cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan indstiller jeg som studerende mine Notifikationspræferencer?

Hvordan indstiller jeg som studerende mine Notifikationspræferencer?

Canvas inkluderer et sæt af standard-notifikationspræferencer til din konto. Ikke desto mindre kan du indstille dine egne Canvas-notifikationspræferencer, der forbinder dig med dine webtjenester og andre kontaktmåder i dine Profil- og Brugerindstillinger. Disse præferencer gælder kun for dig. De bruges ikke til at kontrollere, hvordan kursets opdateringer er sendt til brugere. For at lære mere om hver meddelelse, standard indstillinger og udløser af meddelelser, kan du se Canvas Notifications PDF.

Meddelelser sendes som en af fire leveringstyper: underret mig alligevel, daglig oversigt, ugentlig oversigt, eller send ikke. Hvis du ændrer en indstilling, ændres din konto omgående.

Meddelelsesindstillinger gælder for alle dine fag, medmindre du indstiller meddelelsespræferencer for individuelle fag.

Du kan svare direkte på e-mail-meddelelser udenfor Canvas. Svarene er opdateret i Canvas indbakke. Du skal dog være klar over, at vedhæftelser tilføjet som en del af eksternt svar, medtages ikke i meddelelsen, der vises i Canvas.

Bemærk:

  • Meddelelser sendes til Canvas' kontaktmetoder, som er angivet i din konto. Du kan ikke modtage meddelelser, hvis dine kontaktmetoder ikke er bekræftet. Hvis du ikke modtager Canvas-meddelelser, bedes du bekræfte dine Canvas-kontaktmetoder.
  • Canvas app’en for studerende understøtter indstillinger for meddelelser. Imidlertid vil indstilling af præferencer i appen tilsidesætte indstillinger af præferencer i browserversionen af Canvas.
  • Du kan muligvis vælge meddelelsesindstillinger for et individuelt fag. Lær mere om styring af meddelelser for et enkelt fag.

Åbn Meddelelser

Åbn Meddelelser

I Global Navigation klik på linket for Konto (Account) [1], klik derefter på linket for Meddelelser (Notifications) [2].

Vis Canvas til folkeskolen meddelelses-indstillinger

Vis Canvas til folkeskolen meddelelses-indstillinger

Hvis du er tilmeldt et eller flere enmner i Canvas til folkeskolen, kan du administrere meddelelses-indstillinger for din konto og/eller individuelle emner på siden Meddelelses-indstillinger.

Som standard vises indstillingen Konto.

Vis meddelelsesindstillinger for konto

Vis meddelelsesindstillinger for konto

Siden meddelelsesindstillinger for konto viser et banner, der minder dig om, at meddelelser på kontoniveau gælder for alle fag [1].

Se meddelelsestyperne på kontoniveau [2] og dine listede kontaktmetoder [3].

Hver meddelelse har en standardindstilling for leveringshyppighed. For at se den aktuelle leveringshyppighed for meddelelser for en meddelelsestype og kontaktmetode skal du holde markøren over meddelelsesikonet [4].

Se meddelelsesdetaljer

Se meddelelsesdetaljer

Hvis du vil se detaljer for en meddelelse, skal du føre musen henover meddelelsens navn.

Rediger Notifikationspræferencer

Rediger Notifikationspræferencer

Hver meddelelse er indstillet til en standard præference. For at ændre en meddelelse for en kontaktmetode skal du finde meddelelsen og klikke på kontaktmetodeikonet [1].

For at modtage en meddelelse med det samme skal du vælge indstillingen Meddel straks (Notify immediately) [2]. Disse meddelelser er en time forsinket, i det tilfælde at en instruktør foretager yderligere ændringer, hvilket forhindrer dig i at modtage flere meddelelser over en kort tidsperiode.

For at modtage en daglig meddelelse skal du vælge Daglig oversigt (Daily summary) [3].

For at modtage en ugentlig meddelelse skal du vælge Ugentlig oversigt (Weekly summary) [4]. Datoen og tidspunktet for dine ugentlige meddelelser vises i bunden af meddelelsessiden.

Hvis du ikke vil modtage meddelelser, skal du vælge Meddelelser slået fra (Notifications off) [5].

Ikke-understøttede meddelelsestyper viser ikonet Ikke-understøttet [6]. Ikke-understøttede meddelelsestyper kan ikke aktiveres.

Bemærk:

  • Hvert sæt af notifikationpræferencer vil automatisk gælde for alle dine kurser. Hvis du administrerer meddelelsesindstillinger for et enkelt fag, skal meddelelser for dette fag dog fortsat styres i faget.
  • Præferencer for Twitter understøtter ikke daglig eller ugentlig oversigt.
  • Ikke-registrerede kontaktmetoder vises i meddelelsespræferencer, men du vil ikke modtage meddelelser, indtil du bekræfter tilmeldingen.

Vis fortrolighedserklæring

Vis fortrolighedserklæring

Hvis du har indstillet en meddelelsespræference for en e-mail-adresse, der er udenfor din institution, kan du få vist en advarsel ang. privatlivspolitik. Du kan lukke advarslen ved at klikke på knappen OK. Advarslen vises kun een gang.

Indstil pushmeddelelser

Indstil pushmeddelelser

Hvis du har aktiveret push-meddelelser i Canvas-app’en for studerende, kan du administrere dine indstillinger i push-meddelelseskolonnen. Vær opmærksom på, at push-meddelelser kun kan sendes til din mobilenhed med det samme eller slet ikke. Daglige og ugentlige meddelelsesindstillinger understøttes ikke.  

Desuden vil indstillingspræferencer inde i app’en tilsidesætte præferencer, der er angivet på meddelelsessiden.

Bemærk: Nogle kategorier inkluderer begrænset tilgængelighed for push-meddelelser. Fuldstændige oplysninger om understøttede meddelelser for push-meddelelser kan findes i PDF’en Canvas-meddelelser.

Indstil Slack-meddelelser

Indstil Slack-meddelelser

Hvis din institution har aktiveret Slack som kontaktmetode, kan du tilføje Slack som kontaktmetode og modtage meddelelser direkte fra Canvas i Slack.

Slack-meddelelser kan variere afhængigt af dine Slack-meddelelsesindstillinger.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback