Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NEDERLANDS Canvas-deployopmerkingen (30-11-2022)

NEDERLANDS Canvas-deployopmerkingen (30-11-2022)

Canvas-deploys bevatten codewijzigingen die zijn bedoeld om bugs te verhelpen, de prestaties te verbeteren en voorbereidingen uit te voeren voor nieuwe functies. Deze deploys vinden elke twee weken plaats en kunnen in de bèta-omgeving worden getest vóór de productiedatum van de deploy die in de titel van dit document wordt vermeld.

Deployopmerkingen verwijzen naar opmerkelijke wijzigingen in de deploy op basis van functies. Zie Canvas-functies op basis van gebruikersrol om de functionaliteit op basis van de gebruikersrol te bekijken.

Opgeloste bugs zijn te vinden op de pagina Bekende problemen. Zie de tag 30-11-2022 Bekende problemen voor gerelateerde problemen die in deze deploy zijn opgelost.


Wijzigingslogboek Deployopmerkingen

Andere updates

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Personen

Gebruikers zoeken op integratie-ID

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Beheerder| Canvas-functies per gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Nee

Relevante functiegebieden

Personen (Account)

Machtigingen

SIS-gegevens - beheren

SIS-gegevens - lezen

Gesprek over gerelateerd idee

Neem bij het zoeken naar gebruikers ook de integration-ID op in de lijst met velden die worden doorz...


Samenvatting

Beheerder kan gebruikers zoeken op basis van een integratie-ID.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen tools van derden en beheerders een integratie-ID gebruiken om te zoeken naar gebruikers.

Functiewerkstroom

People Page Search FieldPeople Page Search FieldZoekveld op pagina Personen

Voer op de pagina Personen In Accountnavigatie de integratie-ID van een gebruiker in het zoekveld in.

Aanvullende details

Momenteel kan integratie-ID niet worden gebruikt om te zoeken naar gebruikers in andere accounts in een Consortium.

Wijzigingslogboek Deployopmerkingen

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Datum
11-11-2022 Gepubliceerde deployopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.