Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

NEDERLANDS - Canvas-releaseopmerkingen (17-12-2022)

NEDERLANDS - Canvas-releaseopmerkingen (17-12-2022)

Aanstaande Canvas-wijzigingen

9-12-2022

  • Uitfasering van Unsplash-afbeeldingen binnen Canvas LMS

Zie de blog Wijzigingen voor Unsplash-afbeeldingen voor meer informatie.

 

In deze Canvas-release (van 17 december) is de plaatsing voor cijferverdeling, rubrieken en opmerkingen op de pagina Cijfers bijgewerkt. Bovendien krijgen cursisten op de pagina Cijfers een indicator voor ongelezen op de feedbackknop te zien en worden opmerkingen weergegeven in een speciale pop-out. Op de pagina Machtigingen is de afzonderlijke en bijgewerkte machtiging Cursusinhoud beheren toegevoegd. In Nieuwe toetsen is de Rich Content Editor nu beschikbaar in afzonderlijke vragen, ondersteunen blauwdrukcursussen het vergrendelen van Nieuwe toetsen en zijn er verbeteringen aangebracht in vragen voor Leeg veld invullen met meerdere woordbanken. Bovendien kunnen cursusleiders in de instellingen van Nieuwe toetsen cursisten selecties voor meerkeuze-antwoorden laten wissen. De standaardstatus van de functieoptie Publicatie van pagina's plannen is bijgewerkt en in Inbox is de codering aangepast om de functionaliteit te verbeteren.

Screencast | Ga naar de pagina Nieuwe functie Screencasts voor een overzicht van alle beschikbare video's in deze release.

Alle bronnen | Functies in deze release kunnen zijn opgenomen in productblogs en andere inhoud. Zie de Community-tag van 17-12-2021 voor alle gerelateerde links.

 

Bijgewerkte functies

Terug naar inhoudsopgave

Cijfers

Zichtbaarheid van feedback van cursisten bijgewerkt

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

21-11-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-12-2022

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Cursisten, waarnemers, pagina Cijfers

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Knop Feedback bekijken

Functievideo

Release-screencast: 17-12-2022 Cijfers voor zichtbaarheid van feedback van cursisten bijgewerkt


Samenvatting

Op de pagina Cijfers zijn plaatsing voor cijferverdeling, rubrieken en opmerkingen bijgewerkt met het oog op consistentie. De kolom Score bevat zowel de opdrachtscore als de totale score. Bovendien zien cursisten een indicator voor ongelezen (blauwe punt) op de feedbackknop wanneer er een nieuwe opmerking is toegevoegd aan een opdracht of rubriek, en opmerkingen worden in een pop-out weergegeven.

Voordeel van de wijziging

Met deze updates wordt de zichtbaarheid van opdrachtscores en nieuwe feedbackopmerkingen voor cursisten verbeterd. Bovendien kunnen cursisten met de bijgewerkte weergave van opmerkingen opmerkingen in combinatie met een inlevering bekijken.

Functiewerkstroom

Student Grades PageStudent Grades PagePagina Cijfers voor cursisten

Op de pagina Cijfers wordt de score en totaalscore nu in een en dezelfde kolom weergegeven [1]. Wanneer er aan een rubriek een nieuwe opmerking wordt toegevoegd, wordt er een indicator (blauwe punt) op de knop van de rubriek weergegeven [2]. Wanneer er aan een opdracht een nieuwe opmerking wordt toegevoegd wordt er een indicator en het aantal opmerkingen de feedbackknop weergegeven [3].

 

Comment Pop-Out TrayComment Pop-Out TrayPop-out voor opmerkingen

Als je feedback wilt bekijken, klik je op de knop Feedback bekijken om opmerkingen in een pop-out weer te geven.


Aanvullende details

De indicator voor ongelezen wordt verwijderen nadat opmerkingen zijn bekeken.

 

 

Machtigingen

Afzonderlijke functie voor beheren van cursusinhoud

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

21-11-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-12-2022

Locatie om functie in te schakelen

Machtigingen

Machtigingen

Cursusinhoud beheren

  • Cursusinhoud-toevoegen
  • Cursusinhoud-verwijderen
  • Cursusinhoud-bewerken

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerders, machtigingen

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Machtigingen voor cursusinhoud - Onderverdeeld in 3 afzonderlijke machtigingen

Functievideo

Release-screencast: 2022-12-17 Machtiging Afzonderlijke functie voor beheren van cursusinhoud


Samenvatting

Op de pagina Machtigingen is de machtiging Cursusinhoud beheren - groep toevoegen/bewerken/verwijderen toegevoegd aan cursus- en accountrollen. Daarnaast kan de beheerder de verschillende machtigingen afzonderlijk beheren binnen de groep.

Voordeel van de wijziging

Deze update biedt meer mogelijkheden voor het beheren van cursusinhoud.

Functiewerkstroom

Manage Course Content Granular PermissionsManage Course Content Granular PermissionsAfzonderlijke machtigingen voor cursusinhoud beheren

De groep kan worden uitgevouwen zodat je afzonderlijke machtigingen binnen de groep kunt beheren. Elke afzonderlijke machtiging die is ingeschakeld, wordt gemarkeerd met een vinkje. Afzonderlijke machtigingen voor de groep kunnen worden beheerd door de relevante machtiging te selecteren of deselecteren.

 

Manage Course Content Pop-Out TrayManage Course Content Pop-Out TrayPop-out Cursusinhoud beheren

Als je een zijbalk met details over elke afzonderlijke machtiging wilt weergeven, klik je op de link Cursusinhoud beheren.

 

Permission Status IconPermission Status IconPictogram Machtigingsstatus

 

Wanneer de machtiging uit een mix van in- en uitgeschakelde machtigingen bestaat, geeft de status van de hoofdmachtiging aan dat de machtiging gedeeltelijk is ingeschakeld, in de vorm van een halfgevulde groene cirkel als pictogram.

 

Aanvullende details

Voorheen was dit een afzonderlijke machtiging met de naam Cursusinhoud-toevoegen/bewerken/verwijderen. Afzonderlijke machtigingen voor een gebruikersrol kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd in de status volledig ingeschakeld of uitgeschakeld door de status van de hoofdmachtiging te wijzigen.

 

Functieopties

Terug naar inhoudsopgave

Functieopties bieden instituten de mogelijkheid om nieuw ontwikkelde Canvas-functionaliteit in overstemming met hun eigen tijdsplanning in te schakelen. Tenzij anders vermeld, zijn alle functieopties opt-in en vereisen deze geen actie door een Canvas-beheerder totdat de implementatiedatum van een functie wordt aangekondigd. Zie Canvas LMS functieopties voor een complete lijst van de functieopties.

Een functievoorbeeld-label geeft aan dat een functieoptie actief in ontwikkeling is wat betekent dat deze rechtstreeks via gebruikersfeedback wordt samengesteld. Functievoorbeelden maken gebruik van updates buiten de reguliere Canvas-releaseplanning en worden gepost in de sectie Gerelateerde releases in Canvas-releases & deploys.

Raadpleeg de tabel onder elke functienaam voor specifieke informatie over de functie. Zie de Canvas-releaseopmerkingen FAQ voor algemene informatie over de functieopties.

Nieuwe toetsen

Rich Content Editor in Nieuwe toetsen [Functie uitgesteld per 10-01-2023]

Naam van functieoptie om in te schakelen

Nieuwe toetsen

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

21-11-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-12-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Alle gebruikers, Nieuwe toetsen, nieuwe RCE

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Nieuwe toetsen - RCE afgestemd op Canvas

Functievideo

Release-screencast: 17-12-2022 Nieuwe toetsen Rich Content Editor in Nieuwe toetsen


Samenvatting

De Rich Content Editor (RCE) is beschikbaar in Nieuwe toetsen.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders de Toegankelijkheidscontrole gebruiken voor vragen en instructies, media-opnames binnen Nieuwe toetsen toevoegen en van weergave wisselen tussen de HTML-editor en de klassieke weergave voor geavanceerde gebruikers. Gebruikers kunnen ook de Wiskunde-editor gebruiken. Bovendien kunnen cursisten met deze update audio en video opnemen binnen de RCE van een Nieuwe toets.

Functiewerkstroom

Building a New Quiz Rich Content Editor ViewBuilding a New Quiz Rich Content Editor ViewWeergave Rich Content Editor bij samenstellen van Nieuwe toets

Bij het samenstellen van een Nieuwe toets kunnen cursusleiders de Rich Content Editor gebruiken.

 

Taking a New Quiz Rich Content Editor ViewTaking a New Quiz Rich Content Editor ViewWeergave Rich Content Editor bij maken van Nieuwe toets

Wanneer cursisten een Nieuwe toets maken, kunnen ze de Rich Content Editor gebruiken.

Aanvullende details

Met deze update worden fase 1 en 2 van de integratie van de Rich Content Editor in Nieuwe toetsen afgerond. Meer informatie over de integratie van de Rich Content Editor vind je in de blog Nieuwe toetsen - status en plannen van de integratie van de Rich Content Editor (RCE).

 

Blauwdrukcursussen ondersteunen vergrendelen van Nieuwe toetsen

Naam van functieoptie om in te schakelen

Nieuwe toetsen

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

21-11-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-12-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerder, Nieuwe toetsen

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

[Blauwdrukcursussen] Toetsinstellingen vergrendelen in blauwdruk (voorkomen dat cursusleiders kunnen...

Functievideo

Release-screencast: 17-12-2022 Nieuwe toetsen Blauwdrukcursussen ondersteunen vergrendelen van Nieuw...

Samenvatting

Met Toets vergrendelen voor blauwdrukcursus wordt het bewerken van Nieuwe toetsen in gekoppelde cursussen uitgeschakeld.

Voordeel van de wijziging

Deze update zorgt voor een consistente toetsinhoud in aan een blauwdruk gekoppelde cursussen.

Functiewerkstroom

Blueprint Course Locked Quiz IconBlueprint Course Locked Quiz IconPictogram Vergrendelde toets voor blauwdrukcursus

Er wordt een slotpictogram weergegeven wanneer een Nieuwe toets op basis van een blauwdrukcursus vergrendeld is voor een gekoppelde cursus.

 

Selectie wissen van antwoorden voor meerkeuzevragen toestaan

Naam van functieoptie om in te schakelen

Nieuwe toetsen

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

8-12-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-12-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Cursusleiders, cursisten, Nieuwe toetsen

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Knop Antwoorden wissen

Functievideo

Release-screencast: 2022-12-17 Nieuwe toetsen meerkeuzevraag deselecteren

Samenvatting

Cursusleiders kunnen in de instellingen voor Nieuwe toetsen de optie Selectie wissen toestaan (meerkeuze) inschakelen zodat cursisten meerkeuzeantwoorden kunnen wissen.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders ervoor zorgen dat cursisten een antwoord op een meerkeuzevraag kunnen wissen in Nieuwe toetsen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen cursisten bovendien antwoorden deselecteren om ze later opnieuw te bekijken of ze kunnen de vraag onbeantwoord laten.

Functiewerkstroom

Allow Clearing Selection (Multiple Choice) New Quiz SettingAllow Clearing Selection (Multiple Choice) New Quiz SettingSelectie wissen toestaan (meerkeuze) als instelling voor Nieuwe toetsen

Je kunt het wissen van meerkeuzeselecties toestaan door te klikken op de knop Selectie wissen toestaan (meerkeuze).

 

Clear My Selection LinkClear My Selection LinkLink Mijn selectie wissen

Wanneer de instelling Selectie wissen toestaan (meerkeuze) is ingeschakeld, wordt de link Mijn selectie wissen weergegeven voor cursisten.

Aanvullende details

Als Selectie wissen toestaan (meerkeuze) is uitgeschakeld, is de link Mijn selectie wissen niet beschikbaar en moeten cursisten een ander antwoord selecteren.

 

 

Verbeteringen aan vragen voor Leeg veld invullen met meerdere woordbanken

Naam van functieoptie om in te schakelen

Nieuwe toetsen

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (Uitgeschakeld/Ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

8-12-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-12-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Cursusleiders, cursisten, Nieuwe toetsen

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

[Nieuwe toetsen] Geen extra mogelijkheden vereisen voor woordbank in vragen voor Leeg veld invullen

Ontwerpprobleem met "Leeg veld invullen" in Nieuwe toetsen

Functievideo

Release-screencast: 17-12-2022 Nieuwe toetsen Verbeteringen aan vragen voor Leeg veld invullen met m...


Samenvatting

Bij het opstellen van een vraag voor Leeg veld invullen met meerdere woordenbankkeuzes in Nieuwe toetsen geven woorden met een extra mogelijkheid een afzonderlijke sectie voor cursusleiders weer. Bovendien kunnen woordkeuzes meerdere keren worden gebruikt wanneer Woordbankkeuzes mogen worden hergebruikt is geselecteerd en duplicaat antwoordkeuzes worden op correcte wijze beoordeeld. Voor cursisten geven vragen voor Leeg veld invullen met meerdere woordbanken alle woordenbankkeuzes in de vervolgkeuzelijst met lege antwoorden weer.

Voordeel van de wijziging

Deze update verbetert het gebruik van vragen voor Leeg veld invullen met meerdere woordenbanken voor zowel cursisten als cursusleiders.

Functiewerkstroom

Build a New Quiz Multiple Choice Word Bank ViewBuild a New Quiz Multiple Choice Word Bank ViewWeergave meerkeuze met woordbank in Nieuwe toetsen samenstellen

Bij het samenstellen van een Nieuwe toets met een vraag voor Leeg veld invullen gekoppeld aan antwoorden uit de woordbank, voer je de juiste antwoorden in het veld Juist antwoord in [1]. Extra mogelijkheden woordbank kunnen afzonderlijk worden toegevoegd [2]. Je kunt woordbankkeuzes opnieuw gebruiken door te klikken op het selectievakje Woordbankkeuzes mogen worden hergebruikt [3].

Aanvullende details

Bij het samenstellen van een vraag voor Leeg veld invullen met meerkeuzes uit de woordbank, zijn er geen extra mogelijkheden nodig. Als de optie Woordbankkeuzes mogen worden hergebruikt is ingeschakeld, worden opties voor hergebruikte antwoorden niet uit de woordbank verwijderd.

 

 

Pagina's

Update Standaardstatus Publicatie van pagina's plannen

Naam van functieoptie om in te schakelen

Geplande publicatie van pagina

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (ingeschakeld/ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

19-9-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-12-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Beheerders, Cursusleiders, Pagina's

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed

Gesprekken over gerelateerde ideeën

"Vergrendelen tot datum" toevoegen aan inhoudspagina's

Laten we een publicatiedatum/tijd voor inhoudspagina's plannen

Functievideo

Release-screencast: 2022-10-15 Publicatie van pagina's plannen


Samenvatting

De standaardstatus van de functieoptie Publicatie van pagina's plannen is bijgewerkt naar Ingeschakeld/Ontgrendeld. Cursusleiders kunnen de publicatie van pagina's vertragen tot een bepaalde datum en tijd.

Voordeel van de wijziging

Met deze update kunnen cursusleiders pagina's voorbereiden en inplannen om ze automatisch te publiceren in een cursus.

Functiewerkstroom

Edit Page Publish At FieldEdit Page Publish At FieldVeld Publiceren op voor Pagina bewerken

Wanneer je een pagina bewerkt, selecteer je een datum voor Publiceren op [1] en voer je een Tijd in [2].

 

Edit Page Save ButtonEdit Page Save ButtonKnop Opslaan voor Pagina bewerken

Klik op Opslaan.

 

Schedule Page to Publish IconSchedule Page to Publish IconPictogram Pagina plannen voor publicatieIn Modules en pagina's kunnen cursusleiders zien wanneer een pagina is gepland voor publicatie.

Aanvullende details

Voorheen was deze functieoptie standaard uitgeschakeld. Daarnaast blijven geplande pagina's tot de publicatiedatum en -tijd onzichtbaar voor cursisten.

Deze functie-update werd oorspronkelijk opgenomen in de Canvas-releaseopmerkingen (19-11-2022).

 

Andere updates

Terug naar inhoudsopgave

Inbox

Verbeterde functionaliteit van Inbox [Functie vertraagd per 8-12-2022]

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

14-9-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

17-12-2022

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Alle gebruikers | Canvas-functies op basis van gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante functiegebieden

Inbox

Eerdere vermelding van functie

Canvas-deployopmerkingen (14-9-2022)

Canvas-releaseopmerkingen (15-10-2022).


Samenvatting

De codering in de inbox is bijgewerkt om de functionaliteit voor alle gebruikers te verbeteren.

Voordeel van de wijziging

Deze update gebruikt InstUI for Inbox, de interne ontwerptaal van Instructure, voor een betere gebruikservaring en toegang.

 

Wijzigingenlogboek Releaseopmerkingen

Terug naar inhoudsopgave

Datum  
8-12-2022
  • Verbeterde functionaliteit van Inbox - Vertraagd per 8-12-2022
  • Aanstaande Canvas-wijzigingen
22-11-2022

Andere updates

  • Toegevoegde functie: Verbeterde functionaliteit van Inbox
21-11-2022 Gepubliceerde releaseopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.