Hvordan bruger jeg kolonnen Samlet i karakteroversigten?

Kolonnen Total i karakteroversigten viser en løbende sum af alle bedømte opgaver i faget, herunder opgaver med skjulte karakterer.

Du kan tilpasse kolonnen Samlet i din karakteroversigt. Kolonnen Samlet kan flyttes til forsiden af karakteroversigten eller sorteres for at vise karakterer i stigende eller faldende rækkefølge. Du kan ændre dine studerendes samlede karakterer fra en procent- til en pointværdi i karakteroversigten. Som standard vises de samlede karakterer som en procentdel med to decimaler.

Bemærkninger:

  • Visning af samlede karakterer som en pointværdi er kun tilgængelig, hvis du bruger uvægtede opgavegrupper i dit fag. Når opgavegrupper vægtes, kan point ikke vises for den samlede karakter.
  • Visning af total kolonnen i Karakterbogen kan være begrænset, hvis flere karakterperioder er aktiveret. Denne funktion begrænser også visningen af den samlede karakter på siden med de studerendes karakterer.
  • Når flere karakterperioder er aktiveret i et fag, og karakterperioder vægtes, kan der ikke vises point for den samlede karakter.
  • Hvis du ikke kan se kolonnen Samlet, kan den være skjult. Lær mere om at se muligheder i karakteroversigten.

Åbn karakterer

Åbn karakterer

I Kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Karakterer (Grades) linket.

Åbn menuen Samlet kolonne

Åbn menuen Samlet kolonne

Hold markøren over kolonneoverskriften Samlet, og klik på menuen Flere muligheder (More Options).

Sorter kolonnen Samlet

Sorter kolonnen Samlet

For at sortere karakteroversigten efter stigende eller faldende samlede karakterer skal du klikke på linket Sorter efter (Sort by) [1], og vælg derefter muligheden Karakter - lav til høj (Grade - Low to High) eller Karakter - høj til lav (Grade - High to Low) [2].

Skift til point

Skift til point

Som standard vises de samlede karakterer som en procentdel med to decimaler.

Hvis dit fag bruger uvægtede opgavegrupper, kan du se dine studerendes samlede karakterer som point. Klik på linket Vis som point (Display as Points).

Vis point – advarsel

Canvas bekræfter, at du vil skifte visningen af den samlede karakter. Hvis du ikke ønsker at se denne meddelelse for dit fag igen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Vis ikke ... (Don’t show....) [1].

Klik på knappen Fortsæt (Continue) [2].

Skift til procenter

Skift til procenter

Du kan skifte tilbage til procenter ved at klikke på menuikonet Samlet og vælge Vis som procentdel (Display as Percentage).

Flyt kolonnen Samlet

Flyt kolonnen Samlet

For at flytte kolonnen Samlet til forsiden af karakteroversigten skal du klikke på linket Flyt til forsiden (Move to Front).

Send besked til studerende, der ...

Send besked til studerende, der ...

For at sende en besked til en gruppe studerende baseret på deres karakterer skal du klikke på linket Send besked til studerende, der (Message Students Who).

Indtast beskeddetaljer

Som standard viser Canvas navne fra kategorien Samlet karakter højere end (Total grade higher than).

Vælg en gruppe brugere til at modtage beskeden. Som standard sendes beskeden til studerende, der har en Samlet karakter højere end et ciffer, du angiver. For at sende beskeden til studerende, hvis samlede karakter er lavere end et ciffer, skal du klikke på rullemenuen Til studerende, der (For Students who) [1] og vælge muligheden Samlet karakter lavere end (Total grade lower than).

Indtast en procentkarakter i karakterfeltet [2]. Du kan fjerne alle brugere med en given rolle fra beskedens modtagere ved at fravælge deres rolle [3]. For at fjerne bestemte brugere skal du klikke på Vis alle modtagere (Show all recipients) [4]. Kategoriens navn vises i feltet Emne (Subject) [5].

Skriv en besked til de studerende i beskedfeltet [6]. Klik på knappen Send [7].

Bemærkninger: