cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nederlands Canvas Productie Release Notes (2018-03-10)

Nederlands Canvas Productie Release Notes (2018-03-10)

Nederlands Release-opmerkingen Canvas-productie (2018-03-10).docx - Google Docs 

Voor specifieke vragen over functies in de release notes kunt u hieronder een opmerking achterlaten en @vermeldt uw Canvasbeheerder of Customer Success Manager.

 

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.can

Was this article helpful? Yes No