Hvordan administrerer jeg som instruktør nye funktioner i min brugerkonto ?

Canvas søger til stadighed at oprette nye funktioner for at forbedre din brugeroplevelse. Hovedparten af forbedringerne vil blive gjort tilgængelige som en del af vores regelmæssige programfrigivelser. Nogle funktioner kan dog påvirke din personlige interaktion med Canvas.

Denne lektion giver et overblik over, hvordan man administrerer funktionsindstillinger på brugerniveau i din brugerkonto. Admins og instruktører har ingen kontrol over brugerniveaufunktioner.

For at se specifikke tilgængelige funktionsindstillinger i Canvas kan du se lektionen brugerkontofunktioner.

Åbn brugerindstillinger

Åbn brugerindstillinger

I Global Navigation klik på linket for Konto (Account) [1], klik derefter linket for Indstillinger (Settings) [2].

Vis Funktionsindstillinger

Tilgængelige funktioner vil forekomme i sektionen Funktionsindstillinger.

Filter-funktionsindstillinger

Filter-funktionsindstillinger

For at filtrere efter alle funktioner, aktiverede funktioner eller deaktiverede funktioner skal du klikke på rullemenuen Filter.

Søg funktionsindstillinger

Søg funktionsindstillinger

Hvis du vil søge efter en funktionsindstilling, skal du skrive et nøgleord i feltet Søg (Search).

Se typer af funktioner

Se typer af funktioner

Hver funktion indeholder en beskrivelse af funktionen. For at udvide funktionsfeltet og vise beskrivelsen skal du klikke på pilikonet.

Se Funktionsmærkerne

Se Funktionsmærkerne

Funktionsmærker (Feature tags) hjælper med at identificere status for funktion. En funktion uden mærke betyder, at funktionen er stabil og parat til brug i dit produktionsmiljø [1]. Funktioner kan inkludere et pre-produktionsmærke, hvilket betyder funktionen er tilgængelig for brug i dit produktionsmiljø, men bliver stadig testet for brugbarhed og tilgængelighed. Aktivering af en betafunktion kan skabe uønskede hændelser på din Canvas-konto.

Bemærk: Fra tid til anden vil funktioner inkludere et udviklingsmærke, hvilket betyder, at funktionen er kun tilgængelig for test i dit betamiljø; den er ikke tilgængelig i dit produktionsmiljø. Ikke alle institutioner tillader testning i beta-miljøer.

Vis Funktionsstatusser

Du kan vælge at aktivere eller deaktivere funktionsindstillinger.

For at aktivere eller deaktivere en funktion skal du klikke på funktionens ikon for Status [1].

For at slå funktionen til skal du klikke på indstillingen Aktiveret (Enabled) [2]. Aktiverede funktioner viser ikonet for Aktiveret [3].

For at slå funktionen fra skal du klikke på indstillingen Deaktiveret (Disabled) [4]. Deaktiverede funktioner viser ikonet for Deaktiveret [5].