Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio'r Gwirydd Hygyrchedd yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel addysgwr?

Sut ydw i’n defnyddio'r Gwirydd Hygyrchedd yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel addysgwr?

Bydd y Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cael ei derfynu mewn fersiwn yn y dyfodol. Gallwch alluogi'r nodwedd Golygydd Cynnwys Cyfoethog Newydd yn yr opsiynau nodweddion cwrs.

Mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cynnwys adnodd hygyrchedd sy'n gwirio gwallau hygyrchedd cyffredin yn y golygydd. Gall yr adnodd hwn eich helpu chi i lunio cynnwys ar gyfer cwrs gan ystyried priodoleddau hygyrchedd, ac mae ym mar dewislenni’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Mae’r adnodd hwn yn dilysu cynnwys sydd wedi’i greu yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn unig. Mae modd i chi ddefnyddio adnoddau hygyrchedd eraill i ddilysu cynnwys ychwanegol yn Canvas hefyd.

Mae’r holl gydrannau wedi’u llunio yn unol â'r templed sydd yng Ngolygydd Thema'r sefydliad ac maent yn dilysu’r rheolau hygyrchedd canlynol:

 • Dolenni cyfagos: Dylai dolenni cyfagos sydd â'r un URL rannu’r un ddolen. Mae’r rheol hon yn dilysu gwallau mewn dolenni lle gall testun y ddolen gynnwys bylchau a thorri’r ddolen i fwy nag un dolen.
 • Paragraffau penawdau: Ni ddylai penawdau gynnwys mwy na 120 nod.
 • Delwedd Testun Amgen: Dylai delweddau gynnwys priodoledd amgen yn disgrifio cynnwys y ddelwedd.
 • Enw ffeil y ddelwedd amgen: Ni ddylai enwau ffeiliau delweddau gael eu defnyddio fel y priodoledd amgen sy’n disgrifio cynnwys y ddelwedd. Ar hyn o bryd mae ffeiliau sy’n cael eu llwytho i fyny yn uniongyrchol i Canvas yn creu ailgyfeiriad nad yw'n dilysu enwau ffeiliau delweddau yn gywir.
 • Hyd y ddelwedd amgen: Dylai testun priodoledd amgen gynnwys llai na 120 nod.
 • Cyferbynnedd testun mawr: Dylai testun sy'n fwy na 18pt (neu destun trwm 14pt) ddangos cymhareb cyferbynnedd o 3:1 o leiaf.
 • Rhestrau: Dylai rhestrau gael eu fformatio fel rhestrau.
 • Penawdau dilyniannol: Ni ddylid anwybyddu lefelau penawdau (ee H2 i H4). Fodd bynnag, nid yw’r adnodd yn gwirio a yw'r pennawd yn dechrau gyda H2 ynteu a yw’r penawdau’n dilyn gweddill y cynnwys ar y dudalen. Nid yw tablau'n dechrau gyda H1, sydd wedi’i neilltuo ar gyfer teitl y dudalen.
 • Cyferbynnedd testun bach: Dylai testun sy'n llai na 18pt (neu destun trwm 14pt) ddangos cymhareb cyferbynnedd o 4.5:1 o leiaf.
 • Capsiynau tablau: Dylai tablau gynnwys capsiwn yn disgrifio cynnwys y tabl.
 • Ystod pennawd tabl: Dylai penawdau tablau nodi’r ystod a’r strwythur priodol.
 • Pennawd tabl: Dylai tablau gynnwys o leiaf un pennawd.

Nodyn: O ran cyferbynnedd testun, mae’r Gwirydd Hygyrchedd yn dilysu lliw drwy ddefnyddio’r un cyfrifiadau â’r adnodd WebAIM ac yn dilysu yn erbyn templedi'r Golygydd Thema heb Arddulliau Cyferbynnedd Uchel. Fodd bynnag, rhaid galluogi Arddulliau Cyferbynnedd Uchel er mwyn dilysu a yw lliw dolen yn cael ei ddiystyru â llaw yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog gan ddefnyddio un o nodweddion Canvas sy’n gallu delio â’r Golygydd.

Agor Gwirydd Hygyrchedd

Agor Gwirydd Hygyrchedd

cliciwch yr eicon Gwirydd Hygyrchedd.

Nodyn: Gan ddibynnu ar led ffenestr eich porwr, efallai y bydd yn rhaid i chi sgrolio'r bar dewislenni yn llorweddol i weld yr eicon.

Gweld Problemau

Ar ôl canfod problem, mae’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn nodi’r ardal yr effeithiwyd arni [1]. Mae'r bar ochr yn dangos y priodoledd hygyrchedd [2] ac esboniad o’r gwall [3]. I gael rhagor o wybodaeth am y priodoledd hygyrchedd, cliciwch yr eicon Gwybodaeth [4].

Gweld Problemau Ychwanegol

Gweld Problemau Ychwanegol

Os yw’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cynnwys mwy nag un problem [1], gallwch weld yr holl broblemau drwy glicio y botymau Blaenorol (Previous) neu Nesaf (Next) [2].

Trwsio

Trwsio

I ddatrys problem, dylech gwblhau’r dasg fel y nodir yn y bar ochr [1]. Er enghraifft, os oes angen ychwanegu capsiwn at dabl i ddatrys y broblem, bydd y bar ochr yn dangos maes testun lle gallwch chi roi capsiwn.

Ar ôl i chi orffen eich newidiadau, cliciwch y botwm Trwsio (Apply Fix) [2].

Bydd y Gwirydd Hygyrchedd yn gwneud y gwaith trwsio ac yn dangos yr wybodaeth am y broblem nesaf. Parhau i adolygu a thrwsio unrhyw broblemau sydd wedi’u canfod yn y golygydd.

Cadarnhau Trwsio

Cadarnhau Trwsio

Ar ôl i’r holl broblemau gael eu trwsio, neu os nad oes problemau wedi’u canfod yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog, bydd y bar ochr yn dangos nad oes problemau a bydd yn cau’n awtomatig.

Was this article helpful? Yes No