cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursusleider de HTML-weergave in de Rich Content Editor gebruiken?

Hoe kan ik als cursusleider de HTML-weergave in de Rich Content Editor gebruiken?

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Je kunt de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om inhoud met HTML in te sluiten. De Rich Content Editor wordt gebruikt voor functies die de editor ondersteunen (Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen of Syllabus).

Wanneer je in Canvas probeert aangepaste HTML-codering uit te voeren, kun je erachter komen dat bepaalde HTML-codes niet meer werken nadat ze zijn opgeslagen. Dit komt omdat Canvas om veiligheidsredenen alleen bepaalde HTML-elementen ondersteunt. Dat geldt ook voor inhoud die vanuit een externe bron is gekopieerd. Hieronder zie je een link naar een lijst met HTML-tags die in Canvas zijn toegestaan. HTML-tags die niet in deze lijst zijn opgenomen, worden mogelijk uit de Canvas Rich Content Editor verwijderd wanneer je je werk opslaat. Bekijk de Canvas HTML Editor Allowlist PDF voor meer informatie.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor met een van de Canvas-functies die de Editor ondersteunen.

HTML Editor openen

HTML Editor openen

Klik op de link HTML Editor.

Opmerking: Je kunt vanuit de HTML-weergave terugkeren door op de link Rich Content Editor te klikken.

Inhoud invoeren

Inhoud invoeren

Bewerk de HTML-inhoud.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Bij gebruik van de Rich Content Editor in Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen heb je de mogelijkheid om op te slaan en te publiceren. Als je de Rich Content Editor in de Syllabus en Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als Syllabus bijwerken of Antwoord posten.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback