cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hoe upload ik als cursusleider een audiobestand met behulp van de Rich Content Editor?

Hoe upload ik als cursusleider een audiobestand met behulp van de Rich Content Editor?

De Rich Content Editor zal in een toekomstige release worden stopgezet. Je kunt de functie Nieuwe Rich Content Editor inschakelen in de cursusfunctieopties.

Je kunt de Rich Content Editor gebruiken om een audiobestand te uploaden. De Rich Content Editor wordt gebruikt voor functies die de editor ondersteunen (Aankondigingen, Opdrachten, Discussies, Pagina's, Toetsen of Syllabus).

Zie de les over Canvas-mediabestanden voor meer informatie over ondersteunde mediatypen die kunnen worden geüpload.

Rich Content Editor openen

Rich Content Editor openen

Open de Rich Content Editor met een van de Canvas-functies die de Editor ondersteunen.

Media-uploader openen

Media-uploader openen

Klik op het pictogram Media.

Media uploaden

Media uploaden

Klik op het tabblad Media uploaden (Upload Media) [1].

Audiobestand selecteren

Audiobestand selecteren

Klik op de knop Audiobestand selecteren (Select Audio File) [1].

Audiobestand openen

Audiobestand openen

Selecteer het audiobestand dat je wilt uploaden [1]. Klik op de Open knop [2].

Audiobestand uploaden

Audiobestand uploaden

De statusbalk toont de voortgang van het uploaden van het audiobestand. De snelheid van het uploaden hangt af van de internetverbinding en de grootte van het audiobestand. Wacht tot de media is geüpload. Zodra de voortgangsbalk vol is, wordt dit venster automatisch gesloten.

Audiobestand bekijken

Audiobestand bekijken

Bekijk het audiobestand dat automatisch in de Rich Content Editor wordt ingevoegd.

Wijzigingen opslaan

Wijzigingen opslaan

Klik op de knop Opslaan (Save).

Opmerking: Bij gebruik van de Rich Content Editor in Opdrachten, Discussies, Pagina's en Toetsen heb je de mogelijkheid om op te slaan en te publiceren. Als je de Rich Content Editor in de Syllabus en Discussies gebruikt, kan de knop Opslaan worden weergegeven als "Syllabus bijwerken" of "Antwoord posten".

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback