Hvordan sender jeg som studerende en besked til en bruger i et fag i Indbakken?

I Indbakken kan du sende en besked til en eller flere brugere i et fag.

Hvis du ønsker at modtage svar uden for Canvas, kan du opsætte dine personlige notifikationspræferencer for Konversationer. Som afsender vil du også blive medtaget i den samlede modtagertælling.

Lær mere om indbakken.

Bemærk:

  • For øjeblikket kan du ikke sende besked til brugere i flere kurser.
  • Du kan også sende en besked til dig selv, men beskeder kan kun blive set i mappen for Sendte beskeder.
  • Brugere vises i Indbakken, når de har en aktiv tilmelding til faget, og brugere kan ikke deltage i et fag, med mindre det er offentliggjort.
  • Du kan ikke sende beskeder til brugere i afsluttede fag.

Åbn indbakke

Åbn indbakke

I Global Navigation klik linke til Indboks (Inbox).

Skriv besked

Klik på ikonet Skriv.

Vælg fag

Vælg fag

I rullemenuen Fag (Course) [1] skal du vælge det fag, du vil sende din besked til [2].

Tilføj bruger

Tilføj bruger

Søg efter brugeren i Til (To)-feltet [1]. Alternativt kan du finde og vælge en bruger ved at klikke på Fagliste (Course Roster) [2].

Søg efter bruger

Søg efter bruger

For at søge efter en bruger skal du indtaste brugerens navn i Til (To)-feltet [1]. Vælg brugerens navn fra listen [2].

Tilføj flere brugere Tilføj flere brugere

Fjern modtagernavn

For at sende en besked til flere brugere skal du tilføje navne på brugerne i Til (To)-feltet [1].

Du kan sende en individuel besked til hver modtager ved at markere afkrydsningsfeltet Send en individuel besked til hver modtager (Send an individual message to each recipient) [2].

Brug adressebog

Brug adressebog

For at tilføje en bruger fra faglisten skal du klikke på knappen Adressebog (Address Book) [1]. Vælg rollen for den bruger, du vil tilføje [2]. Vælg derefter brugerens navn [3]. Navne er listet i alfabetisk rækkefølge efter efternavn.

For at tilføje flere brugere til din besked skal du trykke på kommandotasten (Mac) eller kontroltasten (Windows) og klikke på navnet på de relevante brugere.

For at navigere tilbage til faglisten skal du klikke på Tilbage (Back) [4].

Send besked

Send besked

I skriv besked-vinduet [1] kan du: Indsætte en emnelinje

Hvis du sender din besked til flere brugere, men du ikke ønsker, at hver bruger skal se, hvem der ellers blev medtaget i beskeden, skal du markere afkrydsningsboksen Send en individuel besked til hver modtager (Send an individual message to each recipient) [2]. Hvis din besked inkluderer over 100 modtagere (inkl. dig selv som afsender), vil denne afkrydsningsboks blive valgt som standard.

I besked feltet [3] indtastes din besked. Al indhold er sendt i ren tekstformat. URL'er, der er inkluderet i en besked, bliver automatisk klikbare links, når beskeden er blevet sendt.

For at inkludere en vedhæftet fil eller mediefil skal du klikke på Vedhæftet fil (Attachment) eller Mediefil (Media File) [4].

Når du er færdig, skal du klikke på Send-knappen [5].