cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe neem ik als cursusleider een video op met behulp van de Rich Content Editor?

Hoe neem ik als cursusleider een video op met behulp van de Rich Content Editor?

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Je kunt de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om een video op te nemen. Je kunt een opname van elke gewenste lengte maken, maar het is beter kortere video-opnames te maken. Als je video langer duurt dan 15 minuten, kun je voor het opnemen en uploaden een externe provider overwegen. Langere medialengten vergen meer tijd voor rendering en kunnen worden onderbroken als de internetverbinding niet stabiel is.

De Rich Content Editor wordt gebruikt voor functies die de editor ondersteunen (Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen of Syllabus).

Canvas-video's ondersteunen ook onderschrift-bestanden. Nadat je je video hebt opgenomen en opgeslagen, vind je hier informatie over hoe je onderschriften kunt toevoegen aan een video.

Opmerking: HTML5 video-opname geldt alleen voor Chrome en Firefox. Als je Safari gebruikt, moet je Flash video-opname gebruiken.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor met een van de Canvas-functies die de Editor ondersteunen.

Mediaopmerkingen gereedschap openen

Mediaopmerkingen gereedschap openen

Klik op het pictogram Media.

Optie voor video-opname selecteren

Optie voor video-opname selecteren

Als je computer een webcam heeft, zal Canvas je standaardcamera automatisch selecteren. Als je meerdere webcams hebt, kun je de gewenste webcam selecteren door op de knop Webcam te klikken.

Audio-optie selecteren

Audio-optie selecteren

Canvas zal ook je standaardmicrofoon selecteren. Als je meerdere microfoons hebt, kun je de gewenste microfoon selecteren door op de knop Microfoon (Mic) te klikken.

Opname starten

Opname starten

Klik op de knop Opname starten (Start Recording) om te beginnen met de video-opname.

Opname stoppen

Opname stoppen

De tijd [1] en het volumeniveau [2] van je opname worden tijdens de opname voortdurend bijgewerkt. Klik op de knop Stoppen (Finish) [3] om te stoppen met opnemen.

Opname beoordelen

Opname beoordelen

Klik op de knop Weergeven (Play) [1] om je video te beoordelen. Om je video op te slaan, klik je op het tekstveld [2], voert dan een titel in voor je video en klikt daarna op de knop Opslaan (Save) [3]. Klik op de knop Opnieuw starten (Start Over) [4] om je video opnieuw op te nemen.

Opmerking: Het kan enige tijd duren voordat lange video's zijn opgeslagen. Sluit de pagina pas nadat je video is opgeslagen.

Video bekijken

Video bekijken

Bekijk je video die automatisch in de Rich Content Editor is ingevoegd.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Bij gebruik van de Rich Content Editor in Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen heb je de mogelijkheid om op te slaan en te publiceren. Als je de Rich Content Editor in de Syllabus en Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als "Syllabus bijwerken" of "Antwoord posten".

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback