Sut ydw i’n defnyddio'r wedd HTML yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog fel myfyriwr?

Bydd y Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn cael ei derfynu mewn fersiwn yn y dyfodol. Mae addysgwyr yn gallu galluogi'r nodwedd Golygydd Cynnwys Cyfoethog Newydd yn yr opsiynau nodweddion cwrs.

Gallwch ddefnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog i blannu cynnwys gan ddefnyddio HTML. Caiff y Golygydd Cynnwys Cyfoethog ei ddefnyddio mewn nodweddion sy’n delio â'r golygydd (Cyhoeddiadau, Aseiniadau, Trafodaethau, Tudalennau a Chwisiau).

Wrth geisio codio HTML personol yn Canvas, efallai y byddwch yn gweld nad yw rhai codau HTML yn gweithio pan fyddan nhw’n cael eu cadw. Y rheswm am hyn yw mai dim ond elfennau HTML penodol y gall Canvas ddelio â nhw oherwydd rhesymau diogelwch. Mae hyn hefyd yn berthnasol i gynnwys sydd wedi'i gopïo a’i ludo o ffynhonnell allanol. Mae dolen at restr o dagiau HTML a ganiateir yn Canvas i'w gweld isod. Gall tagiau HTML nad ydynt ar y rhestr hon gael eu tynnu o Olygydd Cynnwys Cyfoethog Canvas pan fyddwch yn cadw eich gwaith. Edrychwch ar PDF rhestr o gyfeiriadau wedi'u caniatáu Golygydd HTML Canvas i gael rhagor o wybodaeth.

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agor Golygydd Cynnwys Cyfoethog

Agorwch y Golygydd Cynnwys Cyfoethog gan ddefnyddio un o nodweddion Canvas sy’n gallu delio â’r Golygydd.

Agor Golygydd HTML

Agor Golygydd HTML

Cliciwch y ddolen Golygydd HTML (HTML Editor).

Nodyn: Pan fyddwch yn y wedd HTML, gallwch doglo yn ôl drwy glicio’r ddolen Golygydd Cynnwys Cyfoethog (Rich Content Editor).

Rhoi Cynnwys

Rhoi Cynnwys

Rhowch eich cynnwys HTML.

Cadw Newidiadau

Cadw Newidiadau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Nodyn: Pan fyddwch yn defnyddio’r Golygydd Cynnwys Cyfoethog yn y nodwedd Trafodaethau, efallai y bydd y botwm Cadw (Save) yn ymddangos fel botwm Postio Ymateb (Post Reply).