Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan sender jeg som studerende en besked til en bruger i et fag i Indbakken?

Hvordan sender jeg som studerende en besked til en bruger i et fag i Indbakken?

I Indbakken kan du sende en besked til en eller flere brugere i et fag.

Hvis du ønsker at modtage svar uden for Canvas, kan du opsætte dine personlige notifikationspræferencer for Konversationer. Som afsender vil du også blive medtaget i den samlede modtagertælling.

Lær mere om indbakken.

Bemærk:

  • For øjeblikket kan du ikke sende besked til brugere i flere kurser.
  • Du kan også sende en besked til dig selv, men beskeder kan kun blive set i mappen for Sendte beskeder.
  • Brugere vises i Indbakken, når de har en aktiv tilmelding til faget, og brugere kan ikke deltage i et fag, med mindre det er offentliggjort.
  • Du kan ikke sende beskeder til brugere i afsluttede fag.

Åbn indbakke

Åbn indbakke

I Global Navigation klik linke til Indboks (Inbox).

Skriv besked

Klik på ikonet Skriv.

Vælg fag

Filtrer Kursus

I kursus-rullemenuen skal du vælge det kursus, du ønsker at sende din besked til. Du kan filtrere dine fag efter aktuelle favoritfag [1], flere fag [2] eller faggrupper [3].

Tilføj bruger

Tilføj bruger

For at filøje en bruger kan du søge for brugeren i Til feltet [1] eller du kan  bruge Kursuslister [2].

Søg efter bruger

Søg efter bruger

For at søge efter en bruger skal du indtaste brugerens navn i Til-feltet. Når du begynder at taste et individs navn ind i Til-feltet, vil Canvas automatisk udfylde med matchende navne. Hvis flere navne forekommer, skal du benytte piletasterne til at vælge det individ, du ønsker at sende en besked til. Tryk derefter på Enter. Individets navn vil forekomme i Til-feltet, fremhævet i lyseblåt.

Hvis du ved et uheld vælger den forkerte bruger, skal du trykke på Slet (Delete)-tasten (på et MAC-tastatur) eller Backspace-tasten (på et PC-tastatur) for at fjern brugeren.

Du kan også svæve over en modtagers navn og klikke på det hvide x for at slette det fra Til-feltet.

Tilføj flere brugere Tilføj flere brugere

Fjern modtagernavn

For at sende en besked til flere modtagere, skal du indtaste flere navne i Til-feltet.

Bemærk: Hvis du har en lang liste af modtagere, vil Til-feltet kun vise 5 linjer før rulning er aktiveret. Hvis du markerer afkrydsningsboksen Send individuelle beskeder (Send individual messages), vil der blive oprettet individuelle beskeder for alle modtagere.

Benyt Kursusliste

Benyt Kursusliste

For at vælge en bruger fra faglisten, skal du klikke på ikonet Adressebog (Address Book) ved siden af Til-feltet [1]. Fra adressebogen skal du lokalisere individet [2] og vælg hans eller hendes navn [3]. Navne er arrangeret efter efternavn.

For at navigere tilbage til kursuslisten skal du benytte pileikonerne [4].

Tilføj flere brugere Tilføj flere brugere

Vælg flere modtagere

For at sende en besked til flere modtagere i en fagliste, skal du trykke på kommando-tasten (Mac) eller kontrol-tasten (Windows) og klikke på navnet af hver modtager, du ønsker at tilføje til din besked. Tryk på tastaturet for at holde listevinduet åbent.

Send besked

Send besked

I skriv besked-vinduet [1] kan du: Indsætte en emnelinje

Hvis du sender din besked til flere brugere, men du ikke ønsker, at hver bruger skal se, hvem der ellers blev medtaget i beskeden, skal du markere afkrydsningsboksen Send en individuel besked til hver modtager (Send an individual message to each recipient) [2]. Hvis din besked inkluderer over 100 modtagere (inkl. dig selv som afsender), vil denne afkrydsningsboks blive valgt som standard.

I besked feltet [3] indtastes din besked. Al indhold er sendt i ren tekstformat. Bemærk at hvis du inkluderer et URL i din bsked, bliver URL automatisk klikbart når du har sendt din besked.

Vedhæfte filer eller medier [4].

Når du er færdig, skal du klikke på Send-knappen [5].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.