Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Wat is de Rich Content Editor? (OUD)

Wat is de Rich Content Editor? (OUD)

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Cursusleiders kunnen de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

Canvas heeft een eenvoudige maar krachtige content editor die op elk gewenst moment beschikbaar is om nieuwe content te maken. De Rich Content Editor wordt gebruikt voor functies die de editor ondersteunen (Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen of Syllabus).

Hoewel het duidelijk en gestroomlijnd is, is Rich Content Editor verfijnd genoeg om eventuele embedding van video content, wiskunde formules en andere rich media te ondersteunen.

Bekijk een video over Rich Content Editor.

Opmerking: Extern geconfigureerde (LTI) Tools kunnen extra knoppen in Rich Content Editor maken.

Rich Content Editor weergeven

Rich Content Editor beinhoud een inhoud gebied en de inhoud selector.

Alles wat in een web browser bekeken kan worden kan in het inhoudsgebied van de Rijke inhoud editor ingevoegd worden [1]. HTML kan ook rechtstreeks in Canvas worden ingevoerd met behulp van de HTML Editor-link [2].

Bovendien kunnen gebruikers gemakkelijk de inhoud van de cursus koppelen met Inhoudsselector [Content Selector] [3], die altijd in de zijbalk wordt getoond als Rich Content Editor open is. Afhankelijk van het feit of het functiegebied wordt bekeken (cursus of groep), kunnen de gebruikers bestaande bestanden, afbeeldingen of links koppelen en nieuwe bestanden en afbeeldingen uploaden.

Welke functies van Canvas maken gebruik van de Rijke inhoud editor?

De volgende functies van Canvas maken gebruik van de Rijke inhoud editor:

 • Aankondigingen
 • Opdrachten
 • Discussies
 • Pagina's
 • Toetsen
 • Syllabus

Sneltoetsen openen

Canvas gebruikers kunnen de toetsenbord navigatie in Rich Content Editor gebruiken. Je kunt het menu Toetsenbordsneltoetsen openen door te klikken op het toetsenbordpictogram. Je kunt het menu ook openen door te drukken op Alt+F8 (pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 (Mac-toetsenbord).

Menu Toetsenbordsneltoetsen bekijken

Menu Toetsenbordsneltoetsen bekijken

De volgende sneltoetsen worden in de Rich Content Editor ondersteund:

 • Om het venster met de toetsenbordsneltoetsen te openen, Alt+F8 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk indrukken
 • Om de werkbalk met de elementopties te focussen, Ctrl+F9 (op een pc-toetsenbord) of Cmd+F9 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk indrukken
 • Om de menubalk van de editor te openen, Alt+F9 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F9 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk indrukken
 • Om de werkbalk van de editor te openen, Alt+F10 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F10 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk indrukken
 • Om een menu of dialoogvenster te sluiten en terug te keren naar het editorgebied, de Esc-toets indrukken
 • Om door een menu of werkbalk te navigeren, de Tab-toets indrukken
 • Je kunt ook andere toetsenbordsneltoetsen gebruiken.
Was this article helpful? Yes No