Hvordan tager jeg en quiz?

Du kan nemt tage en quiz ved at gå ind på Quizsiden. Afhængig af hvordan din instruktør har sat quizzen op, kan spørgsmålene blive vist enten alle på en side eller et spørgsmål ad gangen. Hvis du ikke er i stand til at fuldføre en quiz, kan du muligvis genoptage den på et senere tidspunkt.

Bemærkninger:

  • Din instruktør bruger muligvis et opgraderet testværktøj, der hedder New Quizzes, i faget. Hvis den test, du tager, vises anderledes end den plejer, bruger din instruktør muligvis New Quizzes. For hjælp til at tage en New Quizzes-test henvises der til Hvordan tager jeg en test i New Quizzes?
  • Det kan forårsage problemer at have flere browserfaner eller vinduer åbne, når du sender svar eller når du gennemfører en test.
  • Hvis du mister internetforbindelsen, forlænger Canvas tiden med fem minutter og gemmer det indtastede svar, før timeren løber ud.
  • Hvis det er aktiveret af din instruktør, kan din test kræve brug af Respondus LockDown Browser.

Åbn quizzer

Åbn quizzer

I Navigation skal du klikke på linket Quizzer (Quizzes).

Åbn Quiz

Åbn Quiz

Find en tilgængelig quiz, som du ønsker at tage, og klik på quiztitlen.

Tag Quiz

Tag Quiz

For at begynde quizzen skal du klikke på knappen Tag quiz (Take the Quiz).

Se Quiz

Fuldfør quizzen i henhold til din instruktørs instruktioner. Quizzer vil enten have alle spørgsmål på en side, eller også vil hvert spørgsmål blive vist ét ad gangen.

Der er flere forskellige spørgsmåltyper i Canvas, som dine lærere kan vælge at benytte, fra Sand/Falsk til Stileformat. Spørgsmålene kan variere efter spørgsmålstype. Hvert spørgsmål vil vise den tilhørende pointværdi i det øverste højre hjørne. Hvert spørgsmål vil blive delt fra andre ved en boks omkring spørgsmål og svar.

Du kan benytte andre områder i quizzen til at hjælpe dig med at navigere og fuldføre quizspørgsmål, inklusive sidepanelet og markerede spørgsmålsegenskaber.

Se sidepanel

Se sidepanel

På ethvert tidspunkt under quizzen kan du se et sammendrag af din quiz. Spørgsmål, som du har besvaret, vil svinde bort og blive identificeret af et fluebensikon [1], mens ubesvarede spørgsmål vil blive fremhævet og identificeret med et spørgsmålstegn [2].

Du kan også se forfaldsdatoen for quizzen [3]. I sidepanelet refererer quizforfaldsdatoen til autoindsendelsesdatoen, der kan være en specificeret dato eller den sidste dag af kurset. Dette er ikke forfaldsdatoen for, hvornår quizzen vil blive markeret som for sen.

Du vil også se en timer, der viser dit fremskridt i quizzen. For quizzer uden timer [4] viser quizzen, hvor meget tid, der er gået. Hvis du tager en timet quiz [5], vil timeren vise den løbende tid og tælle ned indtil tiden udløber.

Marker Spørgsmål

Du kan markere spørgsmål, du ønsker at gå tilbage til, ved at klikke på markingen ved spørgsmålet [1]. Markeringen vil ændre farven til gul for at påminde dig om at færdiggøre spørgsmålet. Den gule markering vil også forekomme i oversigten over spørgsmålene i sidepanelet [2].

Se Quizadvarselsbeskeder

Hvis du tager en timet quiz, eller hvis du tager en quiz tæt på forfaldsdatoen eller låser dato og tid, vil Canvas generere advarselsbeskeder for at hjælpe dig med at administrere tiden for quizzen. Canvas vil også advare dig, hvis du mister forbindelsen til internettet under quizzen.

Se Forfaldsdatoadvarsel

Se Forfaldsdatoadvarsel

Hvis du tager en quiz med en bestemt forfaldsdato, vil du se et advarsels pop-up banner, der viser, hvor mange minutter der er tilbage, før quizzen vil blive markeret som for sen. Advarsler forekommer tredive minutter før, fem minutter før og et minut før.

Se Tidsrestriktionsadvarsel

Se Tidsrestriktionsadvarsel

Hvis du starter en quiz tæt på tiden, hvor den forfalder, vil du se et advarsels pop-up banner. Benyt sidepanelet til at se, hvornår quizzen forfalder, og hvor mange minutter der er tilbage. I denne forbindelse vil quizzens forfaldsdato referere til autoindsendelsesdatoen, hvilket er enten en specifik låst (Tilgængelig indtil) dato eller den sidste dag i kurset. Advarsel forkommer tredive minutter før, fem mintutter før, et minut før og ti sekunder før.

Se Quiz-logudadvarsel

Se Quiz-logudadvarsel

Hvis du på et tidspunkt bliver logget ud fra Canvas, mens du tager en quiz, vil du se et advarsels pop-up banner. For at genoptage din quiz skal du klikke på Login-knappen.

Sæt quiz på pause

Hvis din browser giver dig mulighed for at forlade quizzen, kan du sætte quizzen på pause ved at forlade quiz-siden. Når du er klar til at genoptage quizzen, starter den der, hvor du slap den.

Bemærk: Hvis du forlader en test, hvor der tages tid, vil timeren fortsætte med at køre, og testen bliver automatisk afleveret, når tiden er gået.

Aflever test

Canvas vil gemme din quiz, mens du gennemfører den. Når du er færdig, skal du indsende din quiz og se quizresultaterne for at få din score.

Se advarsel ved automatisk aflevering

Se advarsel ved automatisk aflevering

Hvis du ikke indsender en tidsbestemt test, inden tiden løber ud, viser Canvas et pop op-vindue, der fortæller dig, at din testtid er udløbet. Testen indsendes automatisk efter ti sekunders nedtælling [1], eller du kan klikke på knappen Ok, fint (Ok, fine) eller ikonet Luk for at indsende din test [2].