cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (6-7-2022)

Nederlandse Canvas-deployopmerkingen (6-7-2022)

Canvas-deploys bevatten codewijzigingen die zijn bedoeld om bugs te verhelpen, de prestaties te verbeteren en voorbereidingen uit te voeren voor nieuwe functies. Deze deploys vinden elke twee weken plaats en kunnen in de bèta-omgeving worden getest vóór de productiedatum van de deploy die in de titel van dit document wordt vermeld.

Deployopmerkingen verwijzen naar opmerkelijke wijzigingen in de deploy op basis van functies. Zie Canvas-functies op basis van gebruikersrol om de functionaliteit op basis van de gebruikersrol te bekijken.

Opgeloste bugs zijn te vinden op de pagina Bekende problemen. Zie de tag 6-7-2022 Bekende problemen voor gerelateerde problemen die in deze deploy zijn opgelost.

Wil je de functies in de deployopmerkingen bespreken? Post een reactie in de Functies Q&A: Canvas-deployopmerkingen 6-7-2022

 

 • Meld je aan voor de pagina met deployopmerkingen om op de hoogte te worden gehouden van geposte deployopmerkingen
 • Ga voor wijzigingen in de Canvas Platform Service (API, GraphQL, Canvas Data) naar de desbetreffende pagina in het Wijzigingslogboek 
 • Heb je andere vragen? Ga dan naar de Canvas-deploy FAQ 


Wijzigingslogboek Deployopmerkingen

 

Interface-updates

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Opdrachten

Overschrijving van inleverdatums van afzonderlijke cursisten

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Cursusleiders, cursisten | Canvas-functies op basis van gebruikersrol 

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante functiegebieden

Opdrachten

Gesprekken over gerelateerde ideeën

Uitzonderingen voor afzonderlijke cursisten herkennen bij toewijzen van een toets/opdracht aan een c...


Samenvatting

In de pagina Opdrachten hebben overschrijvingen van de inleverdatums van afzonderlijke cursisten voorrang op de inleverdatums van secties en groepen voor opdrachten.

Voordeel van de wijziging

Door deze update hebben overschrijvingen van de inleverdatums van afzonderlijke cursisten voorrang boven andere inleverdatums om differentiatie weer te geven wanneer meerdere inleverdatums van toepassing zijn op een cursist. De cursistweergave toont de meest specifiek gedifferentieerde inleverdatum.

Functiewerkstroom

Assignment Due DatesAssignment Due DatesInleverdatums voor opdrachten

 

 

 

Individual Assignment Due DateIndividual Assignment Due DateInleverdatum voor afzonderlijke opdrachten

 
In de cursistweergave heeft de inleverdatum voor de afzonderlijke cursist voorrang en wordt deze op de opdrachten weergegeven.

Aanvullende details

Als voorheen een cursist een overschrijving voor een afzonderlijke opdracht werd gegeven die binnen het datumbereik voor een sectie-specifieke overschrijving viel, gebruikte Canvas de meest inschikkelijke toegewezen datums om de beschikbaarheid voor de opdracht en de inleverdatum voor de cursist te bepalen.

 

Cijferlijst

Downloaden van gefilterde weergave van CSV-bestanden

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Cursusleiders | Canvas-functies op basis van gebruikersrol

Relevante functiegebieden

Cijferlijst

Gesprek over gerelateerd idee

Exporteren van Cijferlijst per sectie(s) toestaan

Downloaden van gefilterde categorietotalen toestaan


Samenvatting

In de Cijferlijst kunnen cursusleiders CSV-bestanden downloaden op basis van een gefilterde weergave.

Voordeel van de wijziging

Door deze update kunnen cursusleiders CSV-bestanden downloaden met de filters die momenteel in de Cijferlijst zijn geselecteerd.

Functiewerkstroom

Gradebook Filter OptionsGradebook Filter OptionsFilteropties van Cijferlijst

 
Klik in de Cijferlijst op Weergeven en selecteer de gewenste filters.

