cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nederlands Canvas Productie Release Notes (21-4-2018)

Nederlands Canvas Productie Release Notes (21-4-2018)

Nederlands Canvas Productie Release Notes (21-4-2018).docx - Google Docs 

Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser. Gebruik van de camera en microfoon om media-inhoud op te nemen binnen de Rich Content Editor van Canvas is nog steeds afhankelijk van Flash. Canvas-engineers werken hier momenteel aan.

Ervaren gebruikers van CSS en JavaScript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor specifieke vragen over functies in de release notes kunt u hieronder een opmerking achterlaten en @vermeldt uw Canvasbeheerder of Customer Success Manager.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.

Was this article helpful? Yes No