst. Du kan også manuelt markere posts som læst.
 • Kræv at studerende svarer på en diskussion, før de kan læse andres svar.
 • Tillad studerende at redigere eller slette deres egne diskussionsposts.
 • Tillad studerende at oprette nye diskussioner og vedhæfte filer i dine kursusdiskussioner (denne indstilling gælder ikke for studiegrupper).
 • Tillad studerende at synes godt om svar i dine kursusdiskussioner.
 • Lukke diskussionstråde for kommentarer.

Hvordan bruger jeg som studerende diskussioner?

Inden for diskussioner kan du:

 • Oprette, redigere og slette diskussionsemner. Du kan også svare på individuelle studerendes diskussionsposts.
 • Tilmelde til en diskussion og få besked om svar.
 • Abonner på podcast feeds i diskussioner.
 • Indlejre eller vedhæfte filer, billeder og YouTube-videoer.

Bemærk: Din instruktør kan have deaktiveret nogle af disse muligheder i dit kursus.

Hvordan bruger jeg diskussioner som observatør?

Inden for diskussioner kan du:

 • Se din studerendes fagdiskussioner.
 • Filtrer din studerendes fagdiskussioner.
 • Tilmelde til en diskussion og få besked om svar.

Bemærk: Din studerendes lærer kan have deaktiveret nogle af disse muligheder i din studerendes fag.

Diskussioner gen-design

Hvis aktiveret af din institution, giver Diskussioner - nyt design en forbedret oplevelse i fagdiskussioner.

En diskussion, der vises i grænsefladen Diskussioner - nyt design, indeholder tre sektioner: diskussionsværktøjslinjen, diskussionsemne og diskussionssvar.

Du kan bruge værktøjslinjen til at søge efter svar eller bestemte forfattere, filtrere efter alle svar eller ulæste svar, sortere svar efter nyeste eller ældste og vende tilbage til toppen af en diskussion.