Hvordan tildeler jeg en opgave til en enkelt studerende?

Når du opretter eller redigerer en opgave, kan du tildele en opgave til de enkelte studerende. Du kan også indstille forskellige afleverings- og ledighedsdatoer for en studerende inden for en opgave, der er tildelt til resten af klassen. Tilgængelighedsdato-funktionaliteten er stadig tilgængelig for hver opgave.

Kun den eller de studerende, der er angivet i opgaveoplysningerne, kan se opgaven.

Ved brug af differentierede opgaver med Karakteroversigten, vises opgaven som en kolonne for alle studerende, men karakterceller er nedtonet for studerende, der ikke er medtaget i opgaven. Karakterer kan ikke tildeles for studerende, der ikke er inkluderet i opgaven, og opgaver, der ikke er blevet tildelt til en studerende, medtages ikke i de samlede karakterer. 

Når Flere bedømmelsesperioder er aktiveret i et kursus, er opgaver også accepteret for lukkede bedømmelsesperioder.

Bemærkninger:

 • For at give en studerende adgang til en opgave efter opgavens oprindelige Indtil-dato (Until), skal du indstille en anden Indtil-dato (Until) for den enkelte studerende.
 • Hvis dit fag bruger MasteryPaths, behøver du ikke manuelt at tildele opgaver til enkelte studerende. Lær, hvordan man tildeler en opgave ved hjælp af MasteryPaths.
 • Forfaldsdatoer, der er tildelt til specifikke studerende, tilsidesætter forfaldsdatoer for grupper eller sektioner.
 • Hvis du tildeler en studerende eller sektion til en differentieret opgave, du tidligere har bedømt, fjernes karakteren og afleveringen fra opgaven. Du kan gendanne afleveringen ved at sende opgaven til den studerende igen.

Åbn opgaver

Åbn opgaver

I kursusnavigation (Course Navigation) skal du klikke på Opgaver (Assignments) linket.

Tilføj opgave

Tilføj opgave

Klik på knappen Tilføj opgave (Add Assignment).

Tilføj opgavedetaljer

Tilføj opgavedetaljer

Tildel til specifik studerende

Tildel til specifik studerende

For at oprette en opgave, der kun er tildelt en bestemt studerende skal du klikke på Fjern-ikonet ved siden af Alle-mærket [1] og så begynde at skrive navnet på en studerende i feltet Tildel til (Assign to) [2]. Søgefelter er dynamiske, og du kan søge efter studerende efter for- eller efternavn. Når det fulde navn vises, skal du klikke på navnet. Lister kan ikke rulles.

Du kan inkludere mere end en studerende i feltet Til, så længe de studerende skal tildeles samme forfalds- og ledighedsdatoer.

Tildel til studerende

Tildel til studerende

Som standard vil Canvas tildele din opgave til alle i dit fag. For at tildele en anden afleveringsdato til en enkelt studerende, skal du klikke på knappen Tilføj (Add) [1]. Indtast den studerendes navn i feltet Tildel til (Assign to) [2]. Søgefelter er dynamiske, og du kan søge efter studerende efter for- eller efternavn. Når det fulde navn vises, skal du klikke på navnet. Lister kan ikke rulles.

Tildel alle andre

Tildel alle andre

Når en eller flere studerende tilføjes til en opgave [1], ændres Alle-opgaven til Alle andre [2].

Alle andre-opgaven tildeler de resterende studerende de tilsvarende forfalds- og tilgængelighedsdatoer [3].

For at inkludere de resterende studerende skal du indstille opgaven til Alle andre.

For at fjerne de resterende studerende fra opgaven skal du klikke på ikonet Fjern [4].

Rediger forfald- og tilgængelighedsdatoer

Rediger forfald- og tilgængelighedsdatoer

I datofelterne skal du tilføje dine foretrukne datoer med følgende muligheder:

 • Forfalder [1]: Indstil dato og tid for, hvornår opgaven forfalder. Forfaldsdatoen vil allerede være udfyldt, hvis du oprettede en opgaveform, men du kan ændre det om nødvendigt.
 • Ledig fra [2]: Indstil dato og tid for, hvornår opgaven vil blive tilgængelig.
 • Indtil [3]: Indstil dato og tid for, hvornår opgaven ikke længere er tilgængelig.

Bemærkninger:

 • For at give en studerende adgang til en opgave efter opgavens oprindelige Indtil-dato (Until), skal du indstille en anden Indtil-dato (Until) for den enkelte studerende.
 • Under forfaldsdato- og tilgængelighedsdato-felterne vil Canvas vise tidszone, dato og tid i henhold til kontekst. Hvis du administrerer fag i en tidszone, som er forskellig fra din lokale tidszone og opretter eller redigerer forfaldsdato for en opgave, vil faget og lokale tider vises for reference.

Tilføj yderligere datoer

Tilføj yderligere datoer

For at tilføje en anden studerende med en anden forfalds- og tilgængelighedsdato skal du klikke på knappen Tilføj (Add).

Fjern datoer

Fjern datoer

Du kan også slette flere datoer ved at klikke på fjern-ikonet ved siden af ​​den relevante dato.

Gem og offentliggør

Gem og offentliggør

Hvis du er parat til at offentliggøre din opgave, skal du klikke på knappen Gem og offentliggør (Save & Publish) [1]. Hvis du ønsker at oprette en kladde af din opgave og offentliggøre den senere, skal du klikke på knappen Gem (Save) [2].

Se Forfaldsdatoadvarsel

Se Forfaldsdatoadvarsel

Hvis du ikke tilføjer fagafsnit til opgaven, vil du se en advarselsmeddelelse, der spørger dig, om du vil tilføje disse afsnit.

Du kan klikke på knappen Fortsæt (Continue) [1], hvis du ikke vil tilføje sektioner til opgaven, eller klik på knappen Gå tilbage (Go Back) [2] for at gå tilbage og tilføje andre sektioner.

Bemærk: Denne advarselsmeddelelse vises ikke, hvis alle personer eller alle fagafsnit er tildelt til opgaven.

Se datofejl

Se datofejl

Hvis du sender en ugyldig streng af forfaldsdatoer og forsøger at gemme opgaven, genererer Canvas en fejlmeddelelse. Sådanne ugyldige indtastninger omfatter ikke oplåsning af ​​opgaven, inden den forfalder, ikke at placere forfaldsdatoen inden for området af ​​tilgængelighedsdatoer eller tildeling af en dato, der ligger uden for fag- eller semesterdatoer.

Ret datoen, og opdater opgaven igen.

Bemærkninger:

 • Hvis faget ikke inkluderer specificerede start- og slutdatoer, validerer Canvas opgaven i henhold til semesterdatoerne, som er indstillet for faget.
 • Hvis dit fag bruger flere karakterperioder, så validerer tildelingsfeltet forfaldsdatoen mod den afsluttede karakterperiode og kræver, at opgavens forfaldsdato er efter datoen for den afsluttede karakterperiode.

Se opgavedatoer

Se opgavedatoer

Se datoer og brugere, der er tildelt til opgaven.

Se opgaveside

Se opgaveside

På opgavens indeksside viser opgaven, at der er flere brugere og datoer tildelt til opgaven. Hold musen over teksten for at se datotilgængelighed.