Export Current Gradebook View OptionExport Current Gradebook View OptionHuidige optie voor Cijferlijstweergave exporteren

 
Klik in de Cijferlijst op Acties en selecteer Huidige optie voor Cijferlijstweergave exporteren.

 

Consortiumupdates

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Ontwikkelaarssleutels

Update voor gebruikersinterface van ontwikkelaarssleutel

Gebruikersrol & Samenvattingslink

Beheerder | Canvas-functies per gebruikersrol 

Van invloed op gebruikersinterface

Ja

Relevante functiegebieden

LTI-tools


Samenvatting

In Ontwikkelaarssleutels kunnen beheerders de ontwikkelaarssleutels die in het bovenliggend account zijn geïnstalleerd bekijken in het onderliggend account.

Voordeel van de wijziging

Door deze update kunnen beheerders vaststellen waar ontwikkelaarssleutels in onderliggende accounts worden beheerd en kunnen deze worden onderscheiden van sitebeheerdersleutels.

Functiewerkstroom

Inherited Consortium Parent Developer KeysInherited Consortium Parent Developer KeysOvergenomen bovenliggende Consortium ontwikkelaarssleutels

 

 

Consortium Developer Key Child Account InstallationsConsortium Developer Key Child Account InstallationsInstallaties van onderliggende accounts van Consortium ontwikkelaarssleutels

 

 
Ontwikkelaarssleutels geïnstalleerd in onderliggende accounts worden weergegeven in het tabblad Account.

 

Functieopties

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Canvas voor Elementair

Update voor pictogram van tabblad Bronnen

Naam van functieoptie om in te schakelen

Canvas - elementair themagebruik

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (uitgeschakeld/vergrendeld), informatie over het inschakelen van functieopties

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

23-6-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

6-7-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Cursussen beheren: Cursussen - Machtiging toevoegen.

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Cursusleiders, cursisten, thuisklas-dashboard

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed


Samenvatting

In het Canvas voor Elementair thuisklas-dashboard is het tabbladpictogram Bronnen gewijzigd van een spaarvarken naar een bestandsmap.

Voordeel van de wijziging

Door deze update is het tabbladpictogram Bronnen van het Elementair thuisklas-dashboard meer gestandaardiseerd.

Functiewerkstroom

Canvas for Elementary Homeroom Dashboard Resources TabCanvas for Elementary Homeroom Dashboard Resources TabTabblad Bronnen van Canvas voor Elementair thuisklas-dashboard

In het Canvas voor Elementair thuisklas-dashboard is het tabbladpictogram Bronnen een bestandsmap.

 

Nieuwe toetsen

Update voor pictogram van itembank in Nieuwe toetsen

Naam van functieoptie om in te schakelen

Nieuwe toetsen

Standaardstatus voor locatie van functieoptie inschakelen

Account (ingeschakeld/ontgrendeld)

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

13-7-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

13-7-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Cursusleiders, itembanken van Nieuwe toetsen

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Niet beschikbaar

Status functieoptie

Productiegereed


Samenvatting

In Nieuwe toetsen is de itembank van Nieuwe toetsen gewijzigd van een spaarvarken naar een bestandsmap.

Voordeel van de wijziging

Door deze update is het pictogram voor de itembank van Nieuwe toetsen meer gestandaardiseerd.

Functiewerkstroom

 

New Quizzes Item Bank ButtonNew Quizzes Item Bank ButtonKnop Itembank in Nieuwe toetsen

 

In Nieuwe toetsen is het pictogram voor de itembank van Nieuwe toetsen een bestandsmap.Pictogrammenmaker van Rich Content Editor

Selectievakje voor Decoratief pictogram

Naam van functieoptie om in te schakelen

RCE-pictogrammenmaker

Locatie en standaardstatus van functieopties inschakelen

Account (uitgeschakeld/ontgrendeld),  informatie over het inschakelen van functieopties

Beschikbaarheid voor bèta-omgeving

23-6-2022

Beschikbaarheid voor productie-omgeving

6-7-2022

Subaccountconfiguratie

Ja

Machtigingen

Inherent aan gebruikersrol

Van invloed op gebruikersinterface

Ja   

Relevante gebruikersrollen en gebieden

Cursusleiders, pictogrammenmaker van Rich Content Editor

Ondersteuning voor mobiele apps

Niet beschikbaar

Beschikbaarheid Free-for-Teacher

Ja

Status functieoptie

Productiegereed


Samenvatting

Wanneer een pictogram in de Rich Content Editor wordt bewerkt, hebben cursusleiders de optie om het selectievakje Decoratief pictogram aan te kruisen om alt-tekst voor een pictogram uit te schakelen.

