Hoe meld ik me als cursist aan voor een Planner-afspraak in de Kalender?

Als je organisatie de tool Planner heeft ingeschakeld, kun je je via de Kalender-zijbalk aanmelden voor alle afspraken die voor je cursus zijn gemaakt. Afspraken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit kantooruren, tijdblokken voor groepspresentaties en lunchen met een alumnus.

De Planner is een optionele functie die niet altijd in de Kalender beschikbaar is.

Kalender openen

Kalender openen

Klik op de link Kalender (Calendar) in het Globale Navigatiemenu.

Afspraak zoeken

Afspraak zoeken

Klik op de knop Afspraak zoeken (Find Appointment) in de Kalender-zijbalk.

Opmerkingen:

  • De Planner is een optionele functie die door je organisatie moet worden ingeschakeld. Als je de knop Afspraak zoeken niet ziet, heeft je organisatie deze functie niet ingeschakeld.
  • Wanneer een cursusleider of onderwijsassistent een afsprakengroep voor een hele cursus maakt, kunnen alle cursussectiegebruikers de afsprakengroep bekijken. Als een afsprakengroep echter voor een bepaalde sectie is gemaakt of door een sectiebeperkte cursusleider of onderwijsassistent is toegevoegd, kunnen alleen gebruikers in die sectie de afsprakengroep bekijken.

Cursus selecteren

Cursus selecteren

Als een cursus een afspraak bevat, wordt de naam van de cursus weergegeven in de vervolgkeuzelijst Cursus. Selecteer de cursus waar je de afspraak wilt zoeken [1] en klik op Inleveren (Submit) [2].

Afspraken bekijken

Bekijk de afspraken die voor de cursus beschikbaar zijn. Tijdblokken met een vage kleur zijn tijdblokken die gereserveerd zijn.

Afspraak reserveren

Afspraak reserveren

Klik in de kalender op het tijdblok dat je wilt reserveren [1]. In het afsprakenvenster kun je de tijd, kalender en details voor de afspraak bekijken. Als je een opmerking voor je cursusleider wilt achterlaten, kun je die typen in het veld Opmerkingen (Comments) [2].

Klik op de link Reserveren (Reserve) [3] om je aan te melden voor het tijdblok.

Bijgewerkte afspraken bekijken

Bijgewerkte afspraken bekijken

Nadat je een tijdblok hebt gereserveerd, wordt het tijdblok in de kalender grijs weergegeven.

Als je in plaats daarvan een ander tijdblok wilt kiezen, klik je op het nieuwe tijdblok en herhaal je het reserveringsproces.

Nieuwe afspraak bevestigen

Nieuwe afspraak bevestigen

Als je een ander tijdblok kiest, geeft de Kalender aan dat je al een gereserveerde afspraak hebt. Als je de nieuwe afspraaktijd wilt instellen, klik je op de knop Opnieuw plannen (Reschedule) [1]. Als je echter je oorspronkelijke afspraak wilt behouden, klik je op Niets doen (Do Nothing) [2].

Afspraken sluiten

Wanneer je klaar bent met cursusreserveringen, klik je op Sluiten (Close).

Kalender bekijken

Bekijk de afspraak die je aan je kalender hebt toegevoegd.

Afspraak wijzigen

Bekijk de afspraak die je aan je kalender hebt toegevoegd.

Reservering van afspraak annuleren

Reservering van afspraak annuleren

Als je een afspraak volledig wilt verwijderen, klik je op de afspraaktijd [1] en vervolgens op de link Reservering annuleren (Un-reserve) [2].

Reservering verwijderen

Reservering verwijderen

Klik op de knop Verwijderen (Remove).