Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe beheer ik toetsbanken in een account?

Hoe beheer ik toetsbanken in een account?

Nadat je toetsbanken in je account hebt gemaakt, kun je deze naar believen bewerken, van een bladwijzer voorzien en verwijderen. Door een toetsbank een bladwijzer te geven kunnen gebruikers snel favoriete of veelgebruikte toetsbanken herkennen.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Toetsbanken openen

Toetsbanken openen

Klik op de link Toetsbanken (Question Banks) in Accountnavigatie.

Toetsbank bewerken

Toetsbank bewerken

Klik op het pictogram voor bewerken [1] om de naam van de toetsbank te wijzigen.

Je kunt vragen in de toetsbank bewerken, toevoegen of verwijderen door op de naam van de toetsbank te klikken [2]

Een toetsbank een bladwijzer geven

Een toetsbank een bladwijzer geven

Klik op het bladwijzerpictogram. Toetsbanken die al een bladwijzer hebben, hebben een witte X in het bladwijzerpictogram.

Toetsbanken met bladwijzer bekijken

Toetsbanken met bladwijzer bekijken

Je kunt toetsbanken met een bladwijzer bekijken door te klikken op de knop Toetsbanken met bladwijzer bekijken (View Bookmarked Banks).

De toetsbank verwijderen

De toetsbank verwijderen

Klik op het pictogram voor verwijderen.

Verwijdering bevestigen

Verwijdering bevestigen

Klik op OK om de toetsbank te verwijderen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.