cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan tilføjer jeg som studerende en begivenhed til min kalender?

Hvordan tilføjer jeg som studerende en begivenhed til min kalender?

Du kan tilføje en personlig påmindelse til din egen kalender for en kommende begivenhed.

Åbn Kalender

Åbn Kalender

I Global Navigation skal du klikke på Kalender (Calendar) linket.

Tilføj begivenhed

Klik på en hvilken som helst dato i kalenderen for at tilføje en begivenhed [1]. Eller klik på pilene ved siden af navnet på måneden for at navigere til en anden måned [2], og vælg en dato.

Hvis du ikke ønsker at finde datoen manuelt, kan du klikke på ikonet Tilføj (Add) [3].

Indtast indstillinger for begivenhed

Indtast indstillinger for begivenhed

Indtast en titel for begivenheden [1].

Afhængigt af hvordan du tilføjede din begivenhed, kan datoen være blevet udfyldt for dig. Hvis ikke, skal du angive en dato i datafeltet [2].

Kalendertidspunkt kan også være blevet udfyldt for dig i Fra-felterne [3]. Specificer start- og sluttid for begivenheden [3]. For at oprette en heldagsbegivenhed skal Fra-feltet være tomt, så der ikke er nogen start- og sluttid for din begivenhed.

Indtast sted for begivenheden [4].

Indsend begivenhed

Indsend begivenhed

Klik på Flere Muligheder (More Options) [1] for at tilføje yderligere detaljer til din begivenhed [6]. Du kan bruge Rich Content Editor til at tilføje en beskrivelse eller ressource-links, tilføje en adresseplacering og duplikere begivenheden.

Ellers skal du klikke på knappen Indsend (Submit) [2].

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.