Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NEDERLANDS - Canvas-deployopmerkingen (1-2-2023)

NEDERLANDS - Canvas-deployopmerkingen (1-2-2023)

Canvas-deploys bevatten codewijzigingen die zijn bedoeld om bugs te verhelpen, de prestaties te verbeteren en voorbereidingen uit te voeren voor nieuwe functies. Deze deploys vinden elke twee weken plaats en kunnen in de bèta-omgeving worden getest vóór de productiedatum van de deploy die in de titel van dit document wordt vermeld.

Deployopmerkingen verwijzen naar opmerkelijke wijzigingen in de deploy op basis van functies. Zie Canvas-functies op basis van gebruikersrol om de functionaliteit op basis van de gebruikersrol te bekijken.

Opgeloste bugs zijn te vinden op de pagina Bekende problemen. Zie de tag 1-2-2023 Bekende problemen voor gerelateerde problemen die in deze deploy zijn opgelost.

 

  • Meld je aan voor de pagina met deployopmerkingen om op de hoogte te worden gehouden van geposte deployopmerkingen
  • Ga voor wijzigingen in de Canvas Platform Service (API, GraphQL, Canvas Data) naar de desbetreffende pagina in het Wijzigingslogboek 
  • Heb je andere vragen? Ga dan naar de Canvas-deploy FAQ 
  • Wil je de functies in de deployopmerkingen bespreken? Post een antwoord in de Q&A over functies: Canvas-deployopmerkingen (1-2-2023)


Wijzigingslogboek Deployopmerkingen

 

Interface-updates

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Pagina's

Update Voorpagina-tag

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Beheerders, cursusleiders | Canvas-functies per gebruikersrol

Relevante functiegebieden

Pagina's


Samenvatting

De Voorpagina-tag heeft een pilvorm gekregen en de achtergrondkleur is verwijderd.

Voordeel van de wijziging

Met deze update wordt de consistentie in Canvas verbeterd.

Functiewerkstroom

Front Page TagFront Page TagVoorpagina-tag

Op pagina's geeft de Voorpagina-tag de bijgewerkte tag weer.

 

Andere updates

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Taal

Bahasa Melayu

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Alle gebruikers | Canvas-functies op basis van gebruikersrol 

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante functiegebieden

Accountinstellingen, Cursusinstellingen en Gebruikersinstellingen


Samenvatting

Bahasa Melayu (Maleis) is toegevoegd als beschikbare taal in Canvas.

Voordeel van de wijziging

Door deze wijziging kunnen gebruikers Canvas in hun moedertaal weergeven.

Functiewerkstroom

Language Selection Drop Down MenuLanguage Selection Drop Down MenuVervolgkeuzelijst Taalselectie

Bwerk instellingen in Account-, Cursus- of Gebruikersinstellingen en selecteer de gewenste taal.Functieopties

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Opdrachten

LTI Deep Linking regelitems

Naam van functieoptie

LTI Deep Linking-regelitems op pagina Opdracht bewerken

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

18-1-2023

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

1-2-2023

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerder, cursusleiders

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Implementatiedatum

15-04-2023; zie Aanstaande Canvas-wijzigingen

Status functieoptie

Productiegereed


Samenvatting

Wanneer de LTI Deep Linking-regelitems in de functieoptie Opdracht bewerken is ingeschakeld, kunnen LTI 1.3-tools een Deep Linking-workflow op de pagina Opdracht bewerken weergeven. 

Opmerking: Niet alle tools van derden worden bijgewerkt om deze vervanging automatisch te ondersteunen.

Voordeel van de wijziging

Met deze wijziging kunnen cursusleiders een tool van derden starten voordat ze een link maken naar een specifiek inhoudsitem of specifieke hulpbron.

Functiewerkstroom

Account Settings LTI Deep Linking Line Items on Assignment edit page feature optionAccount Settings LTI Deep Linking Line Items on Assignment edit page feature optionAccountinstellingen - LTI Deep Linking-regelitems op pagina Opdracht bewerken

Ga in Accountinstellingen naar de LTI Deep Linking-regelitems op de pagina Opdracht bewerken.

 

Feature Option Enable SelectedFeature Option Enable SelectedFunctieoptie Inschakelen geselecteerd

Klik op Inschakelen.

Opmerking: Vanwege beperkingen in tools van derden die plaatsing ondersteunen ten tijde van deze Deployopmerking, zijn er geen afbeeldingen beschikbaar voor de weergave op de pagina Opdracht bewerken.

Aanvullende details

Om plaatsing te kunnen inschakelen, moeten tools van derden deze plaatsing toevoegen aan de ontwikkelaarssleutel.

 

 

Wijzigingslogboek Deployopmerkingen

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Datum  
27-1-2023

Toegevoegde functie

  • Taal: Bahasa Melayu
20-1-2023 Gepubliceerde deployopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.