cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursusleider de Toegankelijkheidscontrole in de Rich Content Editor gebruiken?

Hoe kan ik als cursusleider de Toegankelijkheidscontrole in de Rich Content Editor gebruiken?

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Je kunt de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

De Rich Content Editor bevat een toegankelijkheidstool waarmee algemene toegankelijkheidsfouten binnen de editor worden gecontroleerd. Met behulp van deze tool in de menubalk van de Rich Content Editor kun je cursusinhoud ontwerpen met inachtneming van toegankelijkheidskenmerken.

De tool controleert alleen inhoud die binnen de Rich Content Editor gemaakt is. Je kunt ook andere toegankelijkheidstools gebruiken om andere inhoud in Canvas te controleren.

Alle componenten worden ontworpen op basis van de reeks sjablonen in de Theme Editor van de organisatie en de volgende toegankelijkheidsregels worden geverifieerd:

 • Aangrenzende links: Aangrenzende links met dezelfde URL moeten uit één link bestaan. Met deze regel worden links gecontroleerd op fouten waarbij de linktekst spaties kan bevatten waardoor de link in meerdere links wordt opgesplitst.
 • Koptekstalinea's: Kopteksten mogen niet meer dan 120 tekens bevatten.
 • Alt-tekst voor afbeeldingen: Afbeeldingen moeten een alt-kenmerk hebben dat de inhoud van de afbeelding beschrijft.
 • Alt-bestandsnaam voor afbeeldingen: Namen van afbeeldingsbestanden mogen niet worden gebruikt als alt-kenmerk voor beschrijving van de inhoud van de afbeelding. Momenteel wordt voor bestanden die rechtstreeks naar Canvas worden geüpload, een omleiding gemaakt die bestandsnamen voor afbeeldingen niet juist verifieert.
 • Alt-lengte voor afbeeldingen: Alt-tekst moet minder dan 120 tekens bevatten.
 • Contrast grote tekst: Voor tekst groter dan 18pt (of vet 14pt) geldt een miinimum contrastverhouding van 3:1.
 • Lijsten: Lijsten moeten als lijst worden opgemaakt.
 • Opeenvolgende kopteksten: Koptekstniveaus mogen niet worden overgeslagen (zoals van H2 naar H4). De tool controleert echter niet of de eerste kop met H2 begint en of de kopteksten sequentieel zijn ten opzichte van de rest van de inhoud van de pagina. Tabellen beginnen niet met H1, omdat deze koptekst bestemd is voor de paginatitel.
 • Contrast kleine tekst: Voor tekst kleiner dan 18pt (of vet 14pt) geldt een miinimum contrastverhouding van 4,5:1.
 • Bijschriften bij tabellen: Tabellen moeten een bijschrift bevatten dat de inhoud van de tabel aangeeft.
 • Context tabelkop: Tabelkoppen moeten de context en de bijbehorende structuur aangeven.
 • Tabelkop: Tabellen moeten minstens één kop hebben.

Opmerking: Voor tekstcontrast controleert de Toegankelijkheidscontrole kleur met behulp van dezelfde berekeningen als de WebAIM-tool en wordt de controle uitgevoerd aan de hand van Theme Editor-sjablonen zonder stijlen met Hoog contrast. Stijlen met Hoog contrast moeten wel worden ingeschakeld voor verificatie als een linkkleur handmatig wordt overschreven in de Rich Content Editor.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor met een van de Canvas-functies die de Editor ondersteunen.

Toegankelijkheidscontrole openen

Toegankelijkheidscontrole openen

Klik op het pictogram van de Toegankelijkheidscontrole.

Opmerking: Afhankelijk van de breedte van je browservenster is het wellicht nodig met de menubalk te schuiven om het pictogram te kunnen zien.

Problemen bekijken

Wanneer er een probleem wordt vastgesteld, markeert de Rich Content Editor het betroffen gebied [1]. De zijbalk geeft het toegankelijkheidskenmerk weer [2], samen met een beschrijving van de fout [3]. Klik op het informatiepictogram [4] voor meer informatie over het toegankelijkheidskenmerk.

Extra problemen bekijken

Extra problemen bekijken

Als de Rich Content Editor meer dan één probleem bevat [1], kun je al die problemen bekijken door op de knoppen voor Vorige of Volgende te klikken [2].

Correctie toepassen

Correctie toepassen

Je kunt een probleem oplossen door de in de zijbalk vermelde taak uit te voeren 1]. Als het probleem bijvoorbeeld moet worden opgelost door een bijschrift toe te voegen aan een tabel, toont de zijbalk een tekstveld waarin je het bijschrift kunt invoeren.

Wanneer je klaar bent met de wijzigingen, klik je op Correctie toepassen (Apply Fix) [2].

De Toegankelijkheidscontrole past de correctie toe en geeft de informatie over het volgende probleem weer. Ga verder met controleren en corrigeer alle gevonden problemen vanuit de editor.

Correctie bevestigen

Correctie bevestigen

Wanneer alle problemen zijn opgelost, of als er geen problemen worden gevonden door de Rich Content Editor, meldt de zijbalk dat er geen problemen zijn en wordt de zijbalk automatisch gesloten.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback