cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kan ik als cursist discussies bekijken?

Hoe kan ik als cursist discussies bekijken?

Op de indexpagina Discussies kun je alle discussies binnen een cursus zien.

Opmerkingen:

 • Je cursusleider kan ervoor kiezen de link Discussies in Cursusnavigatie te verbergen. Als de link Discussies niet beschikbaar is, heb je nog steeds toegang tot Discussies via andere gedeelten van Canvas.
 • Als je discussie er anders uitziet dan wordt getoond in deze les, kun je de handleidingen voor Herontwerp Discussies raadplegen voor meer informatie.

Discussies openen

Discussies openen

Klik in de cursusnavigatie op de link Discussions (discussies).

Opmerking: Als de link Discussies niet beschikbaar is in Cursusnavigatie, kun je via de pagina Modules toegang krijgen tot cursusdiscussies.

Discussies bekijken

Discussies bekijken

Discussies kunnen in drie hoofdgebieden worden onderverdeeld:

Discussies [1]: Dit zijn lopende discussies binnen de cursus. Discussies worden geordend op meest recente activiteit. Je krijgt deze sectiekop alleen te zien als deze sectie discussies bevat.  

Vastgezette discussies [2]: Dit zijn discussies waarvan je cursusleider wilt dat je daar speciaal op moet letten. Ze worden boven aan de pagina Discussies weergegeven. Je krijgt deze sectiekop alleen te zien als deze sectie discussies bevat zoals aangegeven door je cursusleider.    

Gesloten voor opmerkingen [3]: Deze discussies zijn handmatig gesloten voor opmerkingen of de discussie heeft de beschikbare van/tot-datum overschreden. Dit zijn discussies die alleen als alleen-lezen beschikbaar zijn en geordend zijn op meest recente activiteit. Je krijgt deze sectiekop altijd te zien, ook als deze sectie geen discussies bevat.

Afzonderlijke discussies bekijken

Afzonderlijke discussies bekijken

Bij elke discussie wordt het volgende aangegeven: of het al dan niet een beoordeelde discussie is [1], de naam van de discussie [2], de datum waarop de laatste reactie werd gepost [3], de inleverdatum (indien aanwezig) [4], het aantal ongelezen/totale posts in de discussie [5] en of je wel of niet bent geabonneerd op de discussie [6].

Je kunt ook beschikbaarheidsdatums voor afzonderlijke discussies bekijken [7].

Het pictogram voor ongelezen naast een discussie geeft aan dat die discussie nog niet gelezen is [8]. Het aantal ongelezen/totale posts wordt niet gebruikt voor groepdiscussies en discussies die geen reacties bevatten [9].

Er wordt ook een pictogram voor peerbeoordelingen weergegeven als er aan een beoordeelde discussie peerbeoordelingen zijn toegewezen [10].

Beschikbaarheidsdatums bekijken

De eerste datums die je ziet, zijn de beschikbaarheidsdatums. Je cursusleider kan beschikbaarheidsdatums gebruiken om antwoorden op discussies te beperken tot een bepaald datumbereik. De beschikbaarheidsdatums geven de periode aan waarbinnen je toegang tot de discussie hebt. Beschikbaarheidsdatums worden ook weergegeven op de pagina Opdrachten voor alle discussies met toegewezen beschikbaarheidsdatums.

 • Als er geen datum bij de discussie vermeld staat, is de discussie open; je kunt dan op elk gewenst moment gedurende je cursus een antwoord naar de discussie sturen [1].  
 • Als bij de discussie Niet beschikbaar tot [datum] (Not Available until [datum]) wordt vermeld, is de discussie tot de opgegeven datum vergrendeld [2].
 • Als bij de discussie Beschikbaar tot [datum] (Available until [datum]) wordt vermeld, kun je tot de opgegeven datum een antwoord naar de discussie sturen [3].
 • Als de discussie is opgenomen in de sectie Gesloten voor opmerkingen (Closed for Comments), kan de discussie geen inleveringen accepteren [4]. Bij discussies in deze sectie kan "Werd vergrendeld op [datum]" worden vemeld om aan te geven wanneer de discussie werd gesloten voor het plaatsen van opmerkingen [5].  

Opmerking: Als er geen tijd bij de datum staat, is als standaard 12 uur 's avonds ingesteld. Dus de laatste dag voor de discussie is de hele dag vóór de vermelde datum. Als bijvoorbeeld een discussie beschikbaar is tot 29 maart, is de opdracht toegankelijk tot 28 maart om 23:59 uur.

Beschikbaarheidsdatums bekijken

De tweede set datums bestaat uit de Inleverdatums voor elke respectievelijke discussie [1] Inleverdatums zijn echter alleen van toepassing op beoordeelde discussies. Antwoorden op discussies die na de inleverdatum zijn ingeleverd, worden gemarkeerd als te laat ingeleverd; sommige cursusleiders trekken punten af voor te late antwoorden. Je kunt te late discussies nog steeds vóór de Beschikbaar tot-datum beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de inleverdatum vóór of op de datum Beschikbaar tot kan vallen. 

Inleverdatums bevatten ook een tijd [2]. Als je cursusleider geen bepaalde inlevertijd instelt, wordt de inlevertijd voor beoordeelde discussies standaard ingesteld op 23:59 uur en zijn inleveringen te laat als ze na 23:59:59 uur plaatsvinden.

Discussies filteren

Je kunt discussies op een paar manieren filteren:

 1. Bekijk alle of alleen ongelezen discussies door een optie in de vervolgkeuzelijst te selecteren.
 2. Zoek een discussie door de naam van een discussie, een gebruikersnaam of trefwoord te typen in het zoekveld.
 3. Klik op de knop Discussie toevoegen (Add Discussion) om een nieuwe discussie te maken. (Opmerking: Cursusleiders kunnen ervoor kiezen deze optie uit te schakelen.)
 4. Je kunt de discussie-instellingen wijzigen in berichten handmatig markeren als gelezen door te klikken op het pictogram voor instellingen.

Discussie openen

Klik op de naam van een discussie om de details ervan te zien.

Open discussie bekijken

Wanneer een discussie beschikbaar is voor deelname, is het veld Antwoorden (Reply) onder het discussieonderwerp te zien [1]. Als je een antwoord wilt sturen naar de discussie, klik je op de knop Antwoorden (Reply).

Bij de discussie worden ook het discussieonderwerp [2] en de naam van de persoon die die discussie heeft opgezet [3] weergegeven.

Opmerkingen:

 • Als je discussie er anders uitziet dan wordt getoond in deze les, kun je de handleidingen voor Herontwerp Discussies raadplegen voor meer informatie.
 • De pagina Discussies ondersteunt sneltoetsen. Je kunt een venster met een lijst van toetsenbordsneltoetsen weergeven door de toetsen Alt+F8 (op een pc-toetsenbord) of Option+Fn+F8 (op een Mac-toetsenbord) tegelijk in te drukken.

Beoordeelde discussie bekijken

Beoordeelde discussie bekijken

Als het een beoordeelde discussie betreft, kun je deze op dezelfde manier bekijken als gewone discussies met extra informatie:

 • Details beoordeelde discussie [1]: punten en inleverdatum voor de beoordeelde discussie, indien van toepassing. Wellicht hebben niet alle beoordeelde discussies een inleverdatum.
 • Rubriek [2]alle beoordelingscriteria die je instructeur voor de discussie heeft geleverd. Een beoordeelde discussie kan wel of geen rubriek bevatten. Voordat je een antwoord stuurt, kun je de discussierubriek nakijken.

Stel dat je de inleverdatum hebt gemist, dan kun je mogelijk toch nog vóór de laatste dag van de cursus een antwoord naar de discussie sturen. Als de beoordeelde discussie geen inleverdatum heeft, kun je tot vóór de laatste dag van de cursus een antwoord sturen.

Discussie met vereiste antwoorden bekijken

Discussie met vereiste antwoorden bekijken

Als je geen antwoorden van andere cursisten kunt zien, moet je wellicht eerst zelf een antwoord sturen om die te kunnen zien. Nadat je een antwoord hebt gestuurd, worden alle andere antwoorden weergegeven.

Groepsdiscussie bekijken

Als het om een groepsdiscussie gaat, wordt je doorgestuurd naar Discussies in je groep.

Vergrendelde discussie bekijken

Vergrendelde discussie bekijken

Wanneer een discussie is vergrendeld, kun je geen details in het discussieonderwerp zien. Je kunt wel de datum zien wanneer de discussie is geopend.

Gesloten discussie bekijken

Gesloten discussie bekijken

Zowel beoordeelde als niet-beoordeelde discussies kunnen op elk gewenst moment worden gesloten. Je cursusleider kan in de beschrijving of syllabus aangeven of een discussie alleen gedurende een specifieke periode beschikbaar is.

Wanneer een discussie gesloten is voor opmerkingen, kun je nog steeds de details van het discussieonderwerp en alle antwoorden zien, maar je kunt geen antwoorden meer naar de discussie sturen.

De discussie was dan beschikbaar tot een specifieke datum of je cursusleider heeft de discussie handmatig gesloten.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback