cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NEDERLANDS Canvas-deployopmerkingen (3-8-2022)

NEDERLANDS Canvas-deployopmerkingen (3-8-2022)

Canvas-deploys bevatten codewijzigingen die zijn bedoeld om bugs te verhelpen, de prestaties te verbeteren en voorbereidingen uit te voeren voor nieuwe functies. Deze deploys vinden elke twee weken plaats en kunnen in de bèta-omgeving worden getest vóór de productiedatum van de deploy die in de titel van dit document wordt vermeld.

Deployopmerkingen verwijzen naar opmerkelijke wijzigingen in de deploy op basis van functies. Zie Canvas-functies op basis van gebruikersrol om de functionaliteit op basis van de gebruikersrol te bekijken.

Opgeloste bugs zijn te vinden op de pagina Bekende problemen. Zie de 2022-08-03 Community-tag voor gerelateerde problemen die in deze deploy zijn opgelost.

 

  • Meld je aan voor de pagina met deployopmerkingen om op de hoogte te worden gehouden van geposte deployopmerkingen
  • Ga voor wijzigingen in de Canvas Platform Service (API, GraphQL, Canvas Data) naar de desbetreffende pagina in het Wijzigingslogboek 
  • Heb je andere vragen? Ga dan naar de Canvas-deploy FAQ 
  • Wil je de functies in de deployopmerkingen bespreken? Post een reactie in de Functies Q&A: Canvas-deployopmerkingen (3-8-2022)


Wijzigingslogboek Deployopmerkingen

 

Interface-updates

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Cursusinstellingen

Selectievakje Datums verschuiven verbergen bij het importeren van content [Vertraagd sinds 27-7-2022]

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Beheerders, cursusleiders | Canvas-functies per gebruikersrol 

Relevante functiegebieden

Accountinstellingen, Cursusinstellingen


Samenvatting

In Cursusinstellingen wordt het selectievakje Datums verschuiven verborgen wanneer beheerders niet willen dat cursusleiders beschikbare datums voor cursussen kunnen wijzigen.

Voordeel van de wijziging

Met deze update wordt voor cursusleiders bij het importeren van content het selectievakje Datums verschuiven verborgen, net als het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen.

Functiewerkstroom

Account Settings: Don't Let Teachers Modify Course Availability DatesAccount Settings: Don't Let Teachers Modify Course Availability DatesAccountinstellingen: Zorg dat cursusleiders geen beschikbare datums voor cursussen kunnen wijzigen

 
In Accountinstellingen kunnen beheerders instellen dat cursusleiders de beschikbare datums voor cursussen niet kunnen wijzigen.

 

Course Settings Import Course Content PageCourse Settings Import Course Content PagePagina Cursusinhoud importeren in Cursusinstellingen

 
In Cursusinstellingen is zowel het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen als het selectievakje Verloopdatum verborgen voor cursusleiders wanneer ze content importeren.

Aanvullende details

Voorheen, toen een beheerder instelde dat cursusleiders geen beschikbare datums voor cursussen konden wijzigen, werd het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen verborgen, terwijl het selectievakje Datums verschuiven gewoon beschikbaar was tijdens het importeren van cursuscontent.

 

Cijferlijst

Standaard onderwerpregel bij Een bericht versturen naar cursisten die...

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Cursusleiders | Canvas-functies op basis van gebruikersrol

Relevante functiegebieden

Cijferlijst

Gesprek over gerelateerd idee

[Cijferlijst] Indeling terughalen voor Een bericht versturen naar cursisten die...


Samenvatting

Bij het samenstellen van een bericht via de link Een bericht versturen naar cursisten die... in de Cijferlijst wordt een onderwerpregel toegevoegd.

Voordeel van de wijziging

Deze update verbetert de workflow van de cursusleider doordat automatisch een bijbehorende onderwerpregel wordt ingevoegd bij het opstellen van een bericht naar cursisten en waarnemers met behulp van de link Een bericht versturen naar cursisten die....

Functiewerkstroom

Message Students Who Compose Message Subject LineMessage Students Who Compose Message Subject LineOnderwerpregel bij Een bericht versturen naar cursisten die...

 
Er is een standaard onderwerpregel toegevoegd bij het opstellen van een bericht met de link Een bericht versturen naar cursisten die... in de Cijferlijst.Update van statistieken van grafieken met cijferverdeling 

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Cursisten | Canvas-functies per gebruikersrol

Relevante functiegebieden

Cijferlijst

Gesprek over gerelateerd idee

Meer beschrijvende statistieken (minstens, mediaan en gemiddelde) voor elke kolom in "Cijfers" (Cijf...


Samenvatting

Wanneer Cijferverdelingsgrafieken zijn ingeschakeld, kunnen cursisten een mediaan en bovenste/onderste cijferkwartielen zien, als aanvulling op gemiddelde, hoge en lage scores in de pagina Cijfers.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursisten gedetailleerdere statistieken over hun opdrachten zien.

Functiewerkstroom

Student View Grades Distribution GraphStudent View Grades Distribution GraphGrafiek met de cijferverdeling voor cursistweergave

 
Op de pagina Cijfers worden bij het bekijken van de grafiek met de cijferverdeling voor een opdracht, de kwartielen voor mediaan en hoogste/laagste cijfers en de gemiddelde, hoogste en laagste scores weergegeven voor cursisten.

Aanvullende details

Voorheen werden alleen het gemiddelde en de hoogste en laagste scores in de grafiek met de cijferverdeling weergegeven.

 

Rich Content Editor

Actie vereist om modals af te sluiten

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Alle gebruikers | Canvas-functies per gebruikersrol

Relevante functiegebieden

Rich Content Editor


Samenvatting

In de Rich Content Editor blijven modals geopend totdat op de knop Annuleren (x) wordt geklikt of op de ESC-toets op een toetsenbord wordt gedrukt.

Voordeel van de wijziging

Door deze update kunnen gebruikers niet meer per ongeluk een modal sluiten en voorkomen dat onderhanden werk kwijtraakt.

Functiewerkstroom

Insert Link Modal Cancel (x) ButtonInsert Link Modal Cancel (x) ButtonLink naar knop voor annuleren van modals invoegen

 
Als u een geopende modal wilt sluiten, klikt u op de knop Annuleren (x).

Aanvullende informatie

Deze wijziging is van toepassing op de volgende modals: Link invoegen, Afbeelding uploaden, Bestand uploaden, Alle apps, Vergelijkingseditor en Insluiten.

 

Speedgrader

Waarschuwing Rubriek Niet-opgeslagen wijzigingen

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Cursusleiders | Canvas-functies op basis van gebruikersrol

Relevante functiegebieden

Speedgrader

Gesprek over gerelateerd idee

Rubrieken automatisch opslaan of waarschuwing geven om op te slaan

Automatisch opslaan voor rubrieken


Samenvatting

Bij het beoordelen van een rubriek in Speedgrader krijgen cursusleiders in de browser een waarschuwing te zien wanneer ze Speedgrader afsluiten zonder hun wijzigingen op te slaan.

Voordeel van de wijziging

Met deze update worden cursusleiders geïnformeerd over niet-opgeslagen wijzigingen aan een rubriek voordat Speedgrader wordt afgesloten.

Functiewerkstroom

Speedgrader Unsaved Changes Warning Pop-upSpeedgrader Unsaved Changes Warning Pop-upPop-up met waarschuwing voor niet-opgeslagen wijzigingen in Speedgrader

 
Bij het beoordelen van een rubriek in Speedgrader geeft de browser een waarschuwing weer wanneer Speedgrader wordt afgesloten en er geen wijzigingen zijn opgeslagen.

 

 

Wijzigingslogboek Deployopmerkingen

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Datum  
27-7-2022

Update vertragingen met interface

  • Selectievakje Datums verschuiven verbergen bij het importeren van content
22-7-2022 Gepubliceerde deployopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.