cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n rheoli gosodiadau asesiad yn New Quizzes?

Sut ydw i’n rheoli gosodiadau asesiad yn New Quizzes?

Gallwch chi addasu gosodiadau darparu asesiad yn New Quizzes? Bydd yr opsiynau hyn y newid y ffordd y bydd asesiad yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr.

I olygu’r cyfanswm pwyntiau, grŵp aseiniadau, dyddiad erbyn, dyddiadau ar gael a’r myfyrwyr unigol a’r adrannau cwrs fydd yn derbyn yr asesiad, golygwch yr asesiad o'r dudalen Asesiadau.

Agor Cwis

Agor Cwis

Gallwch chi greu asesiad newydd neu agor asesiad sy’n bodoli’n barod yn y dudalen Gwisiau.

Os ydych chi’n creu asesiad newydd, cliciwch y botwm Ychwanegu Cwis (Add Quiz) [1]. I olygu asesiad sy’n bodoli’n barod, cliciwch deitl yr asesiad hwnnw [2].

Agor New Quizzes

Agor New Quizzes

I agor New Quizzes o asesiad sydd yn bodoli’n barod, cliciwch y botwm Adeiladu (Build).

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Cliciwch y tab Gosodiadau.

Gweld Neges Rhybudd

Gweld Neges Rhybudd

Os yw’r myfyriwr wedi cyflwyno’r asesiad yn barod, bydd neges rhybudd yn ymddangos ar y dudalen Gosodiadau Darparu.

Cymysgu Cwestiynau

Cymysgu Cwestiynau

I gymysgu’r drefn y mae’r cwestiynau’n cael eu dangos i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Cymysgu Cwestiynau (Shuffle Questions). Os bydd y gosodiad hwn wedi’i analluogi, bydd y cwestiynnau’n ymddangos yn y drefn y bydddwch chi’n eu neilltuo yn yr asesiad.

Nodyn: Bydd cwestiynau banc eitemau sydd wedi cael eu hychwanegu mewn grŵp yn parhau i gael eu cymysgu o fewn y grŵp hwnnw p’un ai ydy’r gosodiad hwn ymlaen neu wedi’i ddiffodd.

Cymysgu Atebion

Bwrdd Gwaith

Er mwyn cymysgu’r drefn y mae’r atebion yn cael eu dangos i fyfyrwyr mewn cwestiynau cwis cyfateb, mwy nag un ateb, a mwy nag un dewis, cliciwch y botwm Cymysgu Atebion (Shuffle Answers). Os bydd y gosodiad hwn wedi’i analluogi, bydd yr atebion yn ymddangos yn y drefn y bydddwch chi’n eu neilltuo yn y cwestiynau cwis.

Nodyn: Dydy cymysgu atebion ddim yn sicrhau y bydd y drefn yn ymddangos yn wahanol i bob myfyriwr. Bydd rhai myfyrwyr yn cael yr atebion yn yr un drefn, yn dibynu ar faint o atebion sydd i bob cwestiwn.

Dangos un cwestiwn ar y tro

Dangos un cwestiwn ar y tro

I ddangos un cwestiwn ar y tro i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Un cwestiwn ar y tro (One Question at A Time) [1]. I adael i fyfyrwyr fynd yn ôl at gwestiynau blaenorol mewn asesiad, cliciwch y blwch ticio Caniatáu Mynd Yn Ôl (Allow Backtracking) [2]. Mae Caniatáu Mynd Yn Ôl wedi’i alluogi yn ddiofyn.

Gofyn am God Mynediad Myfyriwr

Gofyn am God Mynediad Myfyriwr

I ofyn i fyfyrwyr roi cod mynediad i gymryd rhan mewn asesiad, cliciwch y botwm Gofyn am God Mynediad Myfyriwr (Require a student access code) [1]. Yna rhowch y cod mynediad yn y maes Cyfrinair (Password) [2]. I weld cod mynediad wedi’i guddio, cliciwch y blwch ticio Dangos cod mynediad (Show access code) [3].

Gosod Terfyn Amser

Gosod Terfyn Amser

I osod terfyn amser ar gyfer asesiad, cliciwch y botwm Terfyn Amser (Time Limit) [1]. Yna rhowch y terfyn amser gan ddefnyddio’r meysydd Oriau (Hours) a Munudau (Minutes) [2].

Nodyn: Bydd cwisiau sydd ar y gweill yn cael eu cyflwyno’n awtomatig pan fydd y dyddiad a’r amser ar gael yn cyrraedd, hyd yn oed os oes amser ar ôl.

Hidlo Cyfeiriadau IP

Hidlo Cyfeiriadau IP

I hidlo cyfeiriadau IP ar gyfer asesiad, cliciwch y botwm Hidlo Cyfeiriadau IP (Filter IP Addresses) [1]. Yna rhowch ystod o gyfeiriadau IP sydd wedi’u caniatáu gan ddefnyddio’r meysydd Ystod o Gyfeiriadau IP wedi’u Caniatáu (Allowed IP range) [2]. I ychwanegu mwy nag un ystod o gyfeiriadau IP, cliciwch y ddolen Ychwanegu ystod wedi’i chaniatáu (Add Allowed range) [3].

Caniatáu cyfrifiannell ar y sgrin

Caniatáu cyfrifiannell ar y sgrin

I alluogi cyfrifiannell ar sgrin ar gyfer yr asesiad cyfan, cliciwch y botwm Caniatáu Cyfrifiannell (Allow Calculator) [1]. Dewiswch yr opsiwn cyfrifiannell Sylfaenol (Basic) neu Gwyddonol (Scientific). Dydy’r Gyfrifiannell sylfaenol ddim ond yn dangos rhifau a swyddogaethau mathemategol sylfaenol (adio, tynnu, lluosi, rhannu), Mae’r Gyfrifiannell wyddonol yn dangos rhagor o opsiynau ar gyfer cyfrifiadau uwch.

Caniatáu mwy nag un ymgais

I ganiatáu mwy nag un ymgais ar gyfer asesiad, cliciwch y botwm Caniatáu mwy nag un ymgais (Allow multiple attempts) [1]. I neilltu pa sgôr i’w chadw ar gyfer graddau myfyrwyr, dewiswch yr opsiwn yn y gwymplen Sgôr i’w chadw (Score to keep) [2]. Gallwch chi ddewis cadw’r sgôr uchaf, y sgôr cyfartalog, y sgôr ddiweddaraf, neu’r sgôr cyntaf.

Nodyn: Does dim modd delio â’r Polisi Cyflwyniadau Hwyr wrth ddefnyddio mwy nag un cais yn New Quizzes.

Gosod Ymgeision Cyfyngedig

Yn ddiofyn, bydd myfyrwyr yn cael nifer ddiderfyn o ymgeision pan fydd yr opsiwn Caniatáu mwy nag un ymgais (Allow multiple attempts) wedi’i alluogi. I osod nifer cyfyngedig o ymgeision, dewiswch yn opsiwn Cyfyngedig (Limited) [1]. Yna dewiswch sawl ymgais rydych chi am ei chaniatau [2].

Gosod Cyfnod Aros

I osod cyfnod aros rhwng ymgeision, cliciwch y blwch ticio Gofyn am amser rhwng ymgeision (Require time between attempts) [4]. Yna dewiswch y dyddiau [2], oriau [3], a munudau [4] y bydd gofyn i fyfyrwyr aros cyn y cân nhw ddechrau ar ymgais newydd.

Cuddio Canlyniadau Myfyrwyr

Cuddio Canlyniadau Myfyrwyr

I rwystro myfyrwyr rhag gweld canlyniadau asesiad, cliciwch y botwm Cyfyngu ar wedd canlyniadau myfyrwyr (Restrict student result view).

Nodyn: Bydd myfyrwyr yn dal i allu gweld graddau eu hasesiadau yn y Llyfr Graddau pan fydd yr opsiwn Cyfyngu ar wedd canlyniadau myfyrwyr wedi’i alluogi. I guddio graddau thag myfyrwyr yn gyfan gwbl, bydd angen i chi alluogi polisi postio eich hun yn y Llyfr Graddau.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback