Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik een transcript van mijn cursussen of programma's in Catalogus bekijken?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kan ik een transcript van mijn cursussen of programma's in Catalogus bekijken?

In Catalogus kun je een transcript bekijken van al je inschrijvingsinformatie zoals weergegeven op de tabbladen Wordt uitgevoerd, Voltooid en Niet voltooid. Als een programma meerdere subprogramma's heeft, laat het transcript alleen het eerste subprogramma zien.

Programma's tellen als één item; er worden geen cursusvereisten opgenomen in het totaal aan inschrijvingen. Als er geen inschrijvingsdatum is ingesteld, is de cursus nog niet gestart of is er geen inschrijvingsdatum beschikbaar. Transcripts laten ook verdiende studiepunten zien, evenals studiepunten die kunnen worden verdiend (wanneer een inschrijving is afgerond).

Cursistendashboard openen

Klik op de link Gebruikersmenu (User Menu) [1]. Klik vervolgens op de optie Cursistendashboard (Student Dashboard) [2]

PDF-transcript openen

PDF-transcript openen

Klik in het Cursistendashboard op de knop PDF-transcript .

Transcript bekijken

Transcript bekijken

Het PDF-transcript wordt in een nieuw browsertabblad geopend. Je kunt transcripts afdrukken of opslaan op je computer. De datum van het transcript wordt onderaan de PDF weergegeven.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.