Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n gweld cynlluniau graddau mewn cyfrif?

Sut ydw i’n gweld cynlluniau graddau mewn cyfrif?

Mae modd gweld cynlluniau graddau eich cyfrif, gan gynnwys cynlluniau graddau rydych chi wedi’u creu ar gyfer eich cyfrif. Mae modd i chi olygu a dileu cynlluniau graddau hefyd, os oes angen.

Bydd unrhyw gynlluniau graddau sydd wedi’u creu yn eich cyfrif yn ymddangos mewn isgyfrifon hefyd.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor yr adran Graddio

Agor yr adran Graddio

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Graddio (Grading).

Agor Cynlluniau Graddau

Agor Cynlluniau Graddau

Os yw’r nodwedd Mwy Nag Un Cyfnod Graddio wedi’u galluogi ar gyfer eich sefydliad, cliciwch y tab Cynlluniau Graddau (Grading Schemes).

Gweld Cynlluniau Graddau

Mae'r dudalen Cynlluniau Graddau’n (Grading Schemes) dangos yr holl gynlluniau graddau ar gyfer eich cyfrif.

Ychwanegu Cynllun Graddau

Ychwanegu Cynllun Graddau

I ychwanegu cynllun graddau at gyfrif,, cliciwch y botwm Ychwanegu Cynllun Graddau (Add Grading Scheme).

Rheoli Cynlluniau Graddau

I olygu cynllun graddau, cliciwch yr eicon Golygu [1].

I ddileu cynllun graddau, cliciwch yr eicon Dileu [2].

Nodiadau:

  • Dim ond cynlluniau graddau sydd heb gael eu cysylltu â chwrs y mae modd eu golygu. Fodd bynnag, mae hi bob amser yn bosib dileu cynlluniau graddau.
  • Os ydych chi’n dileu cynllun graddau lefel cyfrif sydd wedi cael ei alluogi ar lefel y cwrs ac wedi’i ddefnyddio i asesu myfyriwr, ni fydd y cynllun graddau’n cael ei ddileu o’r cwrs.
Was this article helpful? Yes No