cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n defnyddio'r wedd HTML yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel myfyriwr?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n defnyddio'r wedd HTML yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel myfyriwr?

Bydd y Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cael ei derfynu mewn fersiwn yn y dyfodol. Mae addysgwyr yn gallu galluogi'r nodwedd Golygydd Cynnwys Cyfoethog Newydd yn yr opsiynau nodweddion cwrs.

Gallwch ddefnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog i blannu cynnwys gan ddefnyddio HTML. Caiff y Golygydd Cynnwys Cyfoethog ei ddefnyddio mewn nodweddion sy’n delio â'r golygydd (Cyhoeddiadau, Aseiniadau, Trafodaethau, Tudalennau a Chwisiau).

Wrth geisio codio HTML personol yn Canvas, efallai y byddwch yn gweld nad yw rhai codau HTML yn gweithio pan fyddan nhw’n cael eu cadw. Y rheswm am hyn yw mai dim ond elfennau HTML penodol y gall Canvas ddelio â nhw oherwydd rhesymau diogelwch. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gynnwys sydd wedi'i gopïo a’i ludo o ffynhonnell allanol. Mae dolen at restr o dagiau HTML a ganiateir yn Canvas i'w gweld isod. Gall tagiau HTML nad ydynt ar y rhestr hon gael eu tynnu o Olygydd Cynnwys Cyfoethog Canvas pan fyddwch yn cadw eich gwaith. Edrychwch ar PDF rhestr o gyfeiriadau wedi'u caniatáu Golygydd HTML Canvas i gael rhagor o wybodaeth.

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog gan ddefnyddio un o nodweddion Canvas sy’n gallu delio â’r Golygydd.

Agor Golygydd HTML

Agor Golygydd HTML

Cliciwch y ddolen Golygydd HTML (HTML Editor).

Nodyn: Pan fyddwch yn y wedd HTML, gallwch doglo yn ôl drwy glicio’r ddolen Golygydd Cynnwys Cyfoethog (Rich Content Editor).

Rhoi Cynnwys

Rhoi Cynnwys

Rhowch eich cynnwys HTML.

Cadw Newidiadau

Cadw Newidiadau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Nodyn: Pan fyddwch yn defnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn y nodwedd Trafodaethau, efallai y bydd y botwm Cadw (Save) yn ymddangos fel botwm Postio Ymateb (Post Reply).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.