cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n llwytho cyfryngau i fyny yn Canvas Studio?

Sut ydw i’n llwytho cyfryngau i fyny yn Canvas Studio?

Gallwch chi lwytho ffeiliau sain neu fideo i fyny i Canvas Studio un ai drwy’r botwm Ychwanegu neu drwy lusgo a gollwng i mewn i’r dudalen Fy Llyfrgell. Gellir llwytho cyfryngau i fyny o unrhyw dudalen yn eich cyfrif. Ar ôl i ffeil gyfryngau gael ei llwytho i fyny, gallwch chi reoli’r holl osodiadau a rheoliadau.

Gallwch chi lwytho swp o ffeiliau gyfryngau penodol i fyny ar yr un pryd. Y ffeil gyfryngau fwyaf y mae modd ei llwytho i fyny yw 10 GB Dysgwch fwy amfformatiau ffeiliau cydnaws.

Nodyn: Mae gweinyddwyr yn gallu rhwystro defnyddwyr rhag ychwanegu cyfryngau drwy YouTube a rhag llwytho cyfryngau i fyny o ddyfais. Gallwch ddysgu mwy am reoli hawliau yn Canvas Studio.

Llwytho Cyfryngau i fyny

I lwytho ffeil sain neu fideo i fyny, gallwch chi lusgo a gollwng y ffeil i mewn i Studio [1], neu gallwch chi glicio’r eicon Ychwanegu (Add).

Nodyn: Mae gweinyddwyr yn gallu rhwystro defnyddwyr rhag llwytho cyfryngau i fyny o ddyfais. Gallwch ddysgu mwy am reoli hawliau yn Canvas Studio.

Ychwanegu Ffeil Gyfryngau

Ychwanegu Ffeil Gyfryngau

Ar ôl i chi glicio’r eicon Ychwanegu (Add), gallwch chi lusgo a gollwng ffeil(iau), pori am ffeiliau, neu ychwanegu fideo Youtube.

I ddewis ffeiliau i’w llwytho i fyny, cliciwch y botwm Pori Ffeiliau (Browse Files) [1], dewch o hyd i’r ffeil a dewiswch hi ar eich cyfrifiadur [2], a chliciwch y botwm Dewis (Choose) neu Agor (Open) [3].

Ychwanegu Fideo YouTube

Ychwanegu Fideo YouTube

I ychwanegu fideo YouTube, copïwch a gludwch y ddolen YouTube i mewn i’r maes URL [1] a chliciwch y botwm Ychwanegu (Add) [2].

Nodyn: Mae gweinyddwyr yn gallu rhwystro defnyddwyr rhag ychwanegu cyfryngau drwy YouTube. Gallwch ddysgu mwy am reoli hawliau yn Canvas Studio.

Gweld y Bar Cynnydd

Gweld y Bar Cynnydd

Mae’r bar cynnydd yn dangos statws llwytho i fyny eich ffeil gyfryngau.

Gweld Cyfryngau

Gweld Cyfryngau

Pan fo’r cyfryngau wedi gorffen llwytho i fyny a phrosesu, gallwch chi weld eich cyfryngau drwy glicio’r cyfryngau.

Rheoli Cyfryngau

Rheoli Cyfryngau

Pan fyddwch chi’n llwytho cyfryngau i fyny, bydd gennych chi fynediad at yr holl osodiadau a rheoliadau. Gallwch chi rannu’r cyfryngau neu gael dolen gyhoeddus neu blannu cod [1], llwytho’r cyfryngau i lawr [2], dileu’r cyfryngau [3], ychwanegu capsiynnau [4], a golygu manylion a thagiau [5].

Ar ôl i ddefnyddwyr weld eich cyfryngau, gallwch chi weld eu sylwadau [6] ac adolygu dadansoddiadau defnyddwyr [7].