cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (29-9-2021)

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (29-9-2021)

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (29-9-2021) - Google Docs

Canvas-deploys bevatten codewijzigingen die zijn bedoeld om bugs te verhelpen, de prestaties te verbeteren en voorbereidingen uit te voeren voor nieuwe functies. Deze deploys vinden elke twee weken plaats en kunnen in de beta-omgeving worden getest vóór de productiedatum van de deploy die in de titel van dit document wordt vermeld.

Deployopmerkingen verwijzen naar opmerkelijke wijzigingen in de deploy. Opgeloste bugs zijn te vinden in de pagina Known Issues (Bekende problemen) (alleen in het Engels). Voor problemen specifiek gerelateerd aan talen kun je het label Talen raadplegen.

Was this article helpful? Yes No