Voordeel van de wijziging

Door deze update hebben cursusleiders de optie om een pictogrambeschrijving toe te voegen of het pictogram als een decoratief pictogram zonder een vereiste beschrijving op te slaan.

Functiewerkstroom

Rich Content Editor Icon Maker Decorative Icon CheckboxRich Content Editor Icon Maker Decorative Icon CheckboxSelectievakje voor Decoratief pictogram van pictogrammenmaker in Rich Content Editor

 

 

 

Rich Content Editor Decorative Icon Checkbox SelectionRich Content Editor Decorative Icon Checkbox SelectionInstelling in selectievakje voor Decoratief pictogram in Rich Content Editor

 


In de pictogrammenmaker van de Rich Content Editor kunnen cursusleiders een pictogrambeschrijving opnemen of op de optie Decoratieve afbeelding klikken om alt-tekst uit te schakelen alvorens op te slaan. 

 

Wijzigingslogboek Deployopmerkingen

TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE

Datum  
20-7-2022

Nieuwe toegevoegde functie

 • Downloaden van gefilterde weergave van CSV-bestanden
15-7-2022

Bijgewerkte functieoptie

 • Toegevoegde afbeelding voor update van pictogram voor itembank in Nieuwe toetsen
7-7-2022

Bijgewerkte functieoptie

 • Update voor pictogram van itembank in Nieuwe toetsen
  • Bèta- en productiebeschikbaarheid is veranderd naar 13-7-2022
29-6-2022

Optie Verwijderde functie

 • Update voor pictogram van itembank in Nieuwe toetsen
28-6-2022

Bijgewerkte standaardstatus van Nieuwe toetsen 

 • Bijgewerkt account (ingeschakeld/ontgrendeld)
 • Verwijderde "Contact Customer Support Manager"
24-6-2022 Gepubliceerde deployopmerkingen
Was this article helpful? Yes No
Informatie over Canvas-releaseopmerkingen

Productiereleaseopmerkingen geven Canvas-updates aan die worden opgenomen in de zaterdag-release en kunnen worden gewijzigd. Het is echter mogelijk dat er al enkele functies zijn geïmplementeerd zoals aangegeven in de releaseopmerkingen. Nieuwe functies kunnen verschillen van die in je bèta-omgeving.

Het beleid voor opmerkingen bij releaseopmerkingen is hier van toepassing.

Functies op accountniveau zijn niet beschikbaar voor Free-for-Teacher-accounts, tenzij anders vermeld.

Herinnering over Flash-inhoud: Canvas geeft Flash-inhoud weer zoals deze door de belangrijkste browsers wordt ondersteund. Microsoft Edge, Safari, Chrome en Firefox worden standaard ingesteld op HTML5 als voorkeursmethode voor weergave van website-inhoud, om de weergave in de browser te versnellen en de veiligheid te verbeteren. Deze browsers zullen uiteindelijk alle Flash-inhoud blokkeren. Voor optimale prestaties in Canvas moet cursusinhoud worden ontworpen met ondersteuning van HTML5. Alle Flash-inhoud kan dan nog steeds worden geopend door daarvoor handmatig toestemming te geven in de browser.

Ervaren gebruikers van CSS en Javascript: Canvas-releases kunnen niet-gedocumenteerde wijzigingen bevatten die van invloed zijn op stijlen en code in aangepaste toepassingen. Vergeet overigens niet je bèta-omgeving te controleren op eventuele aanpassingsfouten.

Voor vragen over functies in de releaseopmerkingen kun je een discussie starten in je taalgroep.

Release informatie is onderhevig aan veranderingen.