Degraded AWS performance is currently impacting some Canvas users in the North American region. Check Canvas Status for updates.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n cychwyn ar gwrs newydd yn y Dangosfwrdd fel addysgwr?

Sut ydw i’n cychwyn ar gwrs newydd yn y Dangosfwrdd fel addysgwr?

Os oes gennych chi hawl i ychwanegu cyrsiau newydd yn Canvas, gallwch chi ddechrau cyrsiau newydd o’ch Dangosfwrdd Canvas. Mae cyrsiau newydd yn cael eu creu fel cregyn cyrsiau sy’n gallu dal ymrestriadau a chynnwys cyrsiau ar gyfer eich sefydliad.

Pan fyddwch chi'n creu cwrs o’r Dangosfwrdd, rydych chi’n cael eich ychwanegu’n awtomatig at y cwrs fel addysgwr. Does dim ymrestriadau eraill yn y cwrs, ond efallai y byddwch chi’n gallu ychwanegu defnyddwyr at gwrs newydd. Yn ogystal, dydy cyrsiau newydd ddim yn cynnwys cwrs. Yn y cwrs newydd, gallwch chi greu cynnwys newydd ac ychwanegu cynnwys sy’n bodoli’n barod drwy ddefnyddio’r adnodd mewngludo cwrs a thrwy rannu cynnwys o gwrs sy’n bodoli’n barod.

Fe arall, gallwch chi greu cwrs newydd i’w ddefnyddio fel blwch tywod. Cwrs heb ymrestriadau myfyrwyr yw blwch tywod lle gallwch chi greu, addas a gweld rhagolwg o strwythur a chynnwys cwrs heb fyfyrwyr yn ymyrryd. Yna gallwch chi rannu neu fewngludo cynnwys eich blwch tywod i gyrsiau byw.

Nodiadau:

  • Os nad oes modd i chi ddechrau cwrs fel y dangosir yn y cyfarwyddiadau hyn, yna mae eich sefydliad wedi analluogi'r nodwedd hon. Mae rhai sefydliadau yn darparu cyrsiau i staff yn awtomatig drwy Ffeiliau SIS (System Gwybodaeth Myfyrwyr) wedi’u mewngludo. I gael help gyda chreu cwrs newydd, cysylltwch â’ch Gweinyddwr Canvas.
  • Os ydy eich sefydliad yn defnyddio templed cwrs, bydd eich cwrs newydd yn cynnwys tesun o’r templed hwnnw.

Dechrau Cwrs Newydd

Dechrau Cwrs Newydd

Ym mar ochr y Dangosfwrdd, cliciwch y botwm Dechrau Cwrs Newydd (Start a New Course). Efallai y bydd angen i chi sgrolio i lawr i weld y botwm hwn.

Nodyn: Os nad ydych chi’n gweld y botwm hwn yn Canvas, yna mae eich sefydliad wedi analluogi'r nodwedd hon.

Ychwanegu Manylion Cwrs

Ychwanegu Manylion Cwrs

Ychwanegwch enw eich cwrs drwy deipio yn y maes Enw Cwrs (Course Name) [1].

Os yw enw eich cwrs yn hirach na 21 nod, gallwch greu cod cwrs yn y maes Enw Byr (Short Name) [2]. Os yw enw eich cwrs yn rhy fyr i greu Enw Byr, bydd enw byr yn cael ei greu i chi yn awtomatig. Bydd yr enw byr yn ymddangos ar frig y ddewislen Crwydro'r Cwrs ac ar y cerdyn cwrs yn y dangosfwrdd. Os oes gennych chi hawl i olygu enw’r cwrs, mae’n bosib y byddwch chi’n gallu newid enw a chod y cwrs rywbryd eto yng Ngosodiadau’r Cwrs.

Os ydych chi am osod trwydded cynnwys, dewiswch y gwymplen trwydded cynnwys [3]. Bydd y gosodiad hwn yn helpu Canvas i gadw golwg ar y drwydded ddiofyn ar gyfer cynnwys o fewn eich cwrs. Yn ddiofyn, mae unrhyw gynnwys yn cael ei ystyried o dan hawlfraint, ond gallwch ryddhau eich cynnwys i’r parth cyhoeddus hefyd neu ddewis trwydded Creative Commons. Gallwch ddysgu mwy am drwyddedau a gosod y drwydded ar unrhyw adeg yng Ngosodiadau’r Cwrs.

Creu Cwrs

Creu Cwrs

Cliciwch y botwm Creu Cwrs (Create course).

Gweld Cwrs

Gweld y cwrs newydd. Yn dibynnu ar ddymuniad eich sefydliad, gallwch ddefnyddio’r Rhestr atgoffa wrth greu cwrs neu Diwtorial Creu Cwrs Canvas i lenwi eich cwrs ar unrhyw adeg.